Numeriek Invoer paneel

From SignalWiki
Jump to: navigation, search

Inhoud | Handleiding | FAQ | Multiplayer Handleiding | Line Operations Handleiding | Spraakcommunicatie | Lijst van wijzigingen | Developers pages

Flag de.png Deutsch Flag en-gb.png English  


Functie

Numerieke Invoer paneel

Het Numerieke Invoer paneel is ontworpen om de treindienstleider rijwegen in te laten stellen met behulp van een numeriek toetsenbord. Het voordeel hiervan is dat veel gebruikte rijwegen snel ingesteld kunnen worden zonder het drukken van knoppen op het eigenlijke bedieningspaneel zelf. Bovendien heeft het Numerieke Invoer systeem de mogelijkheid om veel voorkomende rijwegen op te slaan in danwel op te halen uit geheugens, net als bij rekenmachines, zodat de tijd nodig voor instellen van rijwegen nog korter wordt.

Daarnaast kunnen met dit paneel ook rijwegen, wissels, seinen, sporen en overwegen gemanipuleerd worden.

Rijwegen Instellen

Elke handeling welke met het Numerieke Invoer paneel wordt uitgevoerd begint met het invoeren van een nummer, gebruik makend van het numerieke toetsenbord (A). Voor het instellen van rijwegen moet een 6-cijfer nummer worden ingevoerd. Het 3-cijferige nummer van het begin spoor gevolgd door het 3-cijferige nummer van het bestemmingsspoor. Voor het instellen van een rijweg van spoor "123" naar spoor "987" is het in te voeren nummer "123987". Het nummer dat ingevoerd is, wordt getoond in het hoofd venster (B).

Type en Richting van een Rijweg kiezen

Richting is belangrijk! De knoppen aan de linkerzijde van het Numerieke Invoer paneel (D and E) worden gebruikt voor het instellen van rijwegen van rechts naar links. De knoppen aan de rechterzijde (F and G) worden gebruikt voor rijwegen welke van links naar rechts lopen.

Vervolgens zal je moeten kiezen of het ingevoerde nummer moet blijven staan of moet verdwijnen nadat het commando is verstuurd. Soms is het een voordeel om het nummer te behouden, maar deze keuze is volledig aan de treindienstleider. Als je het nummer wilt 'behouden' gebruik je knoppen welke met "Ohne Löschung" (D en F) gelabeld zijn. Andersom, het wissen van een nummer nadat de actie is uitgevoerd doe je met behulp van de knoppen naast de tekst "Mit Löschung" (E en G).

Nadat het volledige nummer ingevoerd is met behulp van het (numeriek) toetsenbord, je de richting weet en gekozen hebt of je het nummer al dan niet wilt behouden, moet het type rijweg gekozen worden. Voor een rangeer-rijweg moet de RT knop gedrukt worden. Er zijn 3 knoppen voor (trein)rijwegen: ZT 1, ZT 2 en ZT 3.

Knop Betekenis
RT Rangeer-rijweg
ZT1 Trein rijweg
ZT2 Trein rijweg zonder doorschietweg (indien toegestaan)
ZT3 Trein rijweg met alternatieve doorschietweg (indien toegestaan)

Commando Uitvoeren

Druk, nadat het type rijweg gekozen is, op ATK om het commando naar het beveiligingssyteem te sturen. Indien de geselecteerde rijweg bestaat en ingesteld kan worden, zal de rijweg ingesteld worden.

U kunt ook de 'enter' toets op het numerieke toetsenbord drukken om ATK te bedienen.

Nummers Bewerken

Merk op dat er zich zes geheugen vensters of "registers" boven het hoofd display bevinden. Deze zes registers zijn als C0, C1, ... C5 benoemd. Belangrijk: Andere seinhuis installaties kunnen meer of minder dan zes registers hebben. In theorie is er geen beperking in het aantal registers.

