Beheersgebieden

From SignalWiki
Jump to: navigation, search

Inhoud | Handleiding | FAQ | Multiplayer Handleiding | Line Operations Handleiding | Spraakcommunicatie | Lijst van wijzigingen | Developers pages


Inleiding

De simulatie Zentralstellwerk Köln Hbf is een hele grote simulatie. Niet alleen heeft u Zentralstellwerk Köln Hbf als verantwoordelijkheidsgebied, maar heeft u de mogelijkheid uw buurtreindienstleiders direkte opdrachten te geven.

In de simulatie wordt niet alleen uw verantwoordelijkheidsgebied gesimuleerd, maar ook de direkt links en rechts aansluitende gebieden. Deze gebieden worden “beheersgebieden” genoemd. U kunt de vensters van de beheersgebieden oproepen door in het menu “bewerk | Beheersgebieden” te kiezen. Er komt een venster beschikbaar dat het hele beheersgebied kan tonen. In het midden staat “Köln Hbf”. Dit is het deel wat op het tableau weergegeven wordt. U kunt het scherm naar believen vergroten met uw muiswiel of de groen (+) en rode (-) knopjes.

Het bedieningssysteem is een “algemeen bediensysteem” wat niet een daadwerkelijk bedieningssysteem nabootst. Het is gebaseerd op een ergonomisch ontwerp specifiek voor deze simulatie.

Het beheersgebied ten oosten van Köln Hbf:

Neighbouringareas kkdz.png

Dit omvat de sporen in Köln Deutz, en de baanvakken naar Köln-Kalk, Köln-Deutzerfeld Abstellbahnhof, Düsseldorf en Wuppertal/Opladen.

Het beheersgebied ten westen van Köln Hbf:

Neighbouringareas kkn.png

Dit omvat de sporen in Köln Nippes.

Sporen

Sporen worden getoond als een enkele lijn. Een spoor waarover geen rijweg is ingesteld en niet bezet is door een trein wordt grijs getoond. Een spoor waar een rijweg over is ingesteld wordt groen getoond en met een richtingspijl wordt aangetoond in welke richting de rijweg is ingesteld. Als het spoor bezet is wordt het spoor geel getoond. Eventueel kan dan een richtingspijl worden getoond, als er nog een rijweg over het spoor is ingesteld.

Neighbouringareas tracks01.png

Als een spoor bezet is, kan er ook een treinnummer getoond worden. De treinnummers springen net zoals in het TNV venster. Als u het knopje TNV in het venster drukt, kunt u ook “stiekem” kijken wat het echte treinnummer van de trein is op het spoor. Het nummer wordt dan met een witte achtergrond getoond. Normaal wordt alleen maar het nummer net als in TNV getoond.

Neighbouringareas tracks02.png

Wissels

Neighbouringareas junctions.png

Wissels, net als sporen, worden ook door grijze, groene of gele lijnen getoond. De aktuele stand van het wissel wordt door de lijnen aangegeven. Als het wissel omloopt wordt GEEN lijn getoond (zie bij “A”). Als het wissel vastgelegd is vanwege een rijweginstelling wordt een groene lijn getoond. Een richtingspijl toont voor welke rijrichting het wissel is vastgelegd (Zie bij “C”). Een gekoppeld wissel wordt NIET als vergrendeld getoond, als het geen deel van een rijweg is. (Zie bij “B”). Een wissel wat vastgelegd wordt als “verzoekwissel” licht groen op. (Zie bij “D”)

Seinen

Seinen worden getoond als driehoeken in het midden van het spoor. Een rode driehoek betekent dat het sein stop (rood) toont. Een groene driehoek betekent dat het sein voorbijrijden toelaat. Een witte driehoek betekent dat het sein voorbijrijden toelaat met Rijden op Zicht.

Neighbouringareas signals 01.png

De seinen zijn ook uw belangrijkste bedienelementen.

Neighbouringareas signals 02.png

Een “fiktief eindsein” of eindknop wordt getoond als een klein wit driehoekje in het spoor. Dit driehoekje kan niet van kleur veranderen en is alleen maar bedoeld als aanraakvlakje.

Keuzeknoppen

Per locatie is er een viertal keuzeknoppen beschikbaar.

Neighbouringareas select buttons.png

Van links naar rechts: Licht groen : normale rijweginstelling Wit : rijweginstelling met het seinbeeld Rijden op Zicht. Donker groen : normale rijweginstelling met automaat Rood : rijweg herroepen

Rijweginstelling

Normaal hoeft u GEEN rijwegen in te stellen. Dit doet uw buurman voor u! En uw buurman is een best wel slimme jongen die een aardige knoop prima kan oplossen.

Er zijn echter situatie waarin u uw buurman een aanwijzing wilt geven in de trend van “neem ‘m effe op een ander spoor”. Of indien u een, misschien vertraagde, trein voor een andere trein wilt sturen. U kunt dan direkt ingrijpen door een rijweg handmatig in te stellen.

U stelt een rijweg in door binnen een bepaalde tijd DRIE elementen te drukken: Beginsein, eindsein en een keuzeknop.

Als u een rijweg wilt herroepen moet u OOK drie elementen drukken.

Overzicht beheersgebied

Dit scherm laat zien, waarmee uw buurman bezig is en waarom, of waarom niet, hij een rijweg instelt voor een trein. U zou het kunnen zien alsof u in het brein van uw buurman kunt kijken.

Neighbouringareas viewing01 nl.png

En omdat we een simulatie zijn, kunnen we natuurlijk zelfs in dat brein ingrijpen. Iedere regel toont de “gedachtengang” van de treindienstleider per sein.

Neighbouringareas viewing02 nl.png

Rijweg instellen / herroepen

U kunt snel een rijweg instellen voor een trein, indien u de betreffende rijweg uit de tabel kiest. Als er een rijweg ingesteld is, kunt u met dezelfde menu optie een rijweg herroepen. Wees wel heel voorzichtig als u dat doet! Dezelfde voorwaarden gelden voor het herroepen van een sein, alsof u het tableau bedient.

Trein stoppen

U kunt uw buurman opdragen een trein te laten stoppen. Dit betekent, dat uw buurman geen verdere rijwegen voor die trein zal instellen totdat hij een nader bericht van u ontvangt.

Trein terughouden

U kunt ook uw buurman opdragen een trein terug te houden. Dit betekent, dat hij zal proberen de trein aan de kant te zetten (zoals in Halfweg of Muiderpoort). Bedenk echter dat zijn mogelijkheden beperkt zijn! Zodra uw buurman een nader bericht van u ontvangt, dat hij de trein mag doorsturen, gaat uw buurman weer aan ’t werk met die trein.

Afbreken

U kunt een bepaalde regel uit het brein van de buurman verwijderen. Als u dat doet, zal uw buurman toch proberen nog iets nuttigs met die trein te doen.

Inhoud | Sp Dr S 60 | Handleiding | FAQ | Multiplayer Handleiding | Line Operations Handleiding | Spraakcommunicatie | Lijst van wijzigingen | Developers pages