Plaatselijke bekendheid in Stellwerk Wuppertal Hbf

From SignalWiki
Jump to: navigation, search

Inhoud | Handleiding | FAQ | Multiplayer Handleiding | Line Operations Handleiding | Spraakcommunicatie | Lijst van wijzigingen | Developers pages

Flag de.png Deutsch Flag en-gb.png English  


Voordat je toegelaten bent op een post, moet je je terdege in kennis stellen van alle bijzonderheden van het bedieningstableau. Na de algemene opleiding tot treindienstleider werd je een heleboel weken naast een vakman op de post neergezet. Het deel "Plaatselijke bekendheid" is bedoeld als de tips van die vakman die je van alles vertelt gedurende die weken! Lees het goed door. Het zorgt ervoor dat je veel beter begrijpt wat er allemaal gebeurt. Ook worden hier “standaard” werkmethoden beschreven.

De tekst is geschreven als een “van collega tot collega”-gesprek dat plaatsvindt op de allereerste dag na de opleiding dat je op de post komt.

Laten we eerst even de details van het Wuppertal Hbf paneel bekijken.

Inleiding

Je bent de treindienstleider van seinhuis Wuppertal Hbf, ook bekend staand als "Ef". "Ef" staat voor "treindienstleider Elberfeld", dat de oude naam is van Wuppertal Hbf.

Vanuit het seinhuis "Ef" bedienen we twee locaties, namelijk Wuppertal Hbf zelf en het goederenstation Wuppertal-Steinbeck. Daarnaast zijn we ook verantwoordelijk voor een aantal trajecten, waar we straks meer in detail naar gaan kijken.

Elke trein welke de Wupper vallei doorkruist passeert het station Wuppertal Hbf. De enige uitzondering hierop is de S-Bahn S68 serie, welke in Wuppertal-Vohwinkel eindigt. In Wuppertal-Steinbeck takte vroeger ook nog een lijn naar Wuppertal-Cronenberg af. Dit was de zogenaamde Cronenberger Samba, welke echter in 1988 gesloten en afgebroken werd. We zien daar op het paneel dan ook niks meer van terug.

Laten we nu de diverse lijnen en andere bijzondere zaken in detail gaan bekijken:

Trajecten

Laten we beginnen met de rode lijn onderaan het paneel. Dit zijn de Fernbahn sporen en heeft lijnnummer 2550. Deze dubbelsporige geëlektrificeerde hoofdlijn verbindt Köln (Keulen) via Wuppertal met Hagen. Normaal gesproken worden deze sporen alleen voor de lange afstands verbindingen en regionale express treinen gebruikt. Op de vrije baan wordt er alleen gehalteerd in Wuppertal-Barmen. Deze halte valt overigens binnen het beheersgebied van de treindienstleider "Of" Wuppertal-Oberbarmen (KWO).

Fernbahn sporen

Direct boven de rode lijn zie je de groene lijn, welke overigens bovenaan het paneel verder loopt. Dit is de S-Bahn. Deze dubbelsporige geëlektrificeerde lijn verbindt Wuppertal-Vohwinkel (waar de diensten S8 en S9 elk een andere kant op gaan) via Wuppertal Hbf met Oberbarmen (waar lijn S8 en RB47 elk een kant op gaan). De S-Bahn wordt gebruikt door de al genoemde treinen van de S8, S9 en RB47 series. De rijwegen van deze series vindt je in het overzicht hieronder.

S-Bahn sporen

Boven de S-Bahn hebben we dan nog lijn 2726 en het goederenemplacement (Gbf) Steinbeck. De lijn 2726 is een erg korte, enkelsporige geëlektrificeerde lijn, welke Zoologischer Garten aansluit op Gbf Steinbeck. Deze aftakking wordt gebruikt voor aankomsten in en vertrekken uit dit goederenstation.

