Plaatselijke bekendheid in Zentralstellwerk Würzburg Hbf

From SignalWiki
Jump to: navigation, search

Inhoud | Handleiding | FAQ | Multiplayer Handleiding | Line Operations Handleiding | Spraakcommunicatie | Lijst van wijzigingen | Developers pages

Flag de.png Deutsch Flag en-gb.png English  


Voordat je toegelaten bent op een post, moet je je terdege in kennis stellen van alle bijzonderheden van het bedieningstableau. Na de algemene opleiding tot treindienstleider werd je een heleboel weken naast een vakman op de post neergezet. Het deel "Plaatselijke bekendheid" is bedoeld als de tips van die vakman die je van alles vertelt gedurende die weken! Lees het goed door. Het zorgt ervoor dat je veel beter begrijpt wat er allemaal gebeurt. Ook worden hier “standaard” werkmethoden beschreven.

De tekst is geschreven als een “van collega tot collega”-gesprek dat plaatsvindt op de allereerste dag na de opleiding dat je op de post komt.


Wie de simulatie aangeschaft heeft, krijgt de beschikking over diverse PDF-bestanden. Deze zijn als extra download beschikbaar en bevatten de volgende informatie:

 • Lijst "Treinen uit Ta/Wa"


Aanvullende informatie in videos:
Teil 1 mit den Örtlichkeiten befasst (Duits gesproken)
Teil 2 mit einem Ausschnitt aus Tag- und Nachtschicht (Duits gesproken)


Laten we eerst even het Sp Dr S 600 paneel van Zentralstellwerk Würzburg Hbf bekijken.

Contents

Zentralstellwerk Würzburg Hbf

Lijnen

In totaal komen in Würzburg Hbf vier trajecten samen. Dit zijn de volgende trajecten:

 • Lijn 733 : Schnellfahrstrecke Hannover-Würzburg (KBS 351)
 • Lijn 5321 : Heidingsfeld-Würzburg (KBS 780/920)
 • Lijn 5200 : Würzburg-Aschaffenburg (KBS 800)
 • Lijn 5910 : Würzburg-Fürth Hbf (KBS 805)

De lijnen splitsen zich in de directe nabijheid van ons centraal station verder op. Bij buurpost Heidingsfeld vertakt de lijn zich in de lijn richting Lauda/Stuttgart en de lijn richting Ansbach/Treuchtlingen. Bij buurpost in Rottendorf splitst de lijn zich in de lijn richting Nürnberg en de lijn richting Bamberg.

De buurposten

Hogesnelheidslijn Hannover-Würzburg (groen lijn)

Pb nwh sfs.png

Na Rohrbach splitst de lijn zich op naar de buurpost Lohr am Main (ESTW bediend vanuit München) en buurpost Burgsinn (Sp Dr S600, ter plaatse bediend). De sporen 859 en 809 leiden naar Lohr en verder richting Aschaffenburg, Hanau en Frankfurt. De sporen 855 en 805 leiden naar Burgsinn en gaan vandaar verder richting Fulda. Deze spoornummers zijn tevens de aanbiedvensters.

Heidingsfeld - Würzburg (gele lijn)

Pb nwh nwho.png

De lijn naar onze buurpost in Würzburg-Heidingsfeld is een druk bereden traject. In Heidingsfeld vertakt de lijn zich in de lijn richting Lauda/Stuttgart en in de lijn richting Ansbach/Treuchtlingen. Hier rijden zowel treinen voor goederenvervoer als voor het personenvervoer. Van tijd tot tijd rijden hier ook langeafstandstreinen. Op beide sporen is GWB ingericht.

