Plaatselijke bekendheid in Stellwerk Herzogenrath

From SignalWiki
Jump to: navigation, search

Inhoud | Handleiding | FAQ | Multiplayer Handleiding | Line Operations Handleiding | Spraakcommunicatie | Lijst van wijzigingen | Developers pages

Flag de.png Deutsch Flag en-gb.png English  


Voordat je toegelaten bent op een post, moet je je terdege in kennis stellen van alle bijzonderheden van het bedieningstableau. Na de algemene opleiding tot treindienstleider werd je een heleboel weken naast een vakman op de post neergezet. Het deel "Plaatselijke bekendheid" is bedoeld als de tips van die vakman die je van alles vertelt gedurende die weken! Lees het goed door. Het zorgt ervoor dat je veel beter begrijpt wat er allemaal gebeurt. Ook worden hier “standaard” werkmethoden beschreven.

De tekst is geschreven als een “van collega tot collega”-gesprek dat plaatsvindt op de allereerste dag na de opleiding dat je op de post komt.

Laten we eerst even het Sp Dr S 600 paneel van Stellwerk Herzogenrath bekijken.

Stellwerk Herzogenrath

Welkom op Stellwerk Herzogenrath (Hf). Ik het Sebastiaan en zal je vertrouwd maken met de algemene zaken. Daarna zullen we ons wat verder verdiepen in de beheersgebieden van ons bedieningspaneel.

Onze seinpost van het type Sp Dr S 600 werd in 1985 in bedrijf genomen. Daarvoor werd het station vanuit twee mechanische seinhuizen bediend, welke door de bouw van een relaisseinhuis overbodig werden. Tevens werden voor de aangrenzende bedieningsposten wijzigingen doorgevoerd, zoals bijvoorbeeld voor de aftsnadbediening van station Kohlscheid. Daarover later meer.

De hoeveelheid treinverkeer in ons verantwoordelijkheidssgebied is niet groot, zodat je je zeer snel vertrouwd kunt maken met de plaatselijk bepalingen.

Lijnen

onze post ligt aan de volgende drie trajecten:

 • 2543 Herzogenrath grens - Herzogenrath
 • 2550 Aachen - Kassel
 • 2570 Stolberg - Herzogenrath (Ringbahn)

De buurposten

Lijn Landgraaf - Herzogenrath (gele traject)

Het traject van Landgraag naar Herzogenrath is een grensoverschrijdend traject naar buurland Nederland. De volgende stations aldaar zijn Landgraaf en Heerlen. Het traject is niet geëlektrificeerd en wordt regelmatig door dieseltreinstel van het type BR 643.2 bereden. Onze buurpost hier is de treindienstleider Landgraaf. Treinen op dit traject dienen telefonische aangeboden te worden. De rijrichting opt dit traject kan alleen via de DET middels het commando "EA,870" naar de eigen post gezet worden.

Landgraaf

Lijn Stolberg - Herzogenrath (bruine traject)

Het traject van Stolberg naar Herzogenrath is een deel van de ringlijn om Aken. De lijn eindigt momenteel in Eschweiler St.Jöris, wat tevens het eindpunt van dit traject is. Het traject is niet geëlectrificeerd en wordt regelmatig door een dieseltreinstel van het type Br 643.2 bereden. Onze buurpost is Stolberg. Voor dit traject moet er op toegezien worden dat er zich altijd slechts één trein op het traject bevindt. De rijrichting opt dit traject kan alleen via de DET middels het commando "EA,890" naar de eigen post gezet worden.

Eschweiler

Lijn Aachen - Kassel (groene traject)

Het electronische seinhuis (ESTW) Geilenkirchen nam in 2006 de bediening van het traject deel tussen Herzogenrath und Rheydt over. Hierbij werd het stations Übach-Palenberg omgebouwd tot een halte, waar passagierstreinen uit beide richtingen kunnen halteren. Dit kunnen we aan de linkerzijde van het paneel zien (spoor 9001 en 9004). Links verbindt het traject met het station van Geilenkirchen, waar de buurpost van Geilenkirchen zich bevindt. Op beide sporen is GWB (rijden op tegenspoor) ingericht. Aanbied-venster A9232 dient voor treinbewegingingen over tegenspoor naar Geilenkirchen. Aanbied-venster wordt gebruikt voor treinbeweging over tegenspoor uit de richtng van Geilenkirchen.

Geilenkirchen

Aan de rechterzijde bevindt zich het traject richting Aachen West (Aken West). Als eerst emplacement volgt hier Überleitstelle Richterich, dat onder het verantwoordelijkheidsgebied van treindienstleider Aachen West valt. Op beide sporen is GWB (rijden op tegenspoor) ingericht. Voor ritten over tegenspoor naar Üst Richterich wordt aanbied-venster A151 gebruikt. Ritten over tegenspoor uit de richting van Üst Richterich dient aanbied-venster A171 gebruikt te worden.

