Plaatselijke bekendheid in Marburg (Lahn)

From SignalWiki
Jump to: navigation, search

Inhoud | Handleiding | FAQ | Multiplayer Handleiding | Line Operations Handleiding | Spraakcommunicatie | Lijst van wijzigingen | Developers pages

Flag de.png Deutsch Flag en-gb.png English  


Voordat je toegelaten bent op een post, moet je je terdege in kennis stellen van alle bijzonderheden van het bedieningstableau. Na de algemene opleiding tot treindienstleider werd je een heleboel weken naast een vakman op de post neergezet. Het deel "Plaatselijke bekendheid" is bedoeld als de tips van die vakman die je van alles vertelt gedurende die weken! Lees het goed door. Het zorgt ervoor dat je veel beter begrijpt wat er allemaal gebeurt. Ook worden hier “standaard” werkmethoden beschreven.

De tekst is geschreven als een “van collega tot collega”-gesprek dat plaatsvindt op de allereerste dag na de opleiding dat je op de post komt.

Laten we eerst even de details van het Stellwerk Marburg paneel bekijken.


Algemeen

Station Marburg (Lahn) is een station gelegen aan de Main-Weser-Bahn. De Main-Weser-Bahn begint in Kassel en eindigt in Frankfurt (Main). De lijn is geëlektrificeerd. Het beheersgebied van seinhuis "Mf" loopt van kilometer 99,5 tot aan km 112. Vroeger maakten ook een grote onderhoudsdepot (BW = Bahnbetriebswerk) als ook een groot goederenstation deel uit van station Marburg (Lahn). Daarom is besloten om de simulatie na te bouwen volgens de situatie in 1970, aangezien toen zowel het onderhoudsdepot als het goederenstation nog in dienst waren. In die tijd bestond ook de Federale Spoorweg Autoriteit van Kassel nog, waar Marbug (Lahn) onderviel.

De buurposten op de hoofdlijn waren Cölbe / Kirchhain in noordelijke richting en Niederwalgern in zuidelijke richting. Destijds bestond er nog een afzonderlijke treindienstleiding in Cölbe met twee mechanische seinhuizen. Om een koppeling met Kirchhain mogelijk te maken, is voor deze simulatie een compromis gemaakt door die twee seinhuizen als Sp Dr S60 uitvoering op het paneel te integreren. Het onderste deel van het paneel is het eigenlijke paneel zoals het in 1970 bestond. Pas later werden de seinhuizen van Cölbe gesloten, en werd het bovenste gedeelte van het paneel aan dat van de seinpost van Marburg toegevoegd. Het echte paneel is boven de grijze markering een beetje gekanteld.

Door de overname van Cölbe, is er alleen nog de nevenlijn van en naar Sarnau met als buurpost Sarnau.

De dienstregeling beeld 1:1 de reizigersdiensten uit in de winter 1970/1971. De aankomstsporen zijn dankzij de beschikbaarheid van aankomststaen realistisch. Het goederenverkeer is fictief, maar gebaseerd op de toenmalige verkeersstromen.

Trajecten

Naast de hoofdlijn van de Main-Weser-Bahn Kassel <-> Frankfurt (Main) begon in Cölbe de Obere Lahntalbahn richting Sarnau. In Sarnau takte toen nog de Burgtalbahn af. In Marbürg-Süd was nog een aansluiting naar de Marburger Kreisbahn.

De hoofdlijn werd overwegend door goederentreinen gebruikt. De maximum snelheid van de goederentreinen was destijds 80 km/h. Voor de reizigersdiensten reden regelmatig regionale treinen (N), snelle regionale treinen (Ns) en Exprestreinen (E), welke deels in Marburg (Lahn) begonnen of eindigden. Voor de snelle verbinding tussen Marburg (Lahn) en Gießen reden er sneltreinen (D).

