Verkeerd Spoor Rijden Groep Knop

From SignalWiki
Jump to: navigation, search

Inhoud | Handleiding | FAQ | Multiplayer Handleiding | Line Operations Handleiding | Spraakcommunicatie | Lijst van wijzigingen | Developers pages

Flag de.png Deutsch Flag en-gb.png English  


Functie

De Verkeerd Spoor Rijden Groep Knop (FfGT)' bevindt zich alleen op het paneel als Beveiligd verkeer spoor rijden (SFB=Signalisierten Falschfahrbetrieb) ingericht is. Met deze knop wordt het seinbeeld Zs 8 (Oprijsein naar verkeerd spoor) ingeschakeld. Dit seinbeeld geeft aan de machinist aan dat hij een stoptonend of gestoord sein mag passeren, en dat hij daarbij naar verkeerd spoor de vrije baan opgestuurd wordt.

Verkeerd Spoor Rijden Groep Knop

Bediening

De FfGT vindt men alleen op het paneel indien zogenaamde alternatieve rijwegen ingericht zijn. De eindknoppen voor dergelijke rijwegen zijn aangegeven met ZHT. Indien men een dergelijk alternatieve rijweg instelt, zal het sein niet uit de stand Stop komen. In plaats daarvan moet, zodra rijweg vergrendel indicatie brandt, de FfGT tegelijk met de seinknop ingedrukt worden. De driehoekige Oprijsein lamp bij het sein knippert dan zolang het seinbeeld Zs 8 getoond wordt. Deze lamp gaat na enige tijd weer vanzelf uit, maar kan ook met de Sein naar Stop Knop weer uitgeschakeld worden.

Er bevindt zich een teller naast de FfGT knop aangezien bediening van deze knop geregistreerd wordt (ook in logboeken). .

Voorbeeld

Het Beveiligd verkeer spoor rijden (SFB) wordt, voor zover het seinhuis daarvoor ingericht is, alleen bij onregelmatigheden toegepast (bijv. spoor buiten dienst, gestrande strein op het normaliter gebruikte (rechter)spoor). Toepassing bespaart tijd ten aanzien van het moeten uitschrijven van schriftelijk bevelen.

Indien de vrije baan voorzien van Gleiswechselbetrieb (GWB = linker spoor rijden), kan het tegenspoor op een normale manier bereden worden, en is er geen Zs 8 en ook geen FfGT nodig. In dat geval kan een rijweg naar linkerspoor gewoon ingesteld worden, en ook het sein komt uit de stand Stop. In dergelijke gevallen toont een sein Zs 6 aan de machinist dat hij over linkerspoor/tegenspoor geleid wordt.

Inhoud | Sp Dr S 60 | Handleiding | FAQ | Multiplayer Handleiding | Line Operations Handleiding | Spraakcommunicatie | Lijst van wijzigingen | Developers pages