Plaatselijke bekendheid in Zentralstellwerk Duisburg Hbf

From SignalWiki
Jump to: navigation, search

Inhoud | Handleiding | FAQ | Multiplayer Handleiding | Line Operations Handleiding | Spraakcommunicatie | Lijst van wijzigingen | Developers pages

Flag de.png Deutsch Flag en-gb.png English  


Voordat je toegelaten bent op een post, moet je je terdege in kennis stellen van alle bijzonderheden van het bedieningstableau. Na de algemene opleiding tot treindienstleider werd je een heleboel weken naast een vakman op de post neergezet. Het deel "Plaatselijke bekendheid" is bedoeld als de tips van die vakman die je van alles vertelt gedurende die weken! Lees het goed door. Het zorgt ervoor dat je veel beter begrijpt wat er allemaal gebeurt. Ook worden hier “standaard” werkmethoden beschreven.

De tekst is geschreven als een “van collega tot collega”-gesprek dat plaatsvindt op de allereerste dag na de opleiding dat je op de post komt.

Laten we eerst even Das Sp Dr S 60-Zentralstellwerk Duisburg Hbf panel bekijken.

Introductie

Welkom op Post T Duisburg Hbf.

Trajecten

We hebben in totaal met 8 verschillende trajecten te maken. Dat zijn achtereenvolgens:

 • Lijn 2184 : Duisburg – Mülheim-Styrum
 • Lijn 2290 : Duisburg – Mülheim-Styrum (S-Bahn)
 • Lijn 2650 : Köln-Deutz - Duisburg Hbf (CME)
 • Lijn 2310 : Duisburg Hbf – Duisburg-Großenbaum (nur Richtung Süden)
 • Lijn 2312 : Duisburg Hbf – Duisburg-Hochfeld Süd
 • Lijn 2330 : Duisburg-Wedau (EDWD) - (Abzw Duissern) - (Abzw Sigle) - Bf Oberhausen-Osterfeld Süd (EOS)
 • Lijn 2505 : Duisburg-Hochfeld Süd – (Rheinhausen) - Krefeld-Uerdingen – Krefeld-Oppum
 • Lijn 2326 : Duisburg Hbf - Duisburg-Hochfeld Süd Vorbf

De buurposten

De buurposten van ons seinhuis zijn:

Mülheim (Ruhr)-Styrum (EMRY)

Van/naarMülheim (Ruhr)-Styrum

Linksboven leiden de sporen 950 (Ferngleis) en 951 (S-Bahn) richting Mülheim (Ruhr)-Styrum (EMRY). Dit zijn de lijnen 2184 en 2290. Direct daaronder bevinden zich de sporen 952 (S-Bahn) en 953 (Ferngleis) van Mülheim (Ruhr)-Styrum. GWB bedrijf is alleen mogelijk op spoor 953. De treindienstleider op de buurpost is treindienstleider Mhf.

Oberhausen Hbf (EOB)

Van/naar Oberhausen Hbf

Links in het midden zien we de sporen van en naar Oberhausen Hbf. Spoor 954 is het spoor Duisburg - Oberhausen Hbf, spoor 955 is het spoor Oberhausen Hbf - Duisburg Hbf. Beide sporen kunnen voor GWB bedrijf worden gebruikt (linkerspoor rijden).

Mathilde (EMAF)

Van/naar Mathilde

Bij Abzweig Duissen buigt het goederenspoor richting Mathilde (Oberhausen-West) af. Dit is lijn 2320. Spoor 043 sluit verderop aan op aansluiting Sigle. De treindienstleider Mathilde (Maf) zal treinen die over dit spoor zullen komen met ZNP aan ons aanbieden. Wij doen hetzelfde voor treinen die we zijn kant op willen sturen.

Duisburg-Wedau (EDWD)

Van/naar Duisburg-Wedau

Rechtsonder het station Duisburg Hbf loopt het verbindingsspoor naar Duisburg-Wedau. Dit is lijn 2320. Treinen richting Duisburg-Wedau moeten met behulp van ZNP aan de treindienstleider Duisburg-Wedau (Wedau) aangeboden worden.

