Plaatselijke bekendheid in Streckenzentralstellwerk Wuppertal-Oberbarmen

From SignalWiki
Jump to: navigation, search

Inhoud | Handleiding | FAQ | Multiplayer Handleiding | Line Operations Handleiding | Spraakcommunicatie | Lijst van wijzigingen | Developers pages

Flag de.png Deutsch Flag en-gb.png English  


Voordat je toegelaten bent op een post, moet je je terdege in kennis stellen van alle bijzonderheden van het bedieningstableau. Na de algemene opleiding tot treindienstleider werd je een heleboel weken naast een vakman op de post neergezet. Het deel "Plaatselijke bekendheid" is bedoeld als de tips van die vakman die je van alles vertelt gedurende die weken! Lees het goed door. Het zorgt ervoor dat je veel beter begrijpt wat er allemaal gebeurt. Ook worden hier “standaard” werkmethoden beschreven.

De tekst is geschreven als een “van collega tot collega”-gesprek dat plaatsvindt op de allereerste dag na de opleiding dat je op de post komt.

Laten we eerst even de details van het Wuppertal-Oberbarmen bekijken.

Algemeen

Paneel van Streckenzentralstellwerk Wuppertal-Oberbarmen

Bedieningslocaties

Er zijn vier bedieningslocaties binnen het seinhuis Wuppertal-Oberbarmen: W-Unterbarmen, W-Oberbarmen, W-Langerfeld en Schwelm. De Groepenknoppen zijn toegewezen aan een speficieke bedieningslocatie. Dit betekent, dat de Groepenknoppen niet voor ALLE bedieningslocaties werken . Indien de verkeer Groepenknop wordt bediend, zal er feitelijk niets gebeuren als hierna een andere knop op het paneel wordt gedrukt. Je zal hooguit een roze cirkel rondom de ingedrukte knop zien verschijnen.

De Wissel-Omleg-Ketting is ook onderverdeeld overdeze vier locaties. Dit betekent, dat als je een oprijsein wilt activeren met behulp van de ErsGT knop, je alleen de Wissel-Omleg-Ketting van de betreffende bedienlocatie moet deactiveren. De melders welke het omlopen van wissels aangeven (WL) knipperen alleen indien er wissels horend bij de betreffende bedienlocatie omlopen.

Belangrijk: Het Numeriek Invoer paneel en het Groepenknoppen venster zijn "onafhankelijk" wat betreft de bedieningslocaties. Met deze kan je elk item op het paneel bedienen.

Echter:

 • in het geval er één of meer Wissel-Omleg-Kettingen gedeactiveerd zijn, zal de LK melder op zowel het Numeriek Invoer paneel als in het Groepenknopppen venster oplichten.
 • in het geval één of meerdere wissels worden omgelegd, zal de WK-melder op zowel het Numeriek Invoer paneel als in het Groepenknopppen venster knipperen.

Lijnen

Allereerst van linksboven naar rechtsboven de groene lijn. Het gaat hier in om drie lijnen, namelijk

 • 2525 Neuss Hbf - Aansl. Linderhausen; geëlektrificeerde hoofdlijn; tot Schwelm dubbelsporig, daarna enkelsporig
 • 2143 Abzw. Linderhausen - Gevelsberg-West - (Witten); geëlektrificeerde hoofdlijn; dubbelsporig
 • 2423 (Düsseldorf-Gerresheim) - Gevelsberg-West - Hagen-Heubing - (Dortmund-Westfalenhalle); geëlektrificeerde hoofdlijn; dubbelsporig

We duiden de lijn eenvoudig weg aan met de S-Bahn, aangezien voornamelijk alleen de S8 (Mönchengladbach Wuppertal-Hagen) hier rijdt.

Kwo sbahn.png

Dan hebben we nog de Hoofdlijn, aangegeven met de rode band. Het gaat hier om de dubbelsporige hoofdlijn 2550 Aachen - Kassel. Anders dan de naam doet vermoeden, rijden hier naast het diverse lange afstandstreinen ook regionale treinen.

Kwo ferngleis line2550.png

In het midden loopt de oranje lijn 2700 W-Oberbarmen - Remscheid-Lennep-(Solingen). De lijn is niet-geëlektrificeerde dubbelsporige lijn (FfrT bedienen!)