Würzburg - Aschaffenburg (rode lijn - rechts)

Pb nwh nrez.png

Het rode traject is zeer belangrijk voor ons. Hoewel we met behulp van ons kleine ESTW beperkt kunnen ingrijpen, hebben we hier een goed inzicht over welke treinen op weg zijn naar Würzburg. In het station van Veitshöchheim bevindt zich de vertakking voor de treinen welke van/naar het Rbf rijden, of rechtstreeks naar het hoofdstation via de rode lijn. De buurpost hier is Retzbach-Zellingen. Communicatie vindt echter meestal niet plaats, omdat wij er met ons eigen ESTW tussenin zitten. GWB bedrijf tussen Veitshöchheim en Retzbach is in de simulatie momenteel niet mogelijk.

Würzburg - Fürth Hbf (rode/lila lijn - links)

Pb nwh nrtd.png

De lijn naar onze buurpost in Rottendorf (ESTW) is driesporig te gebruiken, maar eigenlijk is het een dubbelsporige en een enkelsporige lijn. Het enkelspoor, het lila gekleurde traject wordt het "Nordgleis" genoemd. Dit staat ook vermeld in de opmerkingen van de dienstregeling. Aangezien in Rottendorf de lijn zich splitst in de lijn in de richting van Nürnberg en in de lijn in de richting van Bamberg, rijden met name de regionale treinen van/naar Bamberg en Schweinfurt via het "Nordgleis". Goederentreinen rijden zo nu en dan ook via het "Nordgleis". Het grootste deel van het reizigers- en goederenverkeer wordt echter afgewikkeld via de (rode) dubbelsporige lijn.

Stations en Emplacementen

Laten we onze stations en emplacementen eens nader bekijken:

Würzburg Hbf

Pb nwh nwh areas.png

Om de coördinatie van de rangeerritten te vereenvoudigen, is het hoofdstation met zijn vele sporen en wissels door ons in verschillende rangeergebieden onderverdeeld. De belangrijkste gebieden naast de perronsporen zijn de emplacementen "Oost" ("Ost") en "West". Verder is er nog het opstelterrein "Ta/Wa", een afkorting voor de zogenaamde Talaverabstellung en het Wasserhaus (WC reiniging, etc.). Het onderaan gelegen emplacement BW legt zichzelf uit. Belangrijk hierbij is dat de meeste sporen in de 250-reeks naar een locomotiefloods leiden. De blauwe sporen zijn niet voorzien van een bovenleiding en mogen daarom alleen door stoom- of dieseltreinen bereden worden. Spoor 263 wordt gebruikt als toegangsspoor tot de draaischijf voor railvoertuigen zonder stroomafnemers. Spoor 264 is het uitrijspoor. Evenzo is spoor 283 het toegangsspoor naar een tweede, nog aanwezige draaischijf voor elektrische tractievoertuigen. De locomotieven die naar hun inzetlocatie willen rangeren komen meestal vanaf spoor 284.

Perronsporen

Pb nwh nwh platforms.png

De locatie van de perronsporen is duidelijk zichtbaar op het paneel. Spoor 200 heeft ook een perron, echter wordt dit perron in de toegepaste dienstregelingperiode niet benut. De sporen 200, 201 in het bovenste gedeelte van het station evenals de sporen 202-204 worden hoofdzakelijk gebruikt voor het laten doorrijden of halteren van goederentreinen.

De sporen 2-11 worden opgedeeld door zogenaamde Zugdeckungssignale (letterlijk: trein dekkings seinen). De Zugdeckungssignale kunnen op stoptonend gezet worden met behulp van de HaGT knop of via de DET, bijvoorbeeld voor spoor 3 met het commando HS,I3 of HS,II13. Om deze seinen weer op "Kennlicht" te schakelen gebruiken we de SGT knop of middels het DET-commando ZA,I3 of ZA,II13. De bijbehorende sein-aanduiding moet ook worden gebruikt als einddoel voor treinrijwegen.

