Overweg Gesloten Houden Knop

From SignalWiki
Jump to: navigation, search

Inhoud | Handleiding | FAQ | Multiplayer Handleiding | Line Operations Handleiding | Spraakcommunicatie | Lijst van wijzigingen | Developers pages

Functie

spoorwegovergang voor onbepaalde tijd gesloten Soms is het nodig om een overweg voor onbepaalde tijd gesloten te laten. De DET knop wordt gebruikt om een overweg te sluiten en gesloten te houden, terwijl de DELT knop de betreffende overweg toestaat om weer te openen.

Overweg Gesloten Houden Knop (links)

Bediening

Druk op de DET knop tezamen met de primaire knop van de overweg om de overweg gesloten te houden. Merk op dat zowel de DET als de DELT knop beiden een gele stip in zich hebben - dit wijst erop dat de knoppen alleen werken als de primaire knop van een overweg gedrukt wordt. Een primaire overweg knop heeft een gele stip terwijl een secundaire overweg knop grijs is.