Herroepen Rangeerrijweg Knop

From SignalWiki
Jump to: navigation, search

Inhoud | Handleiding | FAQ | Multiplayer Handleiding | Line Operations Handleiding | Spraakcommunicatie | Lijst van wijzigingen | Developers pages


Herroepen Rangeerrijweg Knop (rechts)

Functie

Soms is het noodzakelijk om handmatig een eerder ingestelde rangeerrijweg vrij te geven. Dit proces wordt het "herroepen van een rangeerrijweg" genoemd, en wordt gedaan met behulp van de FRT knop.

Bediening

Druk eerst op de FRT knop om een rijweg te herroepen. Druk vervolgens de (grijze) beginknop en de eindknop van de rijweg. Gebruik altijd dezelfde twee knoppen als waarmee de rangeerrijweg eerder ingesteld was. Indien het herroepen succesvol is, zullen de rangeerseinen naar stop gaan en de ingestelde rangeerrijweg verdwijnen.