Duisburg-Hochfeld Süd (EDHD)

Van/naar Duisburg-Hochfeld Süd

Hier gaan de sporen via Hochfeld Süd richting Duisburg-Wedau.

Düsseldorf-Unterrath (KDU)

Van/naar Düsseldorf-Unterrath

Aan de rechterzijde, in het midden, bevinden zich de sporen van en naar Düsseldorf. De sporen 713/326 zijn de Fernbahn-sporen van en naar Düsseldorf. Op die sporen is GWB bedrijf niet mogelijk. De sporen 773/348 zijn de S-Bahn sporen. op die sporen is GWB bedrijf wel mogelijk. De buurpost op deze lijnen wordt bezet door treindienstleider Unterrath (Unterr.).

Rheinhausen (KRH)

Van/naar Rheinhausen

Rechts onderaan zien we de sporen 101/102 van en naar Rheinhausen. GWB bedrijf is mogelijk op beide sporen. Onze buurpost hier wordt bezet door treindienstleider Rheinhausen (Rheinh).


Stations en Emplacementen

Laten we onze stations en emplacementen eens nader bekijken: :

Richting Oberhausen/Mülheim (Ruhr)

Abzweig Duissern (EDUI)
Abzw. Duissern

Abzweig Duissern is de verbinding (043) van en naar Abzweig Sigle, in de richting van Mathilde (Oberhausen-West).

Duisburg Kaiserberg (EKAI)

Mülheim (Ruhr)-Styrum -> Duisburg Hbf

Station Duisburg Hbf

Duisburg Hbf (EDG)

Het station Duisburg Hbf heeft zes perrons. Alleen de sporen 400 en 007 hebben geen perron.

Treinbewegingen richting Oberhausen and Mülheim (Ruhr)-Styrum zijn mogelijk vanaf spoor 006, en spoor 008 tot en met 013. Treinrijwegen vanaf spoor 001 zijn uitsluitend mogelijk in de richting van Oberhausen Hbf and Mathilde. Spoor 001 wordt meestal gebruikt voor kerende treinen, die vanaf hier terug gaan richting Oberhausen.

Vertrekken in de richting van Düsseldorf en Rheinhausen (-Krefeld) vinden plaats vanaf de sporen 002 tot en met 006. De sporen 008 tot en met 013 worden gebruikt als vertreksporen voor de richting Oberhausen en Mülheim (Ruhr)-Styrum. Spoor 400 wordt hoofdzakelijk gebruikt voor goederentreinen komende van Mathilde in de richting van Duisburg-Wedau en Rheinhausen.

Duisburg Hbf (links)

Zoals gezegd, worden de sporen 008 tot en met 013 gebruikt voor vertrek in de richting van Oberhausen en Mülheim (Ruhr)-Styrum. De uitrijseinen zijn allen voorzien van seinautomaten met Automatische Rijweg Instelling (ARI). Echter, het instellen/vrijgeven van de rijweg moet door de treindienstleider gedaan worden. Vertrekken vanaf spoor 006 is ook mogelijk, echter het uitrijsein N6 heeft geen seinautomaat. Dus treinrijwegen die vanaf dit sein moeten zelf ingesteld worden.

Spoor 830 leidt naar het S-Bahn spoor richting Mülheim (Ruhr)-Styrum, spoor 840 richting Oberhausen Hbf en spoor 850 is het Fernbahn spoor richting Mülheim (Ruhr)-Styrum.

Sporen 800-810-820 zijn de inrijsporen vanaf Oberhausen Hbf and Mülheim (Ruhr)-Styrum. Spoor 820 is het S-Bahn spoor vanuit Mülheim-Styrum, spoor 810 is het Fernbahn spoor vanuit Mülheim-Styrum, en spoor 800 is voor treinen vanuit Oberhausen Hbf.

Het kopspoortje 700 bestaat niet meer. Daarom wordt dit permanent als buitendienst aangegeven. Het wissel 721 dat naar kopspoortje 724 leidt is ook permanent vergrendeld.

Duisburg Hbf (rechts)

Rechtsboven zien we de inrijsporen uit de richting van Düsseldorf en Rheinhausen(-Krefeld). Spoor 554 is het spoor vanuit Rheinhausen, track 555 is het S-Bahn spoor vanuit Düsseldorf, en 556 is het Fernbahn spoor uit de richting van Düsseldorf. Alleen de stationssporen 008 tot en met 013 kunnen vanaf deze inrijsporen bereikt worden.