Tussen Oberbarmen en Rauenthal ligt de Rauenthaler Tunnel, waar we later nog op terug zullen komen.

Vanuit Rauenthal buigt ook nog de lijn 2703 Wilhelmsthal af. Deze is enkelspoor en niet-geëlektrificeerd. Via de lijn komt men in Wuppertal-Beyenburg, en vroeger nog verder naar Radevormwald. De lijn is echter vanwege een aardverschuiving nabij Wuppertal-Beyenburg al gedurende lange tijd buiten gebruik. Af en toe vinden op deze lijn bijzondere ritten naar het monument van het voormalige concentratiekamp Kemna plaats.

Kwo branch line2700.png


Eveneens in het midden, maar dan aan de bovenzijde van het paneel, hebben we de blauwe lijn 2701. Dit is de goederenlijn van Oberbarmen naar Schwelm. Het is primair de verbinding met de container terminal van Langerfeld. De route is geëlektrificeerd, maar is slechts tot Langerfeld dubbelsporig.

Kwo freight tracks line2701.png

In het midden, rechts van Gevelsberg-West beginnend bij spoor 993, hadden we nog de zijlijn 2424 naar Schwelm-Loh. Deze lijn is nu echter geheel overwoekerd.


Omleidingsmogelijkheden

In het geval van stremming van de S-Bahn lijn richting Wuppertal hbf, kunnen de S-Bahn en RB47 treinen worden omgeleid over de "Fernbahn", aangezien daar de mogelijkheid bestaat om de treinen weer terug naar de S-Bahn te leiden. Echter, bij dergelijke omleidingen komen de halteringen te Unterbarmen te vervallen, aangezien dit station geen perrons langs de Fernbahn sporen heeft.

Andersom kan ook: de treinen welke normaliter de Fernbahn sporen gebruiken, kunnen Wuppertal-Oberbarmen and Wuppertal Hbf worden omgeleid via de S-Bahn.

Voor beide omleidingsmogelijkheden is het belangrijk te beseffen dat dit alleen gedaan moet worden in geval van sperringen en niet in geval van vertragingen etc. Dit omdat het terugleiden naar de oorspronkelijke toegewezen lijnen alleen gedaan "na" Wuppertal Hbf gedaan kan worden, en hiermee dit station dus nog zwaarder belast wordt. Overleg met de treindienstleider "Ef" is hier dan ook essentieel!

Indien zich problemen voordoen op de S-Bahn richting Schwelm, kan je het verkeer omleiden over goederenlijn via Langerfeld of zelfs de Fernbahn. In deze situatie komen alle stops tussen W-Oberbarmen en Schwelm, inclusief Schwelm zelf, te vervallen.

Lange afstandstreinen kunnen uitsluiten over de goederenlijn worden omgeleid, hoewel dit die lijn dan wel zwaar zal belasten. Hetzelf geldt voor de regionale treindiensten met de toevoeging dat voor die treinen de stop in Schwelm komt te vervallen.

Je kunt de S-Bahn lijn niet gebruiken voor het omleiden van verkeer dat normaliter over de Fernbahn gaat, aangezien er zich te Schwelm zich geen aansluiting bevindt met de Fernbahn sporen.

Buurposten

Aan de linkerbovenzijde leiden S-Bahn sporen 123/124 naar Wuppertal Hbf (KW). De sporen 133 en 134 zijn de Fernbahn sporen richting Wuppertal Hbf (KW). Wuppertal Hbf wordt bediend door treindienstleider "Ef". Linkerspoor rijden is niet ingericht voor beide lijnen.

Het station Wuppertal Hbf heette tot 1992 station (Wuppertal) Elberfeld. Dat is dan ook de reden dat dat seinhuis nog steeds de naam "Ef" draagt. En daarnaast is dat de reden waarom de sporen van en naar Wuppertal Hbf op het paneel aangeduid worden met de teksten Elberfeld. Het is nooit aangepast op ons bedieningspaneel.

Onderaan, in het midden (754/755), hebben we het sinhuis van Bf Wuppertal-Ronsdorf (KWRO). Dit seinhuis wordt op afstand bediend vanuit Remscheid (KR). Onze contactpersoon voor die locatie is daarom ook de treindienstleider Remscheid "Rf". Op deze lijn is geen bovenleiding aanwezig en tevens is linkerspoor rijden niet ingericht.

