Seinverlichting

From SignalWiki
Jump to: navigation, search

Inhoud | Handleiding | FAQ | Multiplayer Handleiding | Line Operations Handleiding | Spraakcommunicatie | Lijst van wijzigingen | Developers pages


Functie

Overdag moet de seinverlichting feller branden dan gedurende de nacht, zodat de machinisten de seinen ze vanaf een bepaalde afstand goed kunnen zien. Tijdens de nacht zal de verlichting te fel (zelfde effect als een tegemoetkomende auto met grootlicht aan). Daarom moet de seinverlichting van de seinen langs de baan bediend worden met de Dag/Nacht knoppen.

Dag/Nacht Seinverlichting

Bediening

Overdag zal het Dag (Tag) lampje moeten branden. Gedurende de Nacht moet het Nacht lampje branden. Het schakelen tussen dag en nacht wordt gedaan door de juiste knop te bedienen (Tag of Nacht) in combinatie met de Station Knop.

Indien er een afwijking bestaat tussen wat de lichtsensor buiten waarneemt en de geselecteerde stand op het bedieningspaneel, zal het lampje van de "juiste" instelling gaan knipperen. Tevens zal er een bel gaan rinkelen. Als de lichtsensor schakelt als gevolg van weersomstandigheden (mist, stof, eclips, etc) kan met de middelste Reset (WUT) knop de bel afgeschakeld worden. Het lampje van de "juiste" instelling zal blijven knipper totdat er geen afwijking meer is tussen sensor en instelling.

Deze knoppen hebben alleen effect op de seinverlichting van de seinen langs de baan; ze hebben geen invloed op de verlichting van het bedieningspaneel. Gebruik voor dit laatste de Paneel Lichtsterkte knop.