Onder de inrijsporen zijn we de sporen van en naar het opstelterrein (Vorbahnhof = Vbf).

De uitrijsporen van het station in de richting van Düsseldorf en Rheinhausen bevinden zich rechtsonderaan. Spoor 563 leidt naar Duisburg-Hochfeld Süd en verder richting Rheinhausen.

Spoor 552 is het S-Bahn spoor in de richting van Düsseldorf en 551 het Fernbahn spoor richting Düsseldorf.

Spoor 550 is de lijn van en naar Duisburg-Wedau. Treinen richting Duisburg-Wedau moeten met ZNP aan de treindienstleider Hochfeld-Süd aangeboden worden!

Tevens onderin, uiterst rechts, zijn er nog twee goederensporen. Spoor 549 is het goederenspoor richting uisburg-Großenbaum. Spoor 181 leidt naar Abzweig Hochfeld Süd en verder naar Rheinhausen.

Rijwegen via spoor 400 moet je zelf instellen, aangezien de seinen daar geen seinautomaat hebben.

Duisburg Vbf
Duisburg Vbf

Dit is Duisburg Vbf, het opstelterrein voor Duisburg Hbf (Abstellung). Treinen worden normaliter het opstelterrein ingestuurd via spoor 629.

Richting Düsseldorf

Hp Duisburg-Schlenk (EDSL)

De eerste halte richting Düsseldorf is de halte Duisburg-Schlenk. Het heeft een eilandperron tussen de sporen 311 en 312. Alleen de S-bahn diensten kunnen hier halteren. De hoofdlijn (301/302) hebben geen perron. In werkelijkheid bevindt het spoor 302 zich onder spoor 312, en kruist het de S-Bahn sporen middels een korte tunnel kort na Duisburg-Schlenk.

Hp Duisburg-Buchholz (EDBU)

De volgende halte is de halte Duisburg-Buchholz (311/312). Ook deze halte heeft alleen een eilandperron voor de S-Bahn. De sporen van de hoofdlijn (301/302) hebben hier geen perron.

Duisburg-Großenbaum (EDGR)
Duisburg-Großenbaum

Het station Duisburg-Großenbaum heeft een eilandperron voor de S-Bahn treinen aan de sporen 205 en 206. Het goederenspoor van Duisburg Hbf sluit hier ook aan. De sporen van de hoofdbaan (201/202) hebben ook hier geen perrons.

Hp Duisburg-Rahm (EDRM)

De volgende halte is de halte Duisburg-Rahm. Het heeft alleen een eilandperron langs de S-Bahn sporen. De sporen van de hoofdlijn hebben geen perrons.

Hp Angermund (KANM)

De laatste halte in ons verantwoordelijkheidsgebied is Angermund. Ook deze halte heeft een eilandperron langs de S-Bahn sporen, en geen perrons voor de sporen vanb de hoofdlijn. Na deze halte lopen de sporen verder richting Düsseldorf Flughafen (luchthaven), waar de treindienstleider Düsseldorf-Unterrath voor verantwoordelijk is.

Richting Rheinhausen

Abzw. Duisburg-Hochfeld Süd (EDHZ)

De reizigerssporen vanuit Duisburg Hbf richting Rheinhausen (121/122), de goederensporen vanuit Duisburg-Wedau (111/112) en het goederenspoor vanuit Duisburg Hbf (130) sluiten bij elkaar aan bij aansluiting Duisburg-Hochfeld Süd. De seinen langs de goederensporen vanuit Duisburg-Wedau en Duisburg Hbf hebben geen seinautomaat, dus zo nu en dan moet je even kijken of we daar wat te doen hebben.

Abzw. Duisburg-Hochfeld Süd
Hp Hochfeld-Süd (EDHP)

De halte Hochfeld-Süd bevindt zich direct rechts van de aansluiting (Abzweig) Duisburg-Hochfeld Süd (103/106). Het heeft een eilandperron. Vanaf hier verbinden de sporen ons met het verantwoordelijkheidsgebied van treindienstleider Rheinhausen.