Goederentreinen hadden meestal een BR 140 als locomotief. D-treinen en Intercity treinen hadden meestal een BR 103 als loc, maar af en toe werden de E-treinen getrokken door een BR 110. De regionale treinen met hun Silberlingen hadden meestal een BR 141 als tractie. Een deel van de Silberlingen van de N- en E-treinen waren uitgerust met een stuurstandrijtuig. Omrijden van de locomotief was daarmee overbodig. De sneltreinen hadden deze stuurstandrijtuigen echter niet.

Op de nevenlijn werden voor de reizigersdiensten de Schienenbusse en Silberlinge (oud ontwerp) met een BR 211 ingezet. De weinige E-treinen reden met een BR 216 gereden. Daarnaast reden op de nevenlijn buurttreinen (goederentreinen) met een BR 211 loc. De nevenlijn was enkelsporig.

De Marburger Kreisbahn zag in 1970 al lang geen reizigersverkeer meer. Alleen goederentreinen gebruikten de daar beschikbare sporen nog.

Marburg (Lahn) had drie perrons.

  • Op het eerste perron waren de sporen 6 en 8 van de hoofdlijn, overwegend voor de richting Zuid naar Noord.
  • Op het tweede perron waren de sporen 4 en 2 van de hoofdlijn, overwegend voor de richting Noord naar Zuid.
  • Op het derde perron waren de sporen 1 en 46.

Cölbe had twee perrons.

  • Op het eerste perron waren de sporen 3 en 4. Spoor 4 werd gebruikt voor halterende treinen richting Kirchhain -> Kassel, spoor 3 werd gebruikt voor halterende treinen richting Marburg -> Frankfurt (Main).
  • Op het tweede perron waren de sporen 1 en 2. Spoor 4 werd gebruikt voor treinen richting Sarnau, spoor 1 werd gebruikt voor treinen uit Sarnau.

Op de seinknoppen van sein N321, N332 and P331 zijn voorzien van glazen "gevaar"kappen om per ongeluk instellen van dergelijke rijwegen in te stellen. Een trein rijweg vanaf Sarnau wordt altijd naar spoor 1 ingesteld, en zonder doorschietweg. Voor een trein rijweg welke begint op spoor 1 richting Marburg gebruik je de "zonder doorschietweg" knop van sein N321.

Op de hoofdlijn richting Kirchhain -> Kassel bevonden zich nog twee haltes, namelijk Anzefahr en Bürgeln. Deze haltes als ook de blokseinen vielen echter onder het beheersgebied van Kirchhain. In de richting Niederwalgern -> Frankfurt (Main) bevond zich nog de halte Marburg-Süd.

Bijzonderheden

De stations van Cölbe en Marburg (Lahn) als ook de hoofdlijn zelf waren geëlektrificeerd. Het noordelijke deel van het rangeerterrein in Marburg (Lahn) had echter geen boevenleiding. Ook de nevenlijn naar Sarnau kon alleen door stoom- of dieseltreinen worden bereden.

In Marburg (Lahn) heerste de nodige bedrijvigheid.

's Morgens reden er regionale goederentreinen (Ng) van en naar Marburg (Lahn). 's Avonds arriveerden en vertrokken wederom dergelijke treinen, die de wagons naar de knooppunten Kassel Rbf of Gießen Gbf brachten.

Overdag reden er buurtgoederentreien (Üb) richting Sarnau en andersom. De lijn werd door locomotieven van de serie BR 211 bediend.

Op het station was een rangeerlok van de serie BR 360 gestationeerd, welke voor het lokale rangeerwerk gebruikt werd en op de sporen 60 t/m 66 goederentreinen voorbereidde.

Het plaatselijke onderhoudsdepot (BW) Marburg (Lahn) onderhield locomotieven en wagons. Het depot bestond uit een grote halfronde locomotiefloods met draaischijf. op de draaischijf werden vroeger ook stoomlocomotieven gedraaid. Ten gevolge van de elektrificatie reden er in 1970 al geen stoomlocomotieven meer. Deze waren reeds naar BW Kassel overgebracht. Naast het depot was er ook nog een groot opstelterrein voor reizigerstreinen.