Richterich

Stations en Emplacementen

Station Kohlscheid

Het station van Kohlscheid wordt op afstand bediend vanuit Herzogenrath. Ter plaatse staat een Dr S600 seinhuis. Normaal gesproken hebben we de seinen in en rondom Kohlscheid op de seinautomaat staan. Regionale treinen. AF en toe halteren hier regionale treinen van de relaties Aachen - Eschweiler St.Jöris en Aachen - Landgraaf. Alle anderen treinen rijden hier door. Je moet opletten wanneer je een trein vanuit Kohlscheid over tegenspoor naar Aachen West wilt sturen. Aangezien er een wisselverbinding ontbreekt, zal de trein reeds vanaf Herzogenrath op tegenspoor moeten gaan rijden.

Kohlscheid
Overzicht van rijweg-doelen Kohlscheid


Beschrijving Doel
Kohlscheid - Herzogenrath normaal spoor 172II
Kohlscheid - Herzogenrath tegenspoor 152I
Kohlscheid - Üst Richterich normaal spoor 171I
Kohlscheid - Üst Richterich tegenspoor 151I


Station Herzogenrath

Het station van Herzogenrath heeft voor Esig A805, Esig F860, Asig N1 en P2 een seinautomaat. Deze is echter niet echt te gebruiken, aangezien deze seinautomaten de treinen alleen over het hoofdspoor leiden en je vaak ingrijpen moet. Er zijn totaal vrier perrons, namelijk op spoor 55, 1,2 en 3. Spoor 55 wordt gebruikt voor dieseltreinstellen welke hier eindigen, aangezien dit spoor niet voorzien is van bovenleiding. De sporen 1, 2 en 3 kunnen voor de halterende regionale treinen gebruikt worden. Hierbij moet je er op letten dat de treinen uit de richtng van alleen op spoor 1 en 3 binnengenomen kunnen worden, aangezien wissel 095 een kruising is.

Herzogenrath
Overzicht van rijweg-doelen Herzogenrath


Beschrijving Doel
naar Eschweiler St. Jöris F,yyy.890II
naar Geilenkirchen normaal spoor 880II
naar Geilenkirchen tegenspoor 860II
naar Landgraaf F,yyy.870II
Herzogenrath - Kohlscheid normaal spoor 850
Herzogenrath - Kohlscheid tegenspoor 803


Overzicht van eindknoppen Herzogenrath


(Start)/Doel Beschrijving
.N1 rechtdoorgaande doorschietweg met Vmax
.N1R doorschietweg naar rechts met Vmax 60
.P2 lange doorschietweg met Vmax
.P2K korte doorschietweg met Vmax 60 tot aan W4
.P3 lange doorschietweg op het hoofdspoor
.P3K korte doorschietweg tot aan W6


Bijzonderheden

Aankondigingsmelder

Vanwege de lange afstand tussen Eschweiler St. Joris en onze inrrijsein G890 is hiervoor een aankondigingsmelder geïnstalleerd. Dit begint rood te knipperen rood wanneer de trein het sein G890 nadert. Voor jou is dit een teken om een rijweg voor deze trein in te stellen.

Aankondigingsmelder

Zodra je een rijweg voor de trein hebt ingesteld, zal de aankondigingsmelder stoppen met knipperen

Aankondigingsmelder

"Knoppen geblokkeerd"-meldlamp (Tastensperrmelder)

De "Knoppen geblokkeerd"-meldlamp (Tastensperrmelder) heeft de volgende betekenissen:

 • donker: wanneer een rijweg met behulp van de knoppen op het paneel ingesteld wordt.
 • rood : er vindt bediening via de DET plaats of een seinautomaat stelt is een rijweg aan het instellen.
 • rood knipperend : er werd een bedieningshandelingen uitgevoerd, welke niet door de seininrichting uitgevoerd kon worden (bijv. het met de WGT-knop omleggen van een wissel welke vergrendeld is)

Deze meldlamp vindt je terug bij station Kohlscheid en Herzogenrath.