Overzicht van additionele eindknoppen Würzburg Hbf/Gbf

In het gebied van de perronsporen en het goederenstation hebben bijna alle seinen een standaard inrijweg waarbij het inrijsein een maximum snelheid van 30 km/h oplegt. Dergelijk inrijwegen stelt men in met eindknop 1 (ZT1). Uitzonderingen zijn de seinen P210, P206, P207, N200, N051 en N207. Voor een rijweg met Vmax 30 km/h dient altijd de eindknop ZT1 gedrukt of in de DET het seinnummer ingegeven te worden. Een mogelijke voorafgaande 0 in het seinnumer moet hierbij worden weggelaten. De 30 km/h-doorschietweg voor spoor 5 is dus b.v. P5 of N15. De volgende tabel geeft een overzicht van de doorschietwegen (met uitzondering van de 30 km/h-doorschietwegen) in het stationsgebied. De vermelde S600-ID is het commando dat moet worden ingevoerd in de DET voor de gewenste doorschietweg:

Eindknop (S600 ID) Beschrijving Vmax (km/h)
.P200L Doorschietweg naar links (bestemming Rottendorf) Vmax
.P200K Doorschietweg tot P210 naar Heidingsfeld Vmax
.P201K Doorschietweg naar Heidingsfeld Vmax
.P201R Doorschietweg naar Heidingsfeld Vmax 60
.P201L Doorschietweg naar Rottendorf Vmax 60
.P2R Doorschietweg naar Heidingsfeld Vmax 60
.P2L Doorschietweg naar Rottendorf Vmax 60
.P3R Doorschietweg naar Heidingsfeld Vmax 60
.P3L Doorschietweg naar Rottendorf Vmax 60
.P4R Doorschietweg naar Heidingsfeld Vmax 60
.P4L Korte doorschietweg naar Rottendorf Vmax 60
.P4K Lange doorschietweg naar Rottendorf Vmax 80
.P5R Korte doorschietweg naar Rottendorf/Heidingsfeld Vmax 60
.P5K Lange doorschietweg naar Rottendorf/Heidingsfeld Vmax 80
.P5L Korte doorschietweg naar Rottendorf (Nordgleis) Vmax 60
.P5M Lange doorschietweg naar Rottendorf (Nordgleis) Vmax 80
.P6L Lange doorschietweg (alle richtingen) Vmax 60
.P7L Doorschietweg naar Rottendorf (Nordgleis) Vmax 60
.P8L Doorschietweg naar Rottendorf (Nordgleis) Vmax 60
.P9L Lange doorschietweg (alle richtingen) Vmax 60
.P10R Lange doorschietweg (alle richtingen) Vmax 60
.P11R Lange doorschietweg (alle richtingen) Vmax 60
.P202R Lange doorschietweg Rottendorf/Heidingsfeld Vmax 60
.P202L Lange doorschietweg Rottendorf Vmax 60
.P203R Lange doorschietweg Heidingsfeld Vmax 60
.P203L Lange doorschietweg Rottendorf Vmax 60
.P204L Lange doorschietweg Rottendorf (Nordgleis) Vmax 60
.P205R Lange doorschietweg (alle richtingen) Vmax 60
.N200 Doorschietweg rechts naar SFS, N106, Gbn Vmax 60
.N200L Doorschietweg links naar N110/N101 Vmax 60
.N201K Lange doorschietweg richting N051 Vmax 80
.N201L Korte doorschietweg richting N051 Vmax 60
.N201R Lange doorschietweg richting SFS, N106, Gbn Vmax 80
.N12L Lange doorschietweg richting N110/N101 Vmax 60
.N12R Lange doorschietweg richting SFS, N106, Gbn Vmax 60
.N13L Lange doorschietweg richting N110/N101 en SFS tegenspoor Vmax 80
.N14L Lange doorschietweg richting SFS Vmax 60
.N15R Lange doorschietweg richting SFS, N106, Gbn Vmax 60
.N16K Lange doorschietweg richting SFS, N106, Gbn Vmax 80
.N16R Korte doorschietweg richting SFS, N106, Gbn Vmax 60
.N16L Lange doorschietweg richting N110/N101 en SFS tegenspoor Vmax 60
.N17L Lange doorschietweg richting N110/N101, SFS en N106 Vmax 60
.N17R Lange doorschietweg richting Gbn Vmax 60
.N18L Lange doorschietweg richting N110/N101, SFS en N106 Vmax 60
.N18R Lange doorschietweg richting Gbn Vmax 60
.N19L Lange doorschietweg richting N110/N101, SFS en N106 Vmax 80
.N20R Lange doorschietweg richting Gbn Vmax 60
.N21R Lange doorschietweg alle Richtung Vmax 60
.N202R Lange doorschietweg alle richtingen Vmax 60
.N203R Lange doorschietweg alle richtingen Vmax 60
.N204R Lange doorschietweg richting Gbn normaal spoor Vmax 60
.N205R Lange doorschietweg alle richtingen Vmax 50
.N206R Lange doorschietweg alle richtingen Vmax 50
Oostzijde

