Rijrichting Knop

From SignalWiki
Jump to: navigation, search

Inhoud | Handleiding | FAQ | Multiplayer Handleiding | Line Operations Handleiding | Spraakcommunicatie | Lijst van wijzigingen | Developers pages

Rijrichting Knop

Functie

De Rijrichting Knop (EaGT) wordt gebruikt om de rijrichting van de automatisch bediende blokken te draaien. Treindienstleiders van buurposten kunnen alleen treinen naar je toesturen indien de rijrichting indicator van het aangrenzende blok naar je toewijst.

Bediening

Rijrichting is naar rechts
Rijrichting is naar links

Druk de knop EaGT samen met de blok knop (EaT) op het paneel om de rijrichting van een automatisch blok naar je toe te laten wijzen. Indien dit succesvol uitgevoerd is, zal de rijrichting wijzigen hetgeen wordt getoond door de pijl-vormige indicator.