Alternatieve Rijweg Knop

From SignalWiki
Jump to: navigation, search

Inhoud | Handleiding | FAQ | Multiplayer Handleiding | Line Operations Handleiding | Spraakcommunicatie | Lijst van wijzigingen | Developers pages


Alternatieve Rijweg Knop

Functie

Vaak zijn er tussen twee seinen meerdere rijwegen mogelijk. Bij het instellen van een rijweg zal het systeem trachten de best mogelijk rijweg te vinden. In de meeste gevallen betekent dit dat, indien mogelijk, het meest direct pad gekozen zal worden. De treindienstleider heeft weinig controle over welke route gekozen wordt - meestal is dit acceptabel aangezien de meest optimale route gebruikt zal worden.

In bijzondere gevallen is het nodig om een alternatieve rijweg te kiezen. Het kiezen van een specifieke alternatieve rijweg wordt gedaan met behulp van de Alternatieve Rijweg (UFGT) knop.

Bediening

UFGT werkt op basis van het vinden van een rijweg zonder dat daarbij wissels omgelegd worden. Het is de taak van de treindienstleider om de benodigde wissels handmatig in de gewenste stand te leggen, met behulp van de WGT knop. Zodra de wissel omgelegd zijn, en in de eindpositie liggen, kan de UFGT knop gedrukt worden. Druk daarna de start- en eindknop van de seinen in. Geen enkele wissel zal omgelegd worden! Als de alternatieve route inderdaad mogelijk is, zal de route inlopen en alle rijweg instellingen plaatsvinden.

Uiteraard vergt deze methode veel meer werk voor de treindienstleider vanwege het zelf moeten omlegen van de wissels. Aan de andere kant kunnen hiermee indirecte rijwegen expliciet afgedwongen worden.

Herroepen en andere bediening werkt verder als bij normale rijwegen.