Fax systeem

From SignalWiki
Jump to: navigation, search

Inhoud | Handleiding | FAQ | Multiplayer Handleiding | Line Operations Handleiding | Spraakcommunicatie | Lijst van wijzigingen | Developers pages

Flag de.png Deutsch Flag en-gb.png English  


Fax window nl.png

Het Fax venster is toegankelijk vanuit het menu Bewerk. U kunt dit venster ook openen door te klikken op het groene Fax icon.png icoon onderaan in de statusbalk. De fax-systeem wordt onder andere gebruikt voor het in- en uitschakelen van extra verkeer.

Het venster heeft vier tabbladen: Ontvangen, Verzonden, Prullenbak en Verkeers-codes. Faxberichten die u verzendt zullen na verzending verschijnen in de Verzonden tab, terwijl berichten die U ontvangt verschijnen in de lijst Ontvangen. Faxberichten die u niet meer wilt behouden kunnen verplaatst worden naar de Prullenbak.

Het selecteren van een faxbericht, genoemd in een van de eerste drie tabbladen, zorgt ervoor dat de inhoud van de betreffende fax wordt weergegeven in de rechterkant van het venster.

Op het tabblad Verkeers-codes worden de verkeerscodes getoond welke momenteel actief zijn, en welke verkeers-codes momenteel inactief zijn.

Een Fax Versturen

Voor het maken van een nieuw faxbericht, klikt U op de knop Nieuwe fax Maken. Een lege faxbericht zal nu verschijnen. Een faxbericht bestaat uit de volgende zaken:

Fax send nl.png
Ontvanger (faxnummer)
Het faxnummer van de beoogde ontvanger. U kunt ook een fax versturen naar iedereen door een vinkje te zetten bij de optie aan iedereen sturen
Onderwerp
Een korte stukje tekst met een beschrijving van de inhoud van het faxbericht.
Verkeerscodes
(optioneel) Wordt gebruikt voor het in- of uitschakelen van extra verkeer. Raadpleeg het artikel over verkeerscodes.
Bericht
Het volledige bericht.

Als u tevreden bent met de opgestelde fax, drukt U op Verzenden om het verzenden van de fax te starten. Het versturen van het faxbericht duurt een aantal seconden. U zult dan ook enige tijd moeten wachten voordat U een volgende fax kunt opstellen en verzenden.

Nadat het bericht verzonden is, zal het weergegeven worden in de lijst Verzonden. Ook ontvangen berichten en berichten in de Prullenbak worden weergegeven in hun respectievelijke lijsten.

Fax list nl.png

U kunt de streepjes van het faxnummer weglaten ,of juist toepassen indien u dit wenst.

Fax-nummers van elk seinhuis (simulatie) zijn vermeld in het Telefoonboek voor de Linke Rheinstrecke (Rheingold project).

Een Fax Ontvangen

Wanneer een faxbericht wordt ontvangen, zal het groene Fax icon.png icoon in de statusbalk knipperen, en begeleid worden door een "piep" geluid. In het Fax-systeem venster, zal het nieuw ontvangen bericht bovenaan de lijst van ontvangen faxen te vinden zijn. Selecteer het bericht om het in zijn geheel te bekijken. Het formaat van een faxbericht is vergelijkbaar met wat wordt hieronder weergegeven.

Fax printed nl.png

Prullenbak

Om een bericht naar de Prullenbak te verplaatsen, klikt U met de rechtermuisknop op het bericht en kies vervolgens naar de prullenbak. Slechts een beperkt aantal faxberichten kunnen in de Prullenbak geplaatst worden . Als er geen ruimte meer in de prullenbak is, zullen de oudste berichten als eerste definitief verwijderd worden.

Een Fax Opnieuw Verzenden

Om een bestaand faxbericht opnieuw te versturen, seleceert U een bestaand faxbericht en drukt vervolgens op de rechtermuisknop. Kies hier de optie Nog eens versturen. Er wordt nu een nieuw bericht aangemaakt, maar in dit geval zal het veld Bericht de inhoud van het orginele faxbericht bevatten.

Het toevoegen / verwijderen van Verkeerscodes

Om een verkeers​​code in een faxbericht wilt bijsluiten, selecteert U deze in de uitklapbare lijst en drukt vervolgens op de groene Trafficcode add.png knop. Als u een al eerder geactiveerde verkeerscode weer wilt uitschakelen, selecteert U deze in de lijst en drukt vervolgens op de rode Trafficcode remove.png knop. Er wordt geen enkele indicatie hiervan weergegeven in het faxbericht - het is aan U om te onthouden welke codes die u heeft geactiveerd.

Fax trafficcodes nl.png

De rode Trafficcode remove.png knop is gedurende de eerste minuten na het starten van een simulatie niet beschikbaar . Dit is om misbruik tijdens een Baanvak sessie te voorkomen.

Inhoud | Sp Dr S 60 | Handleiding | FAQ | Multiplayer Handleiding | Line Operations Handleiding | Spraakcommunicatie | Lijst van wijzigingen | Developers pages