Assenteller Reset Knop

From SignalWiki
Jump to: navigation, search

Inhoud | Handleiding | FAQ | Multiplayer Handleiding | Line Operations Handleiding | Spraakcommunicatie | Lijst van wijzigingen | Developers pages


Functie

Assentellers zijn vaak gebruikte apparaten voor het detecteren van spoorbezetting. Elke toestel telt het aantal assen dat een spoorsectie binnenrijd. Zodra er één as geteld is, zal de desbetreffende spoorsectie als bezet beschouwd worden. Eenzelfde teller aan het einde van de spoorsectie telt het aantal assen dat de sectie verlaat. Als het verschil in getelde aantal assen niet gelijk is aan nul, zal de spoorsectie als bezet gemeld blijven. Soms, en dat kan verschillende oorzaken hebben, zal deze telwijze verkeerd gaan en zodoende de spoorsectie bezet gemeld blijven, terwijl deze in werkelijkheid vrij is. In zo'n situtatie kan de Assenteller Reset Knop (AzGrT) gebruikt worden om de assentellers van de spoorsectie te resetten, en daarmee de spoorsectie naar de status 'onbezet' terug te zetten.

Assenteller Reset Knop

Bediening

De AzGrT moet gelijktijdig gedrukt worden met een Spoor of Wissel Knop. Sporen of wissel, welke uitgeurst zijn met assentellers, hebben een bruine knop met een witt punt in plaats van de gebruikelijke zwarte knoppen. Indien een spoor op de vrije baan uitgerust is met assentellers kan de de AzGrT knop samen met seinknop aan het einde van het bezett gemelde spoor gedrukt worden. In beide gevallen zal de spoorbezetmelding verdwijnen en zullen de seinen het seinbeeld "Voorbij rijden toegestaan" kunnen tonen.

Er bevindt zich een teller naast deze knop aangezien bediening van deze knop geregistreerd wordt (ook in logboeken).

Opmerkingen

Het bedienen van de AzGrT knop kan tot gevaarlijke situaties leiden. Als de knop wordt bediend terwijl het spoor in werkelijkheid bezet is, is een ernstig ongeval haast onvermijdelijk! Het is de taak van de treindienstleider middels visuele inspectie zeker te stellen dat het betreffende spoor daadwerkelijk onbezet is. Gaat het om een trein op de vrije baan, dan zal de treindienstleider de treindienstleider van de buurpost moeten vragen of hij de trein compleet binnen heeft gekregen. Indien ook dit laatste niet mogelijk is, dan mag een volgende trein hooguit met een bevel "Op Zicht Rijden" dit baanvak berijden. Maar ook dan mag de Assenteller Reset Knop niet bediend worden!