Overweg Vergrendeling Herroepen Knop

From SignalWiki
Jump to: navigation, search

Inhoud | Handleiding | FAQ | Multiplayer Handleiding | Line Operations Handleiding | Spraakcommunicatie | Lijst van wijzigingen | Developers pages


Functie

Bij het herroepen van een rijweg is het soms noodzakelijk om gedeelten van de route individueel te herroepen. De BÜHFT knop wordt gebruikt om een overweg te herroepen.

Overweg Vergrendeling Herroepen Knop

Bediening

Om een overweg te herroepen moet de BÜHFT knop tezamen met de knop van de overweg op het paneel gedrukt worden. Indien dit succesvol gebeurd, zal de teller naast de BÜHFT knop met één worden opgehoogd.