Tastensperrmelder

Additionele telwerken

In aanvulling op de aanwezige storingsprinter, zijn er een tweetal gemeenschappelijke tellers voor het tellen van bedieningshandelingen welke registratieplichtig zijn. Deze tellers werken ook in het geval de storingsprinter uitgevallen is, en zien er als volgt uit:

 • Weichengesamtzählwerk - WGZ: telt alle registratieplichtige bedieningshandelingen met betrekking tot wissels.
Weichengesamtzählwerk
 • Signal- und Fahrstraßengesamtzählwerk - SFGZ: telt alle registratieplichtige bedieningshandelingen met betrekking tot seinen en rijwegen.
Signal- und Fahrstraßengesamtzählwerk

Additionele meldlampen - seinhuis Kohlscheid

Aangezien seinhuis Kohlscheid een op afstand bediend seinhuis is, zijn hier additionele meldlampen ingebouwd welke informatie over de toestand van seinen en wissels van de op afstand bestuurde installatie weergeven.

 • Meldlamp S (Signalstörmelder) : geeft aan dat er een gedoofd sein is in het gebied van seinhuis Kohlscheid.
 • Meldlamp SFL (Signalfehlermelder) : geeft aan dat in het gebied van seinhuis Kohlscheid van een sein een hoofddraad van de lamp is doorgebrand.
 • Meldlamp W (Weichenstörmelder) : geeft aan dat in het gebied van seinhuis Kohlscheid een wisselstoring is.
 • Meldlamp Ers (Ersatzsignalkontrollmelder) : geeft aan dat in het gebied van seinhuis Kohlscheid geen enkel sein het seinbeeld Zs1 of Zs7 toont. De meldlamp brandt dan continue. De lamp knippert zolang er een sein aldaar het seinbeeld Zs1 of Zs7 toont.
Ersatzsignalkontrollmelder

Afstandsbediening-meldlampen

Aangezien in het gebied van station Kohlscheid de ingestelde rijwegen niet volledig worden weergegeven, zijn hiervoor Afstandsbediening-meldlampen aangebracht. Deze meldlampen geven de treindienstleider een optische terugkoppeling over of het instellen van een rijweg ook daadwerkelijk door seinhuis Kohlscheid uitgevoerd wordt. De meldlampen hebben hierbij de volgende betekenissen:

 • FGrM brandt : er vindt geen verandering plaats in het verantwoordelijkheidsgebied van seinhuis Kohlscheid.
 • FMB brandt : er vindt een verandering plaats in het verantwoordelijkheidsgebied van seinhuis Kohlscheid. Er wordt bijvoorbeeld een rijweg ingesteld of een spoorsectie wordt zojuist bezet of vrij gereden

Opmerking: de meldlampen "FBM" en "FGrM" branden om en om bij een verandering in het gebied van Kohlscheid.

Fernsteuerbetriebsmelder

Treinen aanbieden m.b.v. DET

Meer informatie : Besturingsscherm Sp Dr S 600


Spoor Aanbiedvenster Buurpost Voorbeeld
9003 9003 Geilenkirchen ANB-456456,9003 + ZNS
9232 9232 Geilenkirchen ANB-789789,9232 + ZNS
151 151 Üst Richterich ANB-123123,151 + ZNS
171 171 Üst Richterich ANB-456456,171 + ZNS
870 - Landgraaf Tel.

Verkortingen

Verkorting Volledige naam
KADA Alsdorf-Annapark
KADP Alsdorf-Poststraße
KAW Aachen West
KDAB Alsdorf-Busch
KEJS Eschweiler St.Jöris
KGEK Geilenkirchen
KHEZ Herzogenrath
KKOS Kohlscheid
KMAD Alsdorf-Mariadorf
KMK Herzogenrath A.Schmidt-Platz
KMKW Herzogenrath Alt-Merkstein
KRIC Üst Richterrich
KUBP Übach-Palenberg
KXH Herzogenrath Grenze
XNH Heerlen
XNLG Landgraaf

Spoorlengtes

Herzogenrath

Spoor Lengte (m)
Herzogenrath 1 320
Herzogenrath 2 407
Herzogenrath 3 262
Herzogenrath 4 513
Herzogenrath 5 449
Herzogenrath 6 449
Herzogenrath 7 445
Herzogenrath 55 195

Kohlscheid

Spoor Lengte (m)
Kohlscheid 1 215
Kohlscheid 2 250

Seinautomaten

Sein Type Doel
Bf Herzogenrath
ESig A805 SB-D ASig N001
ASig P002 SB-D 850
ESig F860 SB-D ASig P002
ASig N001 SB-D n.Geilenkirchen 880II
Bf Kohlscheid
ESig F152 SB-D Asig P102
ASig N101 SB-D n.Herzogenrath 172II
ASig P102 SB-D n.Richterich 171I
ESig A151 SB-D ASig N101

Inhoud | Sp Dr S 60 | Handleiding | FAQ | Multiplayer Handleiding | Line Operations Handleiding | Spraakcommunicatie | Lijst van wijzigingen | Developers pages