Expert:Wissel

From SignalWiki
Jump to: navigation, search

Inhoud | Handleiding | FAQ | Multiplayer Handleiding | Line Operations Handleiding | Spraakcommunicatie | Lijst van wijzigingen | Developers pages

Pagina is onder constructie. Informatie is onderhevig aan wijzigingen.

Beide wisselstandaanwijzers knipperen en er klinkt een zoemer.

Wissel is bezet (geweest) door trein.

Het wissel met de gele ring eromheen is opengereden, de trein staat nog in het betreffende wissel.
 1. Gevaar! Stop de betreffende trein onmiddellijk.
 2. Laat de trein het wissel nóóit in de stomp bereden ruimen. (Ontsporingsgevaar!)
 3. Ruim het wissel.
 4. Bedien de WAT knop en druk binnen 5 seconden op de wisselknop van het opengereden wissel.
 5. Laat geen treinen over het wissel rijden totdat zeker is dat het wissel in orde is.
 6. Bel de seintechneut.

Wissel is niet bezet (geweest).

 1. Bedien de WAT knop en druk binnen 5 seconden op de wisselknop.
 2. Het wissel kan normaal gebruikt worden.
 3. Bel de seintechneut.

Eén wisselstand aanwijzer blijft knipperen en er klinkt een zoemer.

Wissel is nodig voor een (rangeer)rijweg.

 1. Bedien de WUT knop.
 2. Neem de gedeeltelijk ingelopen rijweg terug met de FRT knop.
 3. Stel het wissel handmatig op een eindstand met de WGT knop en de wisselknop.
 4. Stopt de wisselstand aanwijzer met knipperen? Ja: einde procedure. Nee: ga verder.

De wisselstand aanwijzer knippert wéér en de zoemer klinkt.

 1. Bedien de WUT knop.
 2. Laat het wissel in de huidige stand staan.
 3. Bel de seintechneut.

Wissel is niet nodig voor een (rangeer)rijweg.

 1. Bedien de WUT knop.
 2. Stel het wissel handmatig op een eindstand met de WGT knop en de wisselknop.
 3. Als de zoemer weer klinkt, bedien de WUT knop.
 4. Laat het wissel in de huidige stand staan.
 5. Bel de seintechneut.

Er knippert een wit lampje naast het wissel.

De gele pijlen wijzen naar de knipperende witte lampjes naast het wissel.

De weichenlaufkette staat uit. Het wissel is nodig als flankdekking of als onderdeel van een (rangeer)rijweg.

 1. Stel het wissel handmatig om met de WGT knop of zet de Weichenlaufkette aan met de WESpT en de Station Knop.

Er brandt een rood lampje naast het wissel.

Rood lampje naast wissel.
 1. Het wissel is handmatig vergrendeld.
 2. Bedien de WESpT knop en de wisselknop om het wissel te ontgrendelen.

Er brandt een wit lampje naast het wissel.

Het wissel is nodig als flankdekking, of als onderdeel van een trein- of rangeerrijweg. Wacht todat de trein de wisselsectie gepasseerd is. Voor een vastliggende (deel)rijweg wordt verwezen naar: Storingen

Het wissel kan niet bediend worden met de WGT knop.

Is het wissel nog vergrendeld? Kijk of er een rood lampje of wit lampje naast het wissel brandt.

Inhoud | Sp Dr S 60 | Handleiding | FAQ | Multiplayer Handleiding | Line Operations Handleiding | Spraakcommunicatie | Lijst van wijzigingen | Developers pages