Rechts onder (911/912) verlaat de Fernbahn ons beheersgebied in de richting van Hagen Hbf. De eerstvolgende halte daar is Hp Ennepetal (EENP), het eerstvolgende station is Gbf Hagen-Haspe (EHGP). De verantwoordelijke treindienstleider is Hagen Hbf "Hpf". Deze post wordt bediend met één van de eerste ESTW systemen. Tussen Schwelm en Hagen Hbf is linkerspoor ingericht.

Eveneens aan de rechtzijde, maar dan in het middeen (652/943), gaat de S-Bahn verder richting station Hagen-Heubig. Ook hier is de treindienstleider Hagen Hbf ("Hpf") ons aanspreekpunt voor dat station. Linkerspoor rijden is niet ingericht op de S-Bahn lijn.

Stations en emplacementen

Laten we onze emplacementen eens in detail gaan bekijken:

Station Unterbarmen (KWU)

Wuppertal-Unterbarmen (S-Bahn)

Het station Unterbarmen wordt alleen door de S-Bahn lijn S8 en RB47 bedient. De trein uit de richtig Wuppertal Hbf halteren op spoor 4 (304), de treinen naar Wupperal Hbf halteren op spoor 3 (303). Langs de sporen van de hoofdlijn bevinden zich geen perrons.

Zo nu en dan wordt op spoor 305 een RB47 komend van Wuppertal Hbf, zodat aldaar ruimte voor de S-Bahn gemaakt kan worden. Deze RB47 keert in Unterbarmen om van daaruit aan zijn nieuwe dienst te beginnen. Let voor dergelijke treinen goed op de dienstregeling.

Het spoor 313 is een inmiddels buiten dienst genomen spoor, dat tot aan Wuppertal-Barmen parallel langs de S-Bahn loopt. Vroeger kon men over dit spoor het opstelterrein Wuppertal-Barmen bereiken. Dit opstelterrein is vandaag de dag ook buiten gebruik.


Halte Barmen (KWBA)

Wuppertal-Barmen (Hoofdlijn)
Wuppertal-Barmen (S-Bahn)

De sporen 1 (138) en 2 (137) van de halte Barmen zijn voor het lange afstands- en regionale verkeer (behalve RB47) voorzien. Wupertal-Barmen wordt alleen door de lijnen RE4 (104XX0 en RE13 (202XX) bediend. De sporen 3 (148) en 4 (145) zijn voor het S-Bahn verkeer (S8) en de RB47 voorzien. De treinen uit de richting van Wuppertal Hbf halteren op spoor 4, de treinen welke richting Wuppertal Hbf rijden stoppen op spoor 3.


Bf Oberbarmen (KWO)

Er bevinden zich 6 perronsporen in het station van Wuppertal-Oberbarmen.

De sporen 002 en 003 zijn bestemd voor de lange afstandstreinen en de regionale treinen (uitgezonder de RB47). Spoor 001 wordt zelden gebruikt, bijvoorbeeld voor het laten inhalen van een vertraagde trein in Wuppertal-Oberbarmen. De treinseries van de RB4 (104XX), RB7 (107XX) en de RE13 (202XX) stoppen in Wuppertal-Oberbarmen. Lange afstandstreinen hebben hier geen geplande stop.

Spoor 004 kan gebruikt worden voor lange afstands- en regionale treinen (RE/RB) als ook voor de S-Bahn diensten, naar gelang de noodzaak hiervan en de dienstregeling.

De S-Bahn (S8=308XX en 309XX) en de RB47 (307XX) komenende van Wuppertal Hbf halteren op spoor 6 (006). Hetzelfde spelletje voor de andere richting: geplande stops zijn hier voorzien op spoor 5 (005). Een aantal spitstreinen stoppen hier en rijden dan verder naar Langerfeld Gbf om daar te keren en te wachten voor een volgende rit. Hou de rangeeropdrachten in de gaten voor de details.

Sporen 009 tot en met 011 kunnen gebruikt worden voor het opstellen van extra treinen of meettreinen. Maar let op, de sporen 010 en 011 zijn niet geëlektrificeerd. Zodoende mogen er dan ook geen treinen met elektrische tractie naar de sporen worden geleid.

