Handleiding En Tips SpDrS60

From SignalWiki
Revision as of 10:48, 25 April 2016 by ErwinL (talk | contribs)$7

(diff) ← Older revision | Approved revision (diff) | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Inhoud | Handleiding | FAQ | Multiplayer Handleiding | Line Operations Handleiding | Spraakcommunicatie | Lijst van wijzigingen | Developers pages

Flag de.png Deutsch Flag en-gb.png English  


Deze pagina bevat de verkorte handleiding alsmede tips voor de Duitse Sp Dr S 60 seinhuis simulaties ontwikkeld door Signalsoft Rail Consultancy Ltd. Basis functies van de simulatie zullen behandeld worden, en waar nodig tips gegeven worden om de gebruiker op weg te helpen.


BELANGRIJK

De informatie en tips in deze handleiding is uitsluitend bedoeld voor gebruik in combinatie met de simulaties van Signalsoft Rail Consultancy Ltd. Het mag uitsluitend gebruikt worden voor educatieve en referentie doeleinden, maar in geen enkel geval als officiële documentatie voor professioneel gebruik.


BELANGRIJK


De SP Dr S 60 panelen vereisen vaak dat twee knoppen gelijktijdig ingedrukt worden. Met de computermuizen kan uiteraard slechts één item tegelijk gedrukt worden.

In de tekst vermeld "Druk knop A en knop B tezamen in", dan zal je met de muis eerst knop A en vervolgens B moeten drukken. Als hulpmiddel zal rondom een knop een paarse cirkel verschijnen zodra deze bedient wordt.

Na het bedienen van knop A en B,of als de tijd tussen het drukken van beide knoppen te lang is geweest (standaard 5 seconden), zullen dergelijke indicaties weer verdwijnen. De maximale tijd waarbinnen twee knoppen gedrukt moeten worden kan gewijzigd worden onder Instellingen. Indien U de optie "Hulp bij rijwegen instellen" aan heeft staan, zal rondom de mogelijke eindknoppen een gekleurde cirkel oplichten.

Deze cirkels rondom de knoppen kunnen de volgende kleuren hebben:

  • Paars = Knop gedrukt (indien meerdere knoppen deze kleur tonen, heeft U een ongeldige combinatie van knoppen gedrukt)
  • Licht paars, knipperend = mogelijk eindknoppen die gedrukt kunnen worden
  • Geel, knipperend = Rijweg instellen mogelijk, maar kan verhinderd zijn door verschillende beperkingen.
  • Groen = Bediening van de knoppen-combinatie geaccepteerd (het bedientoestel heeft Uw handeling geaccepteerd)
  • Rood = COmbinatie van knoppen toegestaan, echter bediening niet toegstaan (lees de handleiding over de betreffende knoppen!)


Onderdelen van de Sp Dr S 60 Seinhuis simulatie

Spdrs60 paneel vensters.png

Niet getoond en beschikbaarheid afhankelijk van de simulatie:

*) indien beschikbaar op de post

Plaatselijke bekendheid

Voordat je toegelaten bent op een post, moet je je terdege in kennis stellen van alle bijzonderheden van het bedieningstableau. Na de algemene opleiding tot treindienstleider werd je een heleboel weken naast een vakman op de post neergezet. Het deel "Plaatselijke bekendheid" is bedoeld als de tips van die vakman die je van alles vertelt gedurende die weken! Lees het goed door. Het zorgt ervoor dat je veel beter begrijpt wat er allemaal gebeurt. Ook worden hier “standaard” werkmethoden beschreven.

De tekst is geschreven als een “van collega tot collega”-gesprek dat plaatsvindt op de allereerste dag na de opleiding dat je op de post komt.


Inhoud | Sp Dr S 60 | Handleiding | FAQ | Multiplayer Handleiding | Line Operations Handleiding | Spraakcommunicatie | Lijst van wijzigingen | Developers pages