Nummer Toevoegen aan Geheugen

Voeg een nummer toe aan de geheugen registers door WsT, en daarna ATK in te drukken. Als een nummer aan het geheugen wordt toegevoegd, zal dit aan het bovenste (C5) toegevoegd worden en "naar beneden vallen" totdat het positie C0 bereikt, of een geheugenplaats met dezelfde waarde. Dit principe staat het "opstapelen" van waarden toe.

U kunt ook de '*' toets op het numerieke toetsenbord drukken om het nummer naar ghet geheugen te drukken

Nummer Ophalen uit een Geheugen

Ophalen van een nummer uit een register wordt gedaan door de RüT knop tezamen met de knop naast het geheugen in te drukken.

Ook kunt u het nummer uit het onderste register halen, door de '/' toets op het numerieke toetsenbord te drukken.

Verwijderen Nummer uit een Geheugen

Verwijder (wis) een nummer in een register door het indrukken van LGT tezamen met de knop naast het geheugen dat gewist moet worden. Als de geheugens boven het gewiste register gevuld zijn, zullen zij naar beneden vallen en het gewiste register vullen.

Nummer in invoerregister wissen

Als u een tikfout gemaakt heeft, kunt u alleen maar het complete nummer wissen. Druk daarvoor de '.' toets op het numerieke toestenbord of de 'delete' toets.

Geheugen registers op het paneel

Sommige panelen hebben groepen geheugen registers op het paneel. Selecteer een groep door het nummer van de groep in te toetsen. gevolgd door de /-toets. De groep wordt dan geselecteerd en "actief". Alle handelingen met betrekking tot geheugen registeren werken hetzelfde als de geheugen registers op het Numeriek Invoer paneel zelf.

Om een bepaald register uit een groep toe te passen, zorgt u er eerst voor dat de gewenste groep van registers geselecteerd is. Selecteer dan het gewenste register door een getal tussen "1" en "6" in te voeren op het Numeriek Invoer paneel gevolgd door ATK. Als laatste het gewenste type rijweg indrukken (ZT of RT).

Om de registers op het Numeriek Invoer paneel zelf weer te gebruiken toetst u '0 gevolgde door de /-toets.

Overige Acties

Het is mogelijk, hoewel het minder gebruikelijk is, om met behulp van het Numerieke Invoer paneel acties met seinen, wissels, sporen en overwegen uit te voeren. Het manipuleren van deze items vereist een 3-cijferige code, gevolgd door het drukken van een Groep Knop (bijv. WGT, SBET, HaGT, etc.) tezamen met de ATK knop.

Sporen en Seinen

Spoor met een spoor nummer label.

Het voorbeeld aan de rechterzijde toont een spoor met het label "030". Aan de linker- en rechterkant bevinden zich twee seinen. Het invoeren van "030" wijst erop dat we iets willen doen met of het spoor zelf, en/of de seinen links en rechts hiervan.

Het invoeren van "030" en vervolgens indrukken van LsSpT tezamen met ATK zal de seinen handmatig vergrendelen. Echter, wordt GSpT tezamen met ATK ingedrukt, dan wordt het spoor zelf handmatig vergrendeld.

Wissels

In tegenstelling tot sporen en seinen, moeten wissels geselecteerd worden door gebruik te maken van hun wissel nummer. De wissel nummers worden boven of onder het wissel vermeld. Indien er acties uitgevoerd worden met (halve) Engelse wissels moet het "AB" of "CD" deel van het wissel nummer weggelaten worden. Bijvoorbeeld: wissel "121AB" wordt via het Numerieke Invoer paneel bedient door de drie-cijferig code "121". Welk wissel (AB of CD) aangestuurd wordt hangt af van de actieve wissel keuze (KWT).