In Wuppertal-Oberbarmen hebben we de seinen langs de Fernbahn normaal gesproken op de seinautomaat staan, aangezien hier nauwelijks variatie in rijwegen is. Voor die paar uitzonderingen moeten we zorgen dat we de rijwegen op tijd ingesteld hebben, voordat de seinautomaten ons te snel af zijn. Indien je het prettiger vindt om de seinautomaten uit te schakeln, kan deze uitschakelen met de SBRT knop.


Hp Langerfeld (KWLP)

Wuppertal-Langerfeld (S-Bahn)

De S-Bahn halte Langerfeld heeft perrons aan de buitenzijde van de sporen.


Rauenthaler Tunnel

Rauenthaler Tunnel

Sporen 771 en 772 (gesloten) bevinden zich in de zogenaamde "Rauenthaler Tunnel". De oostelijke tunnelbuis (spoor 772) is volledig buiten dienst voor all verkeer wegens zware schade. Dat is de reden waarom de lijn enkelsporig is tussen Rauenthal en de inrijseinen te W-Oberbarmen.


Bbf Rauenthal (KWR)

Wuppertal-Rauenthal

Wuppertal-Rauenthal heeft geen perrons en er zijn ook geen andere halteringen voorzien. Deze locatie was ooit de aansluiting waar het verkeer richting Wuppertal-Oberbarmen (via de Rauenthaler Tunnel) gescheiden werd van het verkeer richting Wuppertal-Langerfeld Gbf (via de Langerfelder Tunnel). De Langerfelder Tunnel is al jaren geleden gesloten en wordt niet eens op het paneel getoond.

Verkeer uit de richting van Remscheid kan spoor 703 gebruiken om te keren, maar dit geldt alleen voor treinstellen, aangezien omlopen hier niet mogelijk is. Vanwege de eerder genoemde schade aan de tunnel, zijn de sporen 702/752 buiten dienst. Al het verkeer uit die richting moet over spoor 701 geleid worden.


Gbf Langerfeld (KWL)

Er is een bijzonderheid voor rijwegen van en naar Langerfeld Gbf, aangezien dit grens van het verantwoordelijkheidsgebied van de treindienstleider Westzijde respectievelijk treindienstleider Oostzijde is. Maar daar leg ik je straks een en ander over uit.

Containerterminal

De container terminal van Langerfeld bevindt zich aan de sporen 501-504. Aan beide uiteinden zijn alleen de eerste 50 meter geëlektrificeerd. Normaal gesproken arriveert een containertrein op spoor 560 van dit goederenstation, alwaar de elektrische locomotief wordt afgekoppeld. Dze gaat dan naar Langerfeld Abstellung (515-528) (let opde rangeeropdrachten), om daar te wachten tot zijn volgende inzet. De gearriveerde containerwagons zullen met behulp van een diesellocomotief naar de sporen van de container terminal worden overgebracht. Deze diesellocomotief staat normaliter opgesteld te Langerfeld Abstellung.

Aangezien sporen 501-504 niet voorzien zijn van bovenleiding vanwege de aldaar aanwezige portaalkranen, moet je een rangeerrijweg naar deze sporen instellen met behulp van de FfrT knop. Treinrijwegen richting de sporen 501-504 kunnen niet ingesteld worden! Dit is een veiligheidsmaatregel vanwege de potentiële gevaren met betrekking tot de (bewegende) portaalkranen daar.

Langerfeld Abstellung (Opstelterrein)

De sporen 512-527 worden gebruikt voor het tijdelijk opstellen van treinen of deze hier te laten keren. Tevens worden vele treinen hier gedurende de nacht opgesteld. Bovendien zijn hier altijd twee locomotieven aanwezig voor het nodige rangeerwerk op de container terminal. De elektrische locomotief van de aangekomen containertreinen worden hier ook tijdelijk opgesteld.