De Draaischijf en het bovengelegen opstelterrein

Mbg ds ab57.jpg

De sporen 59 en 70 leidden naar de draaischijf van het depot. Rechts daarvan leidt spoor 57 naar de bovengelegen opstelsporen van het station.

Het ondergelegen opstelterrein

Mbg ab47-52.jpg

Via het wissel 100 wordt het ondergelegen opstelterrein met de sporen 47 tot en met 52 bereikt.


Beide opstelterreinen zijn een kritisch punt. Uit- en inrijdende sporen moeten op een keerspoor kop maken. Daarom moet men voor het gebruik van deze keersporen zeker stellen dat er op het keerspoor (spoor 56 of 80) als ook op het in-/uitrijspoor van het opstelterrein, er geen trein op het uitrijden van het opstelterrein staat te wachten. Anders zullen er twee treinen tegenover elkaar komen te staan. in dat geval helpt er niets anders dan de inrijdende trein opzij te zetten, zodat de uitrijdende trein er uit kan komen.


Het goederenstation

Mbg gbf.jpg

Rechts bevinden zich de toegangssporen naar het goederenstation (sporen 60 t/m 79). Boven zijn twee vertreksporen, spoor 15 richting Niederwalgern en spoor 16 richting Cölbe, te zien. Een trein rijweg naar deze beide sporen is niet mogelijk. De treindienstleider dient de vertrekkende goederentreinen te voorzien van een stuurcijfer en een treinnummer. Binnenkomende goederentreinen moeten binnen genomen worden op de sporen 9 tot en met 11, om aansluitend van daaruit naar het goederenstation gerangeerd te worden.

De in het beheersgebied aanwezig overwegen in Cölbe worden bij het instellen van een rijweg gesloten.

Marburg (Lahn) heeft Centraal bediende Trein Aanwijzers (CTA's), welke ook in de simulatie ingebouwd zijn en door de treindienstleider te bedienen zijn.

Op de enkelsporige nevenlijn moeten treinen telefonisch aangekondigd worden bij de buurpost. De buurpost dient de trein aan te nemen.

In geval van een versperring van de Noord-Zuid lijn werd het onaangenaam druk op de Main-Weser-Bahn. Het omleidingsverkeer kan met het fax systeem geactiveerd worden.

Buiten Profiel Treinen

Buiten profiel treinen (in Duitsland aangegeven met Lü) vragen speciale aandacht. Er mag zich bij een Lü Cäsar trein geen andere Lü trein van de categorie Betra of Cäsar op het naastgelegen spoor bevinden.

Een Buiten profiel trein heeft altijd het stuurcijfer "0". Dat betekent tevens dat de seinautomaten niet zullen werken voor zulke treinen, en dat je ieder deel van de gehele route handmatig zal moeten instellen.

Tot slot nog één tip: Probeer kalm te blijven! Zelfs als machinisten je continu bellen dat ze stil staan voor een rood sein. Nou en? Jij bepaalt welk trein mag rijden, en welke moet wachten. En wees niet bang, er zijn geen passagiers aan boord van de treinen. Je kan de boel dus op de meest optimale manier coördineren en sturen!

Stationsverbinding

Het Stellwerk Marburg (Lahn) kan met het Stellwerk Kirchhain (Bz Kassel) verbonden worden.