Strecke 2726 (Zoolog.Garten - Steinbeck Gbf)


Omleidingsmogelijkheden

  • Bij verstoringen op de S-Bahn lijn richting Oberbarmen, kan je de treinen eenvoudigweg omleiden over de (rode) hoofdlijn (Fernbahn). Echter, in dit geval zullen de S-Bahn treinen hun halteringen in Unterbarmen noodgedwongen moeten overslaan, aangezien zich daar geen perrons bevinden langs deze sporen. Hetzelfde geldt voor de tegenovergestelde richting.
  • Hetzelfde geldt in het geval van verstoringen op de S-Bahn richting Vohwinkel. In dit geval zijn de halteringen Steinbeck, Zoologischer Garten en Sonnborn niet mogelijk, wegens het ontbreken van perrons langs de Fernbahn sporen aldaar.
  • Indien de Fernbahn sporen richting Oberbarmen niet beschikbaar zijn, kunnen we de treinen over de S-Bahn rihcting Oberbarmen sturen, hoewel we dan wel de grenzen op zoeken van de beschikbare capaciteit op deze lijn. Goed treindienstleiden is dan wel vereist.
  • Bij problemen op de Fernbahn sporen richting Vohwinkel kunnen we hetzelfde doen als voor de richting Oberbarmen. Echter, besef dan wel dat je de treinen vóór het station Hbf de S-Bahn opstuurt, aangezien zich na de perrons van Hbf er zich geen wissels bevinden om dit te kunnen doen.

Aangrenzende buurposten

Linksonder zie je de sporen 123/148 (S-Bahn) en de sporen 139/140 (Fernbahn). Deze vier sporen gaan richting Oberbarmen. Tussen het centraal station (Hbf) en Oberbarmen bevinden zich nog de Wuppertal-Barmen (S-Bahn en Fernbahn) en Hp Unterbarmen (alleen S-Bahn). Beiden vallen echter onder de verantwoordelijkheid van de treindienstleider van het seinhuis "Of" (KWO).

Rechtsonder vindt je de sporen 327/30 (hoofdlijn), van waar het verder gaat richting Vohwinkel (KWV). Het eerstvolgende bediende station is Vohwinkel. Daar bevindt zich ook de treindienstleider van seinhuis "Vpf".

Aan de rechterbovenzijde zie je dan nog de sporen 343/42. Dit zijn de sporen die de S-Bahn met het beheersgebied van Vohwinkel verbinden, dat meteen ook het eerstvolgende station in dat gebied is.

Linkerspoor rijden is niet ingericht tussen Wuppertal Hbf en Vohwinkel. Hetzelfde geldt voor het traject Wuppertal Hbf en Oberbarmen.

Stations en Emplacementen

Bf Wuppertal Hbf (KW)

Bf Wuppertal Hbf

Wuppertal Hbf is het hart van dit paneel. Het heeft vijf perronsporen en ligt aan de voornoemde lijnen. De sporem 1 en 2 zijn bestemd voor de lange afstand- en regionale treinen. De treinen van de RE4 (104XX0, RE7 (107XX) en RE13 (202XX) halteren hier. Daarnaast worden deze sporen ook gebruikt voor de goederentreinen, welke normaliter over de Fernbahn worden geleid. Spoor 3 wordt hoofdzakelijk gebruikt voor de regionale treinen van de RB48, welke hier keren voor de terugrit naar Köln of Bonn-Mehlem. En in andere gevallen wordt dit spoor gebruikt om treinen te laten inhalen, indien dit niet mogelijk is in Oberbarmen of Vohwinkel. De sporen 4 en 5 zijn toegewezen aan de S-Bahn treinen en de RB47. De S8 richting Vohwinkel stopt op spoor 4, en op spoor 5 voor deze dienst richting Oberbarmen. Op doordeweekse dagen (uitgezonde de avonduren), eindigt de S9 uit Essen hier op spoor 5 om te keren voor de terugrit. In het weekeinde en doordeweeks in de avonduren gebeurt dit voor deze trein op spoor 4. Voor de Rb47 geldt bijna het tegenovergestelde: Op doordeweekse dagen, met uitzondering van de avonduren, eindigen en keren deze treinen op spoor 4. In het weekeinde en doordeweeks 's avonds eindigen deze treinen op spoor 5, vanwaar ze doorrijden naar spoor 23 om daar te keren. Spoor 23 is niet geëlektrificeerd, dus zal je de FfrT knop moet bedienen voor het instellen van rijwegen naar dat spoor. Eventueel kan je ze ook op Steinbeck 48 of 49 laten keren. Dan zal je de rangeeropdrachten wel moeten wijzigen en mee moeten delen aan de machinist.

Spoor 79 was destijds een opstelspoor. Het is al lange tijd geleden opgebroken. Omdat het wijzigen van de seinhuis installatie en het paneel te veel impact had, is besloten om dit spoor voor de seininstallatie en het paneel buiten dienst te stellen en te vergrendelen.