De sporen 517-521 en 523 worden gebruikt voor het opstellen van reizigerstreinen (S8, S9, RB47 en RB48). Dit opstellen dient te geschieden volgens het opgegeven opstelplan, anders kom je geheid in de knel met de beschikbare spoorlengtes. Spoor 524 wordt door het reinigspersoneel gebruikt om de toiletten van reizigerstreinen van de RB47 en RB48 te legen. Daarnaast bevindt zich op ditzelfde spoor een tankplaat, welke door zowel de RB47 als de rangeerlocomotieven gebruikt wordt. Spoor 522, en soms ook 523, wordt als aankomst- of vertrekspoor van treinbewegingen gebruikt. Treinen welke naar 524 moeten, komen als treinbeweging aan op 522 (523), en gaan daarna als rangeerbeweging verder naar 524. Daarna rangeren deze treinen verder naar hun uiteindelijke opstelspoor.

Zorg ervoor dat je van tevoren weet waar een trein heen moet. Niet dat je de volgende trein alweer binnen hebt op 522, terwijl je de vorige trein nog aan de oostzijde op op 524 hebt staan, en de laatste dan noodgedwongen aan de oostzijde van Langerfeld moet opstellen omdat aan de westzijde het spoor al bezet wordt door een andere trein. Overigens, sporen 517 tot en met 521 zijn opgedeeld in een westzijde (richting W-Oberbarmen) en een oostzijde (richting Schwelm). Spoor 526 wordt gebruikt om treinen uit spoor 524 te laten keren, waarna ze naar hun definitieve opstelspoor 517 - 521 kunnen.

Als een opstelspoor nog geheel vrij is, dan kan je natuurlijk een trein aan de westzijde laten opstellen. Treinen die niet schoongemaakt of getankt hoeven te worden, dus de S8 en S9 treinen, kunnen als treinbeweging direct naar hun opstelspoor (517-521 en 523), behalve wanneer het spoor bezet is natuurlijk. Dan moet je deze treinen laten eindigen in een naastgelegen spoor of op 522, en vandaaruit naar hun opstelspoor laten rangeren. De sporen 515 en 516 zijn gereserveerd voor goederenlocomotieven. 516 is voor onze rangeerlocs, en 515 voor de locs van de gearriveerde containertreinen. Wees je er van bewust, dat deze twee sporen niet al te lang zijn.

 • 517 - 521 and 523: Opstellen voor reizigerstreinen. Op de sporen 517-521 wordt er onderscheid gemaakt tussen een westzijde en oostzijde. Vanwege de korte lengte wordt dit onderscheid voor 523 niet gemaakt.
 • 522: Hier beginnen en eindigen reizigerstreinen (ledig materieel) welke niet direct naar een definitieve opstelspoor kunnen of naar 524 moeten.
 • 524: Doorijspoor, toitlet reinigingssysteem en tankplaat.
 • 526: Spoor waar treinen keren om naar de oostzijde van de sporen 517-526 te gaan. (526 is niet bedoeld om treinen op te stellen).
 • 516: Opstelspoor voor de twee rangeerlocomotieven van Langerfeld.
 • 515: Opstelspoor voor de locomotieven, afkomstig van de aangekomen containertreinen.
 • 531: Aansluiting naar houthandelaren (zonder bovenleiding), momenteel buiten gebruik.
 • aftakking spoor 528: Westfalen AG (zonder bovenleiding)

Langerfeld Laderampe

Spoor 563 aan de rechterzijde van Langerfeld is de aansluiting naar niet-geëlektrificeerde sporen naar de laadsporen van Langerfeld. Gedurende de dag gaan er maar een handvol treinen die kant op.


Hp Schwelm-West (KSWW)

Schwelm West (S-Bahn)

Een S-Bahn halte met een eilandperron.


Bf Schwelm (KSWE)

Schwelm

Sporen 1 (401) en 2 (402), gelegen aan een eilandperron, worden gebruikt voor de S-Bahn diensten. De sporen 3 (403) en 4 (404) zijn bestemd voor de langeafstands treinen en het regionale verkeer. Op laatsgenoemde sporen halteren alleen de RE4 (104xx), RE7 (107XX) en RE13 (202XX). 405 is het goederenspoor richting Langerfeld, en 406/416 een opstelspoor dat echter wegens defecten aan de bovenbouw niet meer gebruikt kan worden. Zowel 405 en 406 hebben geen perrons. Het kopspoor 441 is gebouwd om S-Bahn treinen te laten keren, maar wordt al gedurende lange tijd niet meer als dusdanig gebruikt. Je kan het gebruiken om een defecte trein aan de kant te zetten.