Overwegen

Overweg nummer label

Overwegen welke met behulp van het Numerieke Invoer paneel, worden "geselecteerd" door gebruik te maken van hun drie-cijferige nummer. In het voorbeeld aan de rechterzijde zijn er twee overwegen, met als nummer "021" en "022".

versneld rijwegen instellen

Er ist ook de mogelijkheid 10 vooringestelde rijwegen in te stellen met de numerieke invoer. Hiertoe bedient u de ALT toets + een nummer van 1 tot 0 aan de bovenkant van uw toetsenbord. Zodra u de vooringestelde rijweg kiest, verschijnen de nummers in het invoerregister en hoeft u alleen maar ATK (of 'enter') te drukken. De richting is ingebouwd in de voorinstelling.

Welke rijwegen dit zijn, is per seinhuis verschillend en wordt ook daar verklaard.

Bediening met behulp van het toetsenbord

Met een klein beetje oefening zult u al snel merken dat het bedienen van het numeriek invoer paneel sneller en makkelijker gaat met behulp van het toestenbord. D

Toets Functie
Enter/Return Uitvoeren (ATK)
Pijl Links / Pijl Rechts Trein rijweg (ZT 1)
Shift + Pijl Links / Rechts Rangeerrijweg (RT)
Ctrl + Pijl Links / Rechts Trein rijweg zonder doorschietweg (ZT 2)
Alt + Pijl Links / Rechts Trein rijweg met alternatieve doorschietweg (ZT 3)
* (Num.toestenbord) Haal nummer op uit geheugen
/ (Num.toestenbord) Verplaats invoer naar geheugen
. (Num.toestenbord) Invoer wissen
Backspace Invoer wissen
Del(ete) Invoer wissen
1,2,3, … 8, 9, 0 (Num.toestenbord) Cijfers
Pijl Omlaag ZD sein
Pijl Omhoog FfrT ( Rijweg Vrijgave Knop )


De volgende tabel geeft een overzicht van de sneltoetsen voor de standaard functies (raadpleeg de Groepenknoppen pagina voor de details van iedere functie):

  Alt + A Alt + B Alt + C Alt + D Alt + E Alt + F Alt + G Alt + H Alt + K Alt + M Alt + N Alt + O Alt + P Alt + Q Alt + R Alt + S Alt + T Alt + U Alt + V Alt + W Alt + X Alt + Z
EDG LSSPT BÜFT GSPT DET WSPT DELT SGT HAGT KWT MGT EAGT WESPT LSESPT ET UFGT GESPT WGT SBRT SBET
EE LSSPT GSPT WSPT SGT HAGT KWT MGT EAGT WESPT LSESPT UFGT GESPT WGT SBRT SBET
EG LSSPT GSPT DRGT WSPT FRT SGT HaGT KWT MGT EAGT WESPT LSESPT UFGT GESPT WGT SBRT SBET
EMAF LSSPT BÜFT GSPT DET WSPT DELT SGT HaGT KWT MGT EAGT WESPT LSESPT ET UFGT GESPT WGT SBRT SBET
KB LSSPT BÜFT GSPT DET WSPT DELT SGT HaGT KWT MGT EAGT WESPT LSESPT ET UFGT GESPT WGT SBRT SBET
KK LSSPT GSPT WSPT SGT HaGT KWT MGT EAGT WESPT LSESPT UFGT GESPT WGT SBRT SBET
KRE LSSPT BÜFT GSPT WSPT FRT SGT HaGT KWT MGT DET DELT EAGT WESPT LSESPT ET UFGT GESPT WGT SBRT SBET
KWO LSSPT SBET GSPT WSPT FRT SGT HaGT KWT MGT SBRT EAGT WESPT LSESPT UFGT GESPT WGT ZGT
KWV LSSPT GSPT WSPT FRT SGT HaGT KWT MGT EAGT WESPT LSESPT UFGT GESPT WGT SBRT SBET


Inhoud | Sp Dr S 60 | Handleiding | FAQ | Multiplayer Handleiding | Line Operations Handleiding | Spraakcommunicatie | Lijst van wijzigingen | Developers pages