Bijzonderheden

Opstelterrein (Abstellung / Vbf)

Treinen welke naar het opstelterrein moeten, gaan daar meestal vai spoor 629 heen!! Dit geldt met name voor de treinen welke achterin het opstelterrein worden opgesteld. Treinen die direct achter het rangeersein opgesteld worden kunnen daar direct heen gestuurd worden. Let daarom op de dienstregeling.

Vbf

LZB Sporen

De hoofdlijn tussen Duisburg Hbf en Düsseldorf is voorzien van het LZB beveiligingssysteem. Onderdeel van LZB is de cabine signalering, welke toestaat dat treinen met een LZB systeem aan boord met een snelheid hoger dan 160 km/h mogen rijden op dergelijke baanvakken. De maximum snelheid onder LZB regime is 200 km/h op met LZB uitgerustte sporen/ In het treinoverzicht venster wordt aangegeven dat de trein onder LZB regime rijdt.

Linespeeds grossenbaum.png

De lichtgroene lijn in de afbeelding is de Fernbahn, welke uitgerust is met LZB.

Donker gekleurde gebieden / Paneel tegels

De donker gekleurde gebieden horen tot de op afstand bediende seinhuizen Abzw. Kaiserberg (links) en Bf Großenbaum (rechts). In deze gebieden ...

 • Wordt de positie van een wissel altijd aangegeven
 • Seinen hebben geen "sein vastgelegd"(FfM) indicator
 • Seinen hebben geen "handmatig vergrendeld" indcator. Handmatig vergrendelen van sein met LsSpT is niet mogelijk.

Licht groene gebied

Het lichtgroene gebied aan de rechterzijde van station Duisburg Hbf is een gemodificeerd S59 systeem. Dit was het eerste deel van het paneel, dat in 1963 in gebruik werd genomen.

 • Een brandend lampje on het sein geeft aan dat er geen rijweg vanaf het sein ingesteld kan worden. (Bij een Sp Dr S 60 systeem zou dit het "sein vergrendeld" lampje zijn)
 • Een sein in het S59 gebied kan niet handmatig vergrendeld worden met LsSpT.
 • Doorschietrijwegen lossen niet vanzelf op.
 • Een doorschietrijweg moet herroepen worden door middel van de FHT knop en de seinknop.
 • Alternatieve rijwegen kunnen niet met de UFGT worden ingesteld. Hiervoor wordt de "alternatieve rijweg" knop bij het sein gebruikt. Deze knop is normaliter afgedekt met een glazen (blauwe) kap.

Sein Ls 4w

Langs spoor bevindt zich sein Ls 4w. Dit is een dekkingssein en rangeersein met een speciaal functionaliteit:

 • het kan een enkel wit licht tonen, indien een route achter het sein is ingesteld. Het functioneert dan als dekkingssein.
 • Druk SGT en de seinknop om het sein naar "Kennlicht" te schakelen. Voorwaarden: het wissel achter het sein moet zich in de juiste positie bevinden, en er mag geen rijweg over het wissel ingesteld zijn (in dit geval moet het wissel in rechtdoorgaande positie liggen).
 • Nu kan een normale rijweg over het sein en het wissel ingesteld worden. Het sein werkt nu als dekkingssein. Het blijft "Kennlicht" tonen wanneer het door een trein gepasseerd wordt.
 • Druk HaGT + seinknop om het "Kennlicht" uit te schakelen. De vergrendeling van het wissel wordt opgeheven, en het sein zal Stop tonen. Het functioneert nu als een normaal rangeersein. Nu kan er een rangeerijweg vanaf het sein ingesteld worden.

Rijweg eindknoppen

Sommige rijweg-eindknoppen zien er uit als Assenteller knoppen. Ze zijn het beide.

Automatische Rijweg Instelling (ARI)

Het seinhuis Duisburg Hbf heeft seinen met ingebouwde Automatische Rijweg Instelling (ARI / Zuglenkung) en seinen met alleen een seinautomaat. De seinen met ARI bevinden zich meestal op die plaatsen vanaf waar meerdere rijwegen mogelijk zijn. De seinen met alleen een seinautomaat zijn meestal seinen vanaf waar maar één rijweg mogelijk is.