Aansluiting Linderhausen (KLIH)

Abzw. Linderhausen

Hier sluit de goederenlijn uit Langerfeld aan op de S-Bahn lijn. Het is hier een beetje oppassen geblazen, omdat de S-Bahn hier over een korte lengte enkelsporig is.


Bf Gevelsberg-West (KGVW)

Pb kwo gevelsberg.png

Spoor 953 is een geëlektrificeerd spoor, dat theoretisch alleen gebruikt wordt voor inhalen, iets wat echter nooit gebeurd omdat hier alleen de S8 treinen en een paar goederentreinen rijden. Sporen 964 en 993 lopen westwaarts naar station Schwelm-Loh. Schwelm-Loh is een voormalig passagiersstation en goederenstation, vanwaar de sporen via Wuppertal-Wichlinghausen naar Wuppertal-Langerfeld gingen. De reizigersdiensten werden zo'n 20 tot 30 geleden beëindigd, en sindsien wordt alleen een schroothandelaar in Schwelm-Loh vanuit Gevelsberg-West bediend. Dit gebeurde aanvankelijk met V60 locomotieven, en later met V90 locs. Er bevindt zich nog een stukje bovenleiding tot aan het hoggeplaatste inrijsein B993. De sporen na Schwelm-Loh worden al jaren overwoekerd door struiken en dergelijke. De laatste trein die ik daar gezien heb was 7 jaar geleden.

De opstelsporen onder het station (960) zijn opgebroken en bestaan dus niet meer. De sporen 955/959 naast 953 werden ook niet meer gebruikt en zijn opgebroken. Daar staan nog wel een aantal grote opslagloodsen waar nog de nodige bedrijvigheid plaatsvindt, maar de sporen werden al 10 tot 20 jaar niet meer bediend.

Hp Gevelsberg-Kipp (KGVK)

S-Bahn halte met perrons aan de buitenzijde van de sporen.


Hp Gevelsberg Hbf (EGVH)

S-Bahn halte met perrons aan de buitenzijde van de sporen.


Hp Gevelsberg-Knapp (EGVA)

S-Bahn halte met perrons aan de buitenzijde van de sporen.


Hp Hagen-Westerbauer (EHWB)

S-Bahn halte met perrons aan de buitenzijde van de sporen.

Hp Ennepetal (EENP)

Ennepetal Hp

Alleen de treindiensten van de RE4 (104xx), RE7 (107XX) en RE13 (202XX) stoppen in Ennepetal. Passagiers kunnen daar in- en uitstappen op et daar aanwezige eilandperron.

Bijzonderheden

Laten we de bijzonderheden van dit seinhuis eens bekijken.

Stationsknoppen

Station button

De stationsknoppen op het paneel zien er anders uit dan diegene die je mogelijk op andere seinhuispanelen hebt gezien. Elk emplacement of station op het paneel heeft een eigen stationsknop.

Middenwissels

Dit zijn wissels, welke zich voor een uitrij- of tussensein bevinden, en die deel uit moeten maken van een treinrijweg. Dit soort wissels bevinden zich direct VOOR het hoofdsein. De wisselstandmelder van een middenwissel brandt altijd op het paneel.

Middenwissels in Wuppertal-Oberbarmen

In Wuppertal-Oberbarmen is het wissel 44 op spoor 4 een middenwissel.

Indien je een rijweg instelt, waarbij het middenwissel in de normale positie ligt, hoef je geen speciale handelingen te verrichten.

Echter, indien je een rijweg in wilt stellen terwijl het middenwissels zich niet in zijn normale stand bevindt (dus afbuigend), moet je eerst de MGT knop bedienen voordat je de rijweg instelt. De middenwissel zal dan in de afbuigende positie vergrendeld worden, en alleen dan zal het hoofdsein Voorbij rijden toegestaan tonen.

