Groepenknoppen Sp Dr S 600

From SignalWiki
Jump to: navigation, search

Inhoud | Handleiding | FAQ | Multiplayer Handleiding | Line Operations Handleiding | Spraakcommunicatie | Lijst van wijzigingen | Developers pages

Flag de.png Deutsch Flag en-gb.png English  


Naast de gebruikelijke knoppen op het paneel zijn er ook de zogenaamde Außentasten (groepen knoppen). Deze groepen knoppen zijn ook beschikbaar in een afzonderlijk venster om bediening te vereenvoudigen. Een aantal groepen knoppen zijn ook beschikbaar op het Numeriek Invoer paneel (indien beschikbaar op het seinhuis).

Groupknoppen Sp Dr S 600

De groepen knoppen zijn nodig voor speciale bedieningen. Er is ruimte op het paneel bespaard, doordat iedere groep knop wordt gebruikt in combinatie met een of twee 'gewone' knoppen. Hierdoor wordt eveneens het principe van tweeknops-bediening consistent doorgevoerd: het (per ongeluk) drukken van een enkele knop zal nooit een resultaat hebben, aangezien in potentie gevaarlijk zou kunnen zijn.

De groepen knoppen zijn gegroepeerd op basis van hun functie en gerangschikt in verschillende gekleurde blokken:

Groepenknoppen voor Wissels en Kruisingen (blauw)

 • Rijweg Herroep Knop Voor Losse Elementen (FHTE) : Voor het herroepen van gedeelten van een treinrijweg.
 • Rijwegterugname Knop Losse Elementen (FRTE) : Voor het herroepen van gedeelten van een (rangeer)rijweg.
 • Wissel Groep Knop (WGT) : Gebruikt voor het omleggen (wijzigen van de stand) van wissels.
 • Zoemer Onderbreker Knop (WUT) : Een zoemer zal klinken indien één of meerdere wissels gedurende er te lang over doen om hun gewenste stand te bereiken. Deze knop is voor het afstellen van de zoemer.
 • Bezet Wissel Omleggen Knop (WHT) : Hetzelfde als de WGT, behalve dat het wissel bezet is, bijvoorbeeld door een ingestelde rijweg. Deze knop wordt normaliter niet gebruikt.
 • Opengereden Wissel Herstel Knop (WAT) : Als een wissel opengereden is, zal een zoemer klinken. Deze knop reset de zoemer en het opengereden wissel.
 • Wissel Vergrendel Knop (WSpT) : Handmatig vergrendelen van een wissel, om te voorkomen dat deze wordt omgelegd.
 • Wissel Ontgrendel Knop (WESpT) : Ontgrendelen van een handmatig vergrendelde wissel.
 • Wissel Keuze Knop (KWT) : Wisselt de keuze voor de wissel-takken van een Engelse wissel. De commando's van de overige Wissel Groep knoppen voor een Engelse wissel is afhankelijk van deze keuze.

Groepenknoppen voor Seinen (rood)

Groepenknoppen voor Rijwegen (groen)

Groepenknoppen voor Overwegen (geel)

Groepenknoppen voor Assentellers (bruin)

Groepenknoppen voor Blokbediening (donker grijs)

 • Rijrichting Knop (EaGT) : Wordt gebruikt om de rijrichting van een blok naar jezelf toe te zetten.
 • Rijrichtingafgave Wis Knop (EaLT) : Wordt gebruikt om de voorbereide rijrichting van een blok naar jezelf te annuleren.
 • Blok Vergrendel Knop (BlSpT): Om een sein in een automatisch blok te vergrendelen.
 • Blok Ontgrendel Knop (BlESpT): Om een sein in een automatisch blok te ontgrendelen.
 • Blok Herstel Knop (BlGrT): Om een een als bezet gemelde spoorsectie in een automatisch blok te resetten (onbezet te melden).

Groepenknoppen voor het Paneel (licht grijs)


Inhoud | Sp Dr S 60 | Handleiding | FAQ | Multiplayer Handleiding | Line Operations Handleiding | Spraakcommunicatie | Lijst van wijzigingen | Developers pages