Wuppertal Hbf loopt normaliter op de seinautomaat (SB), aangezien er niet veel variatie is in rijwegen. Voor de enkele uitzonderingen (bijv. RB47 en RB48) moet je niet vergeten de rijwegen tijdig in te stellen voordat de seinautomaten je voor zijn. Je kunt eventueel de seinautomaat van een aantal seinen uitschakelen, als je dit in het begin makkelijker vindt. Maar onthou dan wel dat je alle rijwegen zelf in zult moeten stellen. De seinautomaat van een sein kan je uitschaklen met behulp van de SBRT knop, maar dat wist je natuurlijk al.

Een kleine tip: Indien er zich vertragingen voordoen, kan het behoorlijk hectisch worden in Wuppertal Hbf. Probeer dan ten alle tijde rustig te blijven.

Bft W-Steinbeck Gbf (KWS G)

Bft W-Steinbeck Gbf

Het goederenstation Steinbeck Gbf maakt deel uit van het hoofdstation. Het goederenemplacement heeft zijn beste dagen wel gehad. Gedurende dag komen daar een handvol treinen. Bijvoorbeeld: Maandag tot en met vrijdag, komt er een trein van Köln-Kalk Gbf naar W-Langerfeld, die hier zijn geplande stop heeft op spoor 66. mocht dat spoor een keertje buitendienst zijn kan je gewoon een ander beschikbaar spoor gebruiken. Let op!. Stel je rijwegen naar dit goederenemplacement tijdig in (zie tabel hieronder: Vohwinkel -> Gbf)

De aansluiting Bayer / WSW vinden we rechts van Gbf, hetgeen de aftakkende lijn van spoor 161 is. Je kan alleen rangeerrijwegen instellen naar deze aansluiting. De aansluiting is slechts aangeduid met "n. Bayer". WSW staat voor de "Wuppertal Stadtwerke", welke hier een kolencentrale opereert.

Vier maal per dag komt er een kolentrein uit Duisburg-Hochfeld welke als bestemming Bayer / WSW heeft. Het is al eerder genoemd dat je alleen rangeerrijwegen in kan stellen naar deze aansluiting. Natuurlijk is het zo dat de aangekomen treinen weer leeg weg gaan. De vertrekkende treinen komen geduwd uit de aansluiting. Op spoor 161 keren ze, om daarna als rangeerbeweging naar spoor 67 te gaan. Vanaf dat laatste spoor vertrekt de trein als treinbeweging via Wuppertal Hbf (Fernbahn) richting Wuppertal-Oberbarmen. Let op de in te stellen rijwegen voor deze treinen.

In het Gbf zijn er een aantal bijzonderheden met betrekking tot het instellen van rijwegen.

Hbf -> Gbf Indien je direct vanuit Hbf naar het Gbf wilt, eindigen treinrijwegen altijd bij de hooggeplaatste rangeerseinen (Ls) 48 of 49. Vanaf daar gaat het verder als rangeerbeweging.
Hbf -> (Hp) -> Gbf Het is ook mogelijk om naar Gbf te gaan door langs het perron langs spoor 45 te gaan. Dit dient er wel een uitzondering te zijn. Op deze manier kan je een direct treinrijweg instellen naar de opstelsporen van het Gbf (de "eind"seinen zijn ook in dit geval hooggeplaatste Ls seinen).
Gbf -> Vohwinkel Een uitrijrijweg vanuit de opstelsporen richting Vohwinkel is niet mogelijk. Een trein zal eerst als rangeerbeweging naar spoor 161 moeten. Vanaf daar kan een treinrijweg richting Vohwinkel worden ingesteld.
Vohwinkel -> Gbf Een inrijweg (treinrijweg) eindigt altijd bij het hooggeplaatste rangeersein Ls 161. De resterende rijweg is altijd een rangeerrijweg.
Gbf -> Hbf Hier kan je een treinrijweg vanuit de opstelsporen instellen naar het hoofdstation (Hbf). Of, via spoor 45 langs het perron van Steinbeck Gbf, of liever via spoor 48 of 49 welke zich net buiten het hoofdstation bevinden.

Voor uitrijrijwegen welke beginnen bij de seinen R65-R69 richting het station Hbf kan je gebruik maken van de hulp-eindknoppen ZT R48 (naar sein R48) en ZT R49 (naar sein R49). Je kan ook de hulp-eindknoppen voor het instellen van rangeerrijwegen die kant op. Natuurlijk dien je daarvoor dan de grijze in plaats van grijs/rode knoppen te gebruiken. Met deze hulp-eindknoppen worden de rijwegen ook volledig tot aan het doel ingesteld. In de tegenovergestelde richting kan je de hulpknoppen ZT 48 en ZT 49 gebruiken voor een volledige treinrijweg vanaf Wuppertal Hbf tot aan de rangeerseinen 48 en 49. Hetzelfde geldt voor rangeerrijwegen.