Voor deze treinrijweg hoeft de MGT knop niet bediend te worden:

MGT niet nodig

Voor deze treinrijweg moet je eerst de MGT knop bedienen, en daarna de begin- en eindknop voor de gewenste rijweg:

MGT bediening nodig

Verantwoordelijkheidsgebieden (Trdl Oostzijde / Trdl Westzijde)

De treindienstleider Westzijde bedient het paneel tussen Wuppertal Hbf (sporen 123,124,133,134) tot en met Wuppertal-Oberbarmen, inclusief de gele lijn. De treindienstleider Oostzijde bedient het paneel vanaf Wuppertal-Oberbarmen de rechterzijde van het paneel. Een speciaal punt op het paneel is waar de goederensporen 661 en 662 aansluiten op de stationssporen.

Rijwegen van W-Oberbarmen naar W-Langerfeld Gbf

Indien de treindienstleider Westzijde een trein naar Langerfeld Gbf (goederenterrein), stelt hij zijn rijweg in tot aan spoor 661 of 662. Met het numerieke invoer paneel zou dit bijvoorbeeld 006-661. De rest van de rijweg wordt ingesteld door de treindienstleider Oostzijde. Hij stelt bijvoorbeeld de rijweg 651 naar 516 in.

Rijwegen instellen vanaf W-Oberbarmen richting Langerfeld Gbf

Indien dergelijk zulke rijwegn ingesteld worden zal het uitrijsein geen Voorbij rijden tonen zolang de trdl Oostzijde nog geen toestemming heeft gegeven. Toestemming geven wordt gedaan met behulp van de ZGT in combinatie met de eindseinknop (hier 651 of 652). Alleen dan wordt de rijweg volledig ingelegd en zal het uitrijsein Voorbij rijden gaan tonen.

Rijwegen van W-Langerfeld Gbf naar W-Oberbarmen

Als de trdl Oostzijde een trein vanuit Langerfeld Gbf naar W-Oberbarmen wil sturen, stelt hij zijn rijweg in tot aan spoor 661 of 662. In de afbeelding hieronder wordt dit met gele lijnen aangegeven. De beginseinen richting 661 of 662 zullen voorbij rijden pas toestaan, als de trdl Westzijde zijn deel van de rijweg heeft ingesteld. De laatste stelt de rijweg vanaf 661/662 richting het station in. Bijvoorbeeld: 661 naar 005. Alleen dan, en als alle veiligheidstesten succesvol zijn doorlopen zal het beginsein op veilig springen.

Rijwegen instellen vanaf Langerfeld Gbf richting W-Oberbarmen

Treinseries

Trein serie Treinsoort Beschrijving Van Naar Opmerking
1-99 EC Internationale Fernzüge/Eurocity - - diverse verbindingen
2000-2400 IC 31 Intercity - - diverse verbindingen
2000-2400 IC 55 Inter City Leipzig Hbf Köln Hbf -
500-900 ICE 10 Inter City Express - - diverse verbindingen
104xx RE RE 4 Dortmund Hbf Aachen Hbf -
107xx RE RE 7 Krefeld Münster -
111xx RB RB 48 Köln Hbf Wuppertal Hbf -
113xx RB RB 48 Bonn-Mehlem Wuppertal Hbf -
202xx RE RE 13 Venlo Hamm (Westf) -
308xx S S-Bahn S 8 Mönchengladbach Hbf / Hagen Hbf Düsseldorf Hbf / Dortmund Hbf -
318xx S S-Bahn S 8 Mönchengladbach Hbf / Hagen Hbf Düsseldorf Hbf / Dortmund Hbf -
307xx RB Regional Bahn RB 47 Remscheid-Güldenwerth Wuppertal Hbf -
317xx RB Regional Bahn RB 47 Remscheid-Güldenwerth Wuppertal Hbf -
309xx S S-Bahn S9 Wuppertal Hbf Bottrop Hbf / Haltern am See -
319xx S S-Bahn S9 Wuppertal Hbf Bottrop Hbf / Haltern am See -

Stuurcijfers

Voor een aantal technische processen is het noodzakelijk elke trein, waarvan het nummer in de treinnummer vensters getoond worden, te voorzien van een stuurcijfer overeenkomstig de volgende lijst:

