Rijweg Vrijgave Knop

From SignalWiki
Jump to: navigation, search

Inhoud | Handleiding | FAQ | Multiplayer Handleiding | Line Operations Handleiding | Spraakcommunicatie | Lijst van wijzigingen | Developers pages

Doel

Het is normaal gesproken niet mogelijk om een rijweg vanuit een geëlektrificeerd spoor (met bovenleiding) naar een niet-geëlektrificeerd spoor in te stellen.

Rijweg Vrijgave Knop

Bediening

Om een rijweg in te stellen naar een niet-geëlektrificeerd spoor, dient eerst de start seinknop gedrukt te worden, gevolgd door de FfrT knop, en tenslotte de eind seinknop. De 'FfrT knop mag ook als eerst gedrukt worden, gevolgd door de begin en eindknoppen.