Bft W-Steinbeck Hp (KWS)

Bft W-Steinbeck Hp

De halte Steinbeck maakt ook deel uit van ons beheersgebied. Het wordt alleen bedient door de S-Bahn treinen. Door middel van de twee bovenste wissels hebben we toegang tot het goederenemplacement, dat hier direct naast ligt. De rode lijn op de afbeelding is de plaats waar het bedieningspaneel gescheiden is, maar dat was je vast al opgevallen. Voor het overzicht tonen we het hier als één geheel. Als je met de seinautomaat uitgeschakeld werkt, hoef je de rijwegen niet perse in te stellen vanaf het beginsein in Wuppertal Hbf (S1, S3-S5) of vanaf Zoolog. Garden (sein R64) tot aan het eindsein. Je kunt hier dan gebruik maken van de hulpknoppen EXT44 (=> naar sein S44 of spoor 44), EXS45 (=> naar sein S45 of spoor 45) of EXLT45 (<= naar sein R45 of spoor 45). De rijwegen worden ook dan ingesteld tot aan het eindsein. Het is ervoor om je leven makkelijker te maken, zodat je je niet over het hele paneel hoeft te bewegen.

In Hp Steinbeck kunnen treinen niet op de Fernbahn sporen (rood) halteren, aangezien zich daar geen perrons bevinden.

Hp W-Zoologischer Garten (KWZ)

Hp W-Zoolog. Garten

Hp Zoologischer Garten is een S-Bahn station, dat alleen langs de S-Bahn sporen is voorzien van een middenperron. De S-Bahn treinen S8 en S9, die beiden met een interval van 20 minuten rijden, stoppen hier. Na dit station, in de richting van Wuppertal Hbf, is een enkelsporige aftakking naar Steinbeck Gbf (lijn 2726). Een rijweg naar Steinbeck Gbf zal tijdig ingesteld moet worden, anders zal de seinautomaat de standaard rijweg verder over de S-Bahn instellen. Eventueel kan je de seinautomaat hier uitschakelen. S-Bahn treinen welke omgeleid worden over de Fernbahn sporen zullen hun stop hier noodgedwongen moeten overslaan, aangezien zich langs deze sporen zich geen perrons bevinden.

Hp W-Sonnborn (KWSO)

Hp W-Sonnborn

Hp Sonnborn is ook een S-Bahn halte voor de S8 en S9 treinen. Het heeft slechts één eilandperron is tevens de laatste locatie binnen je beheersgebied. Van hieruit gaat het verder richting Vohwinkel. Net als Hp Zoologischer Garten kan Hp Sonnborn niet bediend worden via de Fernbahn sporen, aangezien zich daar geen perrons bevinden. Reizigers met bestemming Sonnborn zullen de Zweefbaan of de bus moeten gebruiken in het geval de S-Bahn treinen over de Fernbahn sporen worden omgeleid.

Treinseries

Treinserie Type Omschrijving Van Naar Opmerking
1-99 EC Internationale Fernzüge/Eurocity - - diverse verbindingen
2000-2400 IC 31 Intercity - - diverse verbindingen
2000-2400 IC 55 Inter City Leipzig Hbf Köln Hbf -
500-900 ICE 10 Inter City Express - - diverse verbindingen
104xx RE RE 4 Dortmund Hbf Aachen Hbf -
107xx RE RE 7 Krefeld Münster -
111xx RB RB 48 Köln Hbf Wuppertal Hbf -
113xx RB RB 48 Bonn-Mehlem Wuppertal Hbf -
202xx ERB RE 13 Venlo Hamm (Westf) Eurobahn
308xx S S-Bahn S 8 Mönchengladbach Hbf / Hagen Hbf Düsseldorf Hbf / Dortmund Hbf -
318xx S S-Bahn S 8 Mönchengladbach Hbf / Hagen Hbf Düsseldorf Hbf / Dortmund Hbf -
307xx RB Regional Bahn RB 47 Remscheid-Güldenwerth Wuppertal Hbf -
317xx RB Regional Bahn RB 47 Remscheid-Güldenwerth Wuppertal Hbf -
309xx S S-Bahn S9 Wuppertal Hbf Bottrop Hbf / Haltern am See -
319xx S S-Bahn S9 Wuppertal Hbf Bottrop Hbf / Haltern am See -

Stuurcijfers

Voor een aantal technische processen is het noodzakelijk elke trein, waarvan het nummer in de treinnummer vensters getoond worden, te voorzien van een stuurcijfer overeenkomstig de volgende lijst:

  • Stuurcijfer 1: Lange-afstand verbindingen, welke de Fernbahn sporen gebruiken
  • Stuurcijfer 2: Goederentreinen
  • Stuurcijfer 3: S-Bahn S9 Wuppertal Hbf - Haltern am See / Bottrop Hbf
  • Stuurcijfer 4: RegionalBahn RB48 met bestemming in de richting van Köln Hbf (bijvoorbeeld Bonn-Mehlem)
  • Stuurcijfer 8: S-Bahn S8 Wuppertal Hbf - Hagen Hbf
  • Geen Stuurcijfer: RB47 (Route: Wuppertal Hbf <-> Remscheid-Güldenwerth (Müngstner Brücke) <-> Solingen Hbf)

Treinen van en naar Solingen Hbf via Remscheid hebben geen stuurcijfer

Verkortingen

Verkorting Volledige naam
EHG Hagen Hbf
KGUI Gruiten
KGVK Gevelsberg-Kipp
KGVW Gevelsberg West
KHAN Haan
KHOL Hochdahl (Abzw)
KHOM Hochdahl-Millrath
KW Wuppertal Hbf
KWBA Wuppertal-Barmen
KWO Wuppertal-Oberbarmen
KWS Wuppertal-Steinbeck Pbf
KWS G Wuppertal-Steinbeck Gbf
KWSO Wuppertal-Sonnborn
KWU Wuppertal-Unterbarmen
KWV Wuppertal-Vohwinkel
KWZ Wuppertal Zoologischer Garten


Locatie namen

Locaties Wuppertal Hbf

Locatie Spoor
Wuppertal Bahnsteig 1
Wuppertal Bahnsteig 2
Wuppertal Bahnsteig 3
Wuppertal Bahnsteig 4
Wuppertal Bahnsteig 5
Wuppertal Ost 79
Wuppertal Ost 123
Wuppertal Ost 133
Wuppertal West 23
Wuppertal West 31AT
Wuppertal West 31BT
Wuppertal West 33
Wuppertal West 34

Spoorlengtes

Spoorlengtes Wuppertal Hbf

Spoor Lengte (m)
Wuppertal Hbf 1 390
Wuppertal Hbf 2 390
Wuppertal Hbf 3 360
Wuppertal Hbf 4 250
Wuppertal Hbf 5 260


Spoorlengtes Wuppertal-Steinbeck Pbf

Spoor Lengte (m)
Wuppertal-Steinbeck 3 280
Wuppertal-Steinbeck 4 170


Spoorlengtes Wuppertal-Steinbeck Gbf

Spoor Lengte (m)
Wuppertal-Steinbeck 48 140
Wuppertal-Steinbeck 49 220
Wuppertal-Steinbeck 65 430
Wuppertal-Steinbeck 66 430
Wuppertal-Steinbeck 67 390
Wuppertal-Steinbeck 68 390
Wuppertal-Steinbeck 69 390
Wuppertal-Steinbeck 161 540


Spoorlengtes Wuppertal Zoologischer Garten

Spoor Lengte (m)
Wuppertal-Zoologischer Garten 3 690
Wuppertal-Zoologischer Garten 4 590


Spoorlengtes Wuppertal-Sonnborn

Spoor Lengte (m)
Wuppertal-Sonnborn 3 800
Wuppertal-Sonnborn 4 830


Spoorlengtes Wuppertal-Unterbarmen

Spoor Lengte (m)
Wuppertal-Unterbarmen 3 680
Wuppertal-Unterbarmen 4 670
Wuppertal-Unterbarmen 5 650


Spoorlengtes Wuppertal-Barmen

Spoor Lengte (m)
Wuppertal-Barmen 1 1340
Wuppertal-Barmen 2 1350
Wuppertal-Barmen 3 1050
Wuppertal-Barmen 4 1350


Deze simulatie maakt deel uit van het Bereich Wuppertal | Wuppertal-Oberbarmen | Wuppertal Hbf | Wuppertal-Vohwinkel | Düsseldorf-Gerresheim