 • Stuurcijfer 1: Lange-afstand verbindingen, welke de Fernbahn sporen gebruiken
 • Stuurcijfer 2: Goederentreinen
 • Stuurcijfer 3: S-Bahn S9 Wuppertal Hbf - Haltern am See / Bottrop Hbf
 • Stuurcijfer 4: RegionalBahn RB48 met bestemming in de richting van Köln Hbf (bijvoorbeeld Bonn-Mehlem)
 • Stuurcijfer 8: S-Bahn S8 Wuppertal Hbf - Hagen Hbf
 • Geen Stuurcijfer: RB47 (Route: Wuppertal Hbf <-> Remscheid-Güldenwerth (Müngstner Brücke) <-> Solingen Hbf)

Treinen van en naar Solingen Hbf via Remscheid hebben geen stuurcijfer

Verkortingen

Verkorting Volledige naam
EENP Ennepetal
EGVA Gevelsberg-Knapp
EGVH Gevelsberg Hbf
EHG Hagen Hbf
EHGI Hagen-Heubing
EHWB Hagen-Westerbauer
EVLR Velbert Rosenhügel
ENV Velbert-Neviges
EWAP Wülfrath-Aprath
KGUI Gruiten
KGVK Gevelsberg-Kipp
KGVW Gevelsberg West
KHAN Haan
KHOL Hochdahl (Abzw)
KHOM Hochdahl-Millrath
KSWE Schwelm
KSWW Schwelm West
KW Wuppertal Hbf
KWBA Wuppertal-Barmen
KWL Wuppertal-Langerfeld
KWLP Wuppertal-Langerfeld (Hp)
KWO Wuppertal-Oberbarmen
KWS Wuppertal-Steinbeck Pbf
KWSO Wuppertal-Sonnborn
KWR Wuppertal Rauenthal
KWU Wuppertal-Unterbarmen
KWV Wuppertal-Vohwinkel
KWZ Wuppertal Zoologischer Garten

Spoorlengtes

Spoorlengtes Wuppertal-Oberbarmen

Spoor Lengte (m)
Wuppertal-Oberbarmen 1 385
Wuppertal-Oberbarmen 2 420
Wuppertal-Oberbarmen 3 550
Wuppertal-Oberbarmen 4 400
Wuppertal-Oberbarmen 5 220
Wuppertal-Oberbarmen 6 500
Wuppertal-Oberbarmen 9 560
Wuppertal-Oberbarmen 10 520
Wuppertal-Oberbarmen 11 500


Spoorlengtes Wuppertal-Unterbarmen

Spoor Lengte (m)
Wuppertal-Unterbarmen 3 680
Wuppertal-Unterbarmen 4 670
Wuppertal-Unterbarmen 5 650


Spoorlengtes Wuppertal-Barmen

Spoor Lengte (m)
Wuppertal-Barmen 1 1340
Wuppertal-Barmen 2 1350
Wuppertal-Barmen 3 1050
Wuppertal-Barmen 4 1350


Spoorlengtes Wuppertal-Langerfeld Gbf

Spoor Lengte (m)
Wuppertal-Langerfeld Gbf 501 700
Wuppertal-Langerfeld Gbf 502 700
Wuppertal-Langerfeld Gbf 503 700
Wuppertal-Langerfeld Gbf 504 700
Wuppertal-Langerfeld Gbf 515 160
Wuppertal-Langerfeld Gbf 516 85
Wuppertal-Langerfeld Gbf 517 445
Wuppertal-Langerfeld Gbf 518 375
Wuppertal-Langerfeld Gbf 519 355
Wuppertal-Langerfeld Gbf 520 285
Wuppertal-Langerfeld Gbf 521 335
Wuppertal-Langerfeld Gbf 522 130
Wuppertal-Langerfeld Gbf 523 125
Wuppertal-Langerfeld Gbf 528 630
Wuppertal-Langerfeld Gbf 560 720
Wuppertal-Langerfeld Gbf 561 720
Wuppertal-Langerfeld Gbf 562 720


Spoorlengtes Wuppertal-Rauenthal

Spoor Lengte (m)
Wuppertal-Rauenthal 701 260
Wuppertal-Rauenthal 702 380
Wuppertal-Rauenthal 703 270


Deze simulatie maakt deel uit van het Bereich Wuppertal | Wuppertal-Oberbarmen | Wuppertal Hbf | Wuppertal-Vohwinkel | Düsseldorf-Gerresheim