Op het emplacement aan de oostzijde ("Ost") vinden veel rangeerbewegingen plaats. De sporen 468 en 469 worden gebruikt voor kortstondige opstellen en keren. Vaak wachten ook hier treindelen op een tweede deel van de trein, dat óf als een treinrit in het hoofdstation aankomt en vervolgens wordt versterkt, of anders als een rangeerbeweging naar het perron rijdt. De sporen 349, 184 en 368 kunnen in theorie worden gebruikt om te keren. Aangezien men daarmee dan de belangrijke trajecten naar en van Heidingsfeld of Rottendorf blokkeert, wordt deze mogelijkheid maar zelden gebruikt. Af en toe worden op de sporen 461, 465 en 266 voor enige tijd treinen opgesteld.

Westzijde

Op het emplacement aan de westzijde ("West") vinden veel rangeerbewegingen plaats. Treinen rijden na aankomst als rangeerbeweging naar 391 om daar kop te maken en vervolgens door naar 217 naar de tankplaat. Vanuit Talaveraabstellung van het Wasserhaus ("Ta/Wa") komen ook telkens rangeerritten, die vervolgens op de sporen 090/110 kopmaken om van/naar de perronsporen te rijden waarbij soms zelfs alle belangrijke sporen voor treinritten gekruist moeten worden. Hier dient de treindienstleider een goed overzicht te houden. Sommige rangeerbeweging vanaf 415 zijn zo lang dat ze naar spoor 130 moeten rijden om op spoor 110 te kunnen passen en om te kunnen keren. De opmerkingen in de dienstregeling geven hier nuttige aanwijzingen over.

Eindknop (S600 ID) Beschrijving Vmax (km/h)
.S90 Kortere doorschietweg, wissel 285 niet in doorschietweg Vmax 40
.S90L Doorschietweg naar link naar spoor 7-298 Vmax
.S90K Langere doorschietweg naar spoor 1-6 Vmax

Würzburg Rbf en Veitshöchheim (ESTW)

Meer informatie over het in deze simulatie geintegreerde "ESTW" paneel kan op de pagina Algemeen Bedieningspaneel‎ gevonden worden.

Würzburg Rbf Zell (NWR U)

Het gebied van de Würzburg Rbf wordt overeenkomstig het orgineel deels op het bedieningspaneel weergegeven. Het andere deel van het Rbf is zichtbaar in een voor deze simulatie toegevoegd ESTW. Dit ESTW is nodig om een realistisch verloop van het goederenverkeer in het gebied van station Veichtshöchheim mogelijk te maken en om de treindienstleider de mogelijkheid te geven in te grijpen in geval van een storing aldaar. Op het bedieningspaneel zijn links van de sporen 596/597 de melders voor de seinautomaten van de seinen in het ESTW-gebied aangebracht. In de regel moeten deze seinautomaten altijd ingