Besturingsscherm Sp Dr S 600

From SignalWiki
Jump to: navigation, search

Inhoud | Handleiding | FAQ | Multiplayer Handleiding | Line Operations Handleiding | Spraakcommunicatie | Lijst van wijzigingen | Developers pages

Flag de.png Deutsch Flag en-gb.png English  


Besturingsscherm

In vergelijking tot het Sp Dr S 60 systeem kent het Sp Dr S 600 systeem geen Numeriek Invoer Paneel en ook geen ZNP systeem. Bij Sp Dr S 600 zijn deze beide systemen simpel gezegd vervangen door een besturingsscherm en een toetsenbord (DET).

Het meest belangrijke om te onthouden is dat elk vanaf het besturingsscherm te bedienen element - sein, wissel etc - met de exacte naam moet worden aangesproken.

  • Besturingsscherm
  1. Opdrachtregel
  2. Geheugenblokken
  3. Regel welke aangeboden treinen toont
  4. Bedieningsknoppen

Als er in het besturingsscherm op de rechtermuis knop wordt gedrukt, worden er additionele opties voor het besturingsscherm getoond. De bedieningsknoppen kunnen getoond/verborgen worden, de grootte van het besturingsscherm venster is instelbaar en de scherm kleuren zijn te wijzigen.

Scherm kleuren

Symbol Colors
Kontrollmonitor Grijs / Zwart
Kontrollmonitor Groen / Zwart
Kontrollmonitor Zwart / Wit
Kontrollmonitor Oranje / Zwart
Kontrollmonitor Zwart / Oranje


Toetsenbord

  • Beeld vergroten : Beeld vergroten
  • Beeld verkleinen : Beeld verkleinen


Bedieningsknoppen

Knop Sneltoets Functie
VL
ENTER Uitvoeren en wissen uit opdrachtregel
VS
SHIFT + ENTER Uitvoeren en opslaan in actieve geheugenblok
SPS
* (Numeriek toetsenbord) Invoer opslaan in het actieve geheugenblok
BL
/ (Numeriek toetsenbord) Ingevoerde nummer (1 t/m 6) selecteert het overeenkomstige geheugenblok
LÖE
-geen sneltoets- Ingevoerde nummer wist de overeenkomstige regel in het actieve geheugenblok
LÖZ
DELETE Wissen van de invoerregel
ZNS
HOME Treinnummer sturen
ZNL
END Treinnummer wissen

Commando's voor rijwegen

Deze commando's worden met VL of VS afgesloten, en kunnen met SPS in een geheugenblok opgeslagen worden.

Invoer Functie
123.345 Treinrijweg instellen van sein 123 naar sein of doel 345
123-345 Rangeerrijweg instellen van sein 123 naar sein of doel 345


Toevoegingen voor rijweg-commando's

Invoer Functie
F,123.345 Treinrijweg instellen van sein 123 naar sein of doel 345 , waarbij geen bovenleiding aanwezig is
123.345K Treinrijweg instellen van sein 123 naar sein of doel 345, met verkorte doorschietweg
123.345L Treinrijweg instellen van sein 123 naar sein of doel 345, met naar links afbuigende doorschietweg
123.345R Treinrijweg instellen van sein 123 naar sein of doel 345, met naar rechts afbuigende doorschietweg
M,103.P3 Treinrijweg instellen over een middenwissel van sein 103 naar sein P3
U,123.345 Alternatieve rijweg instellen van sein 123 naar sein of doel 345
F,U,123.345 Alternatieve rijweg instellen van sein 123 naar sein of doel 345 , waarbij geen bovenleiding aanwezig is


Invoer van tekst

Invoer Functie
... [VRIJE TEKST] + VL tekstinvoer voor het STOE-DRU veld om hulphandelingen te verantwoorden.
[VRIJE TEKST] + VS tekstinvoer dat wordt opgeslagen in het actieve geheugenblok

Eenvoudige commando's

Deze commando's worden met VL of VS afgesloten en kunnen met SPS in een geheugenblok opgeslagen worden. Voorbeeld: WU,123 = Omleggen van wissel 123.

Commando Actie
Wissels
WU Wissel omleggen
WUS Wissel tegen omleggen blokkeren
WUE Blokkering omleggen van wissel opheffen
WPH Stand van het wissel korstondig tonen
Seinen
HS Zet een sein naar het seinbeeld 'Stop'.
SS Sein vergrendelen
SE Sein vergrendeling opheffen
ZA Afsluitsein naar 'voorbijrijden toegestaan' brengen
Rijwegen
FRTG of RR Herroepen van een complete (rangeer)rijweg
(Let op: Eerst beginsein met HS/HaGT bedienen!)
FRTE Herroepen van een gedeelte van een (rangeer)rijweg
(Let op: Eerst beginsein met HS/HaGT bedienen!)
DA Doorschietrijweg herroepen. (Alleen bij doorschietwegen die handmatig worden herroepen)
SBE Inschakelen van de seinautomaat van een sein
SBA Uitschakelen van de seinautomaat van een sein
Overwegen
UDE Forceert dat een overweg gesloten blijft (bijv. UDE,128 voor overweg 128)
UDA Forcering dat een overweg gesloten blijft opheffen (bijv. UDA,128 voor overweg 128)
UE Sluiten van de overweg bij spoorbezetting inschakelen (UE,128-1 inschakelen voor het eerste spoor)
UAS Het automatisch sluiten van de overweg uitschakelen (UAS,128-2 schakelt automaat voor tweede spoor uit)
UAE Het automatisch sluiten van de overweg inschakelen (UAE,128-3 schakelt automaat voor derde spoor in)
Blokbediening
EA Rijrichting van een blok naar eigen post toe zetten
EL De voorbereide rijrichting van een blok naar eigen post annuleren.
Paneel
AE,1 Tonen van wisselstand van alle wissels inschakelen
AA,1 Tonen van wisselstand van alle wissels uitschakelen
NE,1 Schakelt de seinverlichting van de seinen buiten naar Nacht mode
TE,1 Schakelt de seinverlichting van de seinen buiten naar Dag mode

Treinnummer ingave

Deze commando's worden met ZNS of ZNL afgesloten.

Invoer Funktie
FFFFF,123 + ZNS Beschikbaarheidscode "FFFFF" (Bovenleiding buiten bedrijf) op spoor 123 aanbrengen
0F0F0,123 + ZNS Beschikbaarheidscode "0F0F0" (Spoor volledig buiten dienst) op spoor 123 aanbrengen
00000,123 + ZNS Beschikbaarheidscode "00000" (Spoor permanent buiten dienst) op spoor 123 aanbrengen
,123 + ZNL Beschikbaarheidscode voor spoor 123 verwijderen
987,123 + ZNS Nummer 987 op spoor 123 aanbrengen
100987,123 + ZNS Stuurcijfer 1 en treinnummer 987 worden op spoor 123 aangebracht
987 + ZNL Treinnummer 987 op het paneel verwijderen
ANB-12345,987 + ZNS Treinnummer 12345 aanbieden in venster 987
ANB-12345,987 + ZNL Annuleer eerder aangeboden trein 12345 in venster 987
ANN-12345,987 + ZNS Treinnummer 12345 aannemen in venster 987 (uitgebreide methode)
ANN + ZNS Trein aannemen welke op de ZN regel aangeboden wordt (snelle methode)
ANN + ZNL Trein weigeren welke op de ZN regel aangeboden wordt (snelle methode)


Speciale Commando's

De volgende opdrachten zijn specifiek voor de PC. Deze zijn noodzakelijk, omdat de PC niet beschikt over het speciale toetsenbord dat op de echte seinpost gebruikt wordt.

Invoer Functie
[geheugenbloknummer] / Wisselen van geheugenblok. Door middel van ingave van 3 en / (Numeriek toetsenbord) wordt naar geheugenblok 3 gewisseld.
[Regel van het actieve geheugenblok] Door middel van ingave van 3 (Numeriek toetsenbord) wordt het commando op regel 3 van het actieve geheugenblok uitgevoerd.
* (Numeriek toetsenbord) De inhoud van de opdrachtregel wordt opgeslagen in de onderste ongebruikte geheugenplaats.
Pijl links Wissel naar de vorige 6 geheugenblokken
Pijl rechts Wissel naar de volgende 6 geheugenblokken
Spatie Besturingsscherm naar voren halen en activeren
Escape Besturingsscherm deactiveren (om daarna toetsenbord opdrachten te kunnen uitvoeren)


Inhoud | Sp Dr S 60 | Handleiding | FAQ | Multiplayer Handleiding | Line Operations Handleiding | Spraakcommunicatie | Lijst van wijzigingen | Developers pages