Trein series

Trein serie Treinsoort
10-1499 Schnellzüge (D/IC/TEE)
1500-1999 Eilzüge (E)
2000-4999 Nahverkehrszüge (N/Ns)
5000-5199 Durchgangseilgüterzüge (De)
6000-7999 Durchgangsgüterzüge (Dg)
8000-9999 Nahgüterzüge (Ng)
10000-12999 Schnellzüge (D/IC)
13000-13999 Lokfahrten (Lz)
14000-14999 Leerfahrten (Lr/Lto)
15000-17999 Übergabezüge (Üb)

Vroeger wisselden de treinen gedurende de reis deels van treinsoort. Een D-trein kon op een bepaald deel van de gehele reis dienst doen als E-trein. Hierdoor kon het voorkomen dat een E-trein een driecijferig nummer had.

Stuurcijfers

Stuurcijfer Gebruikt voor
0 Extra treinen en speciale treinen (bijv. treinen met Buiten Profiel lading)
1 Treinen met een dienstregelingssnelheid van 100 km/h of harder; Cölbe naar Kassel spoor 305
2 Treinen met een dienstregelingssnelheid lager dan 100 km/h; Cölbe naar Kassel spoor 305
3 Reizigerstreinen op de hoofdlijn, met een stop in Cölbe.
4 Reizigerstreinen op de hoofdlijn, met een stop in Cölbe en eindigen in Marburg (Lahn)
6 Treinen van en naar Sarnau

Als de seinautomaat van sein F396 ingeschakeld is, zal de rijweg ingesteld worden op basis van het stuurcijfer van de trein. Rijwegen naar Sarnau (stuurcijfer 6) worden echter niet automatisch ingesteld, aangezien dergelijke rijwegen naar een spoor zonder bovenleiding leidt. Een rijweg richting Sarnau moet dus zelf ingesteld worden.

Voor treinen die in Marburg (Lahn) keren en met een nieuw treinnummer verder rijden, moet de treindienstleider zelf de juistheid van het stuurcijfer controleren en waar nodig zelf corrigeren. Dit gebeurd dus niet automatisch.

Afkortingen

De Durchgangseilgüterzug
Dg Durchgangsgüterzug
IC Intercity
Lz Lokfahrten
Lr Leerfahrten
N Nahverkehrszug
Ng Nahgüterzug
Ns Nahschnellverkehrszug
Üb Übergabegüterzug


Main-Weser-Bahn : Toegepaste bestemmingen in de dienstregeling


Verkorting Volledige naam
AZ Anzefahr
BNG Burg- und Nieder-Gemünden (Ohmtalbahn ab Kirchhain)
BRG Bürgeln
COE Cölbe
FF Frankfurt (Main) Hbf
GEM Gemünden (Wohra) (Wohratalbahn ab Kirchhain)
KIH Kirchhain
KS Kassel Hbf
MBG Marburg (Lahn)
MBGS Marburg-Süd (Kreisbahn)
MBS Marburg-Süd
SR Sarnau (Obere Lahntalbahn ab Cölbe)


Mbg entry exit.png

Spoorlengtes

Spoorlengtes Marburg (Lahn)

Spoor Lengte (m)
Marburg (Lahn) 1 240
Marburg (Lahn) 2 220
Marburg (Lahn) 4 400
Marburg (Lahn) 5 515
Marburg (Lahn) 8 300
Marburg (Lahn) 9 690
Marburg (Lahn) 10 590
Marburg (Lahn) 11 470
Marburg (Lahn) 15 500
Marburg (Lahn) 16 500
Marburg (Lahn) 46 200


Spoorlengtes Marburg-Süd)

Spoor Lengte (m)
Marburg-Süd 49 470
Marburg-Süd 50 520


Spoorlengtes Cölbe

Spoor Lengte (m)
Cölbe 1 530
Cölbe 2 350
Cölbe 3 600
Cölbe 4 550
Cölbe 335 690

Straatnamen van Overwegen

Storingmelder Kilometer Straatnaam
I 1 km 99.709 Kasseler Straße
I 2 km 88.090 L 3089


Deze simulatie maakt deel uit van de Main-Weser-Bahn | Marburg (Lahn) | Kirchhain (Bezirk Kassel)