Het hier toegepaste ARI systeem werkt op basis van het volledige treinnummer, dus niet alleen het stuurcijfer. Als een sein met ARI een bepaalde trein niet "kent", zal het nummer in treinnummer venster in zijn geheel knipperen. Dit wijst de treindienstleider er op dat hij zelf iets moet doen. Of hij stelt de rijweg zelf in, of in het geval het treinnummer verkeerd is, corrigeert hij het treinnummer. Wat betreft het laatste: vergeet niet dat het altijd mogelijk is dat de treindienstleider van een buurpost een verkeerd nummer heeft ingevoerd. We zijn tenslotte allemaal mensen. Let dus zelf ook goed op of je wel het juiste treinnummer invoert.

Alle volgens dienstregeling geplande treinen die door het beheersgebied van Duisburg Hbf passeren zijn bekend binnen het ARI systeem.

Het ARI systeem voor seinen met ARI kan op dezelfde manier in- of uitgeschakeld worden als voor seinen met enkel een seinautomaat. Daar is geen onderscheid in gemaakt. Het lampje dat aangeeft of de seinautomaat/ARI ingeschakeld is bevindt zich nabij het sein.

Treinen aan het perron van Duisburg Hbf

De standaard uitrijseinen langs de sporen 1-13 hebben ook ARI. Echter, de rijwegen worden NIET automatisch ingesteld. De treindienstleider moet dit doen.

Als niks een uitrij-rijweg in de weg staat, kan het volgende gedaan worden:

Voorbeeld: Een trein op spoor 013 richting "links" is gereed voor vertrek. (Het ARI systeem weet waar de trein heen moet)

 • voer op het Numerieke Invoer paneel "013" in
 • druk op de "Pijl Links" toets
 • druk op Enter. (ATK)

De uitrij-rijweg zal nu automatisch in de juiste richting ingesteld worden.

Voorwaarden:

 • Seinautomaat/ARI ingeschakeld voor het betreffende uitrijsein
 • Sein geeft seinbeeld Stop
 • De trein bevindt zich op het perronspoor of rijdt er zojuist naar binnen.
 • De trein moet bekend zijn (nummer mag niet knipperen!)

Indien het treinnummer knippert, wordt er geen rijweg ingesteld bij seinen met ARI!

ARI ondersteuning

Het ARI systeem is in de simulatie iets intelligenter gemaakt. Zelfs als je een trein over een ander spoor hebt geleid, zal de trein zijn weg het station uit vinden. Deze optie kan in het menu gevonden worden onder "Bewerk -> ARI".

De kleuren hebben de volgende betekenis:

Kleur(en) Betekenis
Edg ars white.png wit/grijs ARI uitgeschakeld
Edg ars green.png groen (niet-knipperend) ARI ingeschakeld, geen treinrijweg mogelijk, bediening heeft geen effect
Edg ars dark yellow.png donker geel ARI ingeschakeld, trein nadert, treinrijweg mogelijk, bediening mogelijk (geen garantie dat de rijweg volledig ingesteld kan worden)
Edg ars yellow.png geel knipperend ARI ingeschakeld, trein nadert, treinrijweg mogelijk.
Edg ars green.png groen knipperend ARI ingeschakeld, treinrijweg wordt ingesteld, bediening heeft geen effect.
inline lichtgroen ARI ingeschakeld, treinrijweg is ingesteld, sein toont Voorbij rijden, bediening heeft geen effect.
Edg ars purple.png purple ARI ingeschakeld, rangeersein toont Sh1, bediening heeft geen effect.
inline zwart op wit ARI ingeschakeld, sein toont seinbeeld Zs 1, 7, or 8 , bediening heeft geen effect

Dit hulpmiddels is niet beschikbaar op het echte seinhuis, maar de doorsnee gebruiker heeft hulp nodig in Duisburg ... er is nou eenmaal waanzinnig veel verkeer.

Doorschietwegen in Duisburg Hbf

Doorschietrijwegen in het groen gebied (S59 systeem) worden niet automatisch vrijgegeven.

