Overweg Automatisch Sluiten Uit Knop

From SignalWiki
Jump to: navigation, search

Inhoud | Handleiding | FAQ | Multiplayer Handleiding | Line Operations Handleiding | Spraakcommunicatie | Lijst van wijzigingen | Developers pages


Functie

Normaliter sluiten overwegen automatisch als er een trein nadert. De ASpT knop verhindert het automatisch sluiten van een overweg. Dit is nuttig indien er een rangeerbeweging (of elke andere vorm van treinbeweging) plaats vindt waarbij de overweg wordt genaderd maar niet zal worden gepasseerd.

Overweg Automatisch Sluiten Uit Knop (links)

Bediening

Om te verhinderen dat een overweg automatisch sluit, dient de ASpT knop tezamen met de overweg knop op het paneel gedrukt te worden. Indien de overweg niet langer automatisch zal sluiten, zal een rode lamp naast de overweg knop op het paneel gaan branden.