Doe het volgende om de doorschietrijweg met behulp van het Numeriek Invoer paneel te herroepen:

[Spoor nummer] + Pijl-toets + "End" knop + ENTER.

Standaard voorwaarden zijn van toepassing om een doorschietrijweg te herroepen. Let op met de inrij-rijwegen naar spoor 2 en 3: meestal zal je hier een korte doorschietrijweg moeten instellen om ander verkeer niet te blokkeren.

Buiten Profiel Treinen

Buiten profiel treinen (in Duitsland aangegeven met Lü) vragen speciale aandacht. Er mag zich bij een Lü Cäsar trein geen andere Lü trein van de categorie Betra of Cäsar op het naastgelegen spoor bevinden.

Een Buiten profiel trein heeft altijd het stuurcijfer "0". Dat betekent tevens dat de seinautomaten niet zullen werken voor zulke treinen, en dat je ieder deel van de gehele route handmatig zal moeten instellen.

Tot slot nog één tip: Probeer kalm te blijven! Zelfs als machinisten je continu bellen dat ze stil staan voor een rood sein. Nou en? Jij bepaalt welk trein mag rijden, en welke moet wachten. En wees niet bang, er zijn geen passagiers aan boord van de treinen. Je kan de boel dus op de meest optimale manier coördineren en sturen!

Overzicht Aanbieden van Treinen met ZNP801

Meer informatie : ZNP801 communicatie paneel

ZNP801 EDG.png


Spoor Aanbiedvenster Buurpost [F-Toets] Voorbeeld
042 A043 MAF [F5] 123456 MAF 043 ANB
954 A956 OHF [F4] 456789 OHF 956 ANB
955 A955 OHF [F4] 789123 OHF 955 ANB
334 A334 DU [F6] 123456 DU 334 ANB
351 A773 DU [F6] 456789 DU 773 ANB
614 A614 DWD [F8] 123456 DWD 614 ANB
550 A557 DWD [F8] 456789 DWD 557 ANB
101 A101 RH [F9] 789123 RH 101 ANB
102 A102 RH [F9] 123456 RH 102 ANB


Linkerzijde
Midden
Rechterzijde


Sneltoetsen Numeriek Invoer Paneel

  Alt + A Alt + B Alt + C Alt + D Alt + E Alt + F Alt + G Alt + H Alt + K Alt + M Alt + N Alt + O Alt + P Alt + Q Alt + R Alt + S Alt + T Alt + U Alt + V Alt + W Alt + X Alt + Z
EDG LSSPT BÜFT GSPT DET WSPT DELT SGT HAGT KWT MGT EAGT WESPT LSESPT ET UFGT GESPT WGT SBRT SBET


Verkortingen

Verkorting Volledige naam
EDG Duisburg Hbf
EDBU Duisburg-Buchholz
EDGR Duisburg-Großenbaum
EDHD Duisburg-Hochfeld Süd
EDHDO Duisburg-Hochfeld Süd Hd
EDHZ Abzw. Duisburg-Hochfeld Süd
EDUI Abzw. Duisburg-Duissern
EDRM Duisburg-Rahm
EDSL Duisburg Schlenk
EDWD Duisburg-Wedau
EMAF Abzw. Oberhausen Mathilde
EMRY Mülheim (Ruhr)-Styrum
ESI Abzw. Duisburg Sigle
EOB Oberhausen Hbf
KANM Angermund
KD Düsseldorf Hbf
KDU Düsseldorf-Unterrath
KRH Rheinhausen


Spoorlengtes

Duisburg Hbf

Spoor Lengte (m)
Duisburg Hbf 1 382
Duisburg Hbf 2 415
Duisburg Hbf 3 415
Duisburg Hbf 4 384
Duisburg Hbf 5 340
Duisburg Hbf 6 365
Duisburg Hbf 7 360
Duisburg Hbf 8 359
Duisburg Hbf 9 275
Duisburg Hbf 10 427
Duisburg Hbf 11 434
Duisburg Hbf 12 427
Duisburg Hbf 13 420
Duisburg Hbf 400 1047


Inhoud | Sp Dr S 60 | Handleiding | FAQ | Multiplayer Handleiding | Line Operations Handleiding | Spraakcommunicatie | Lijst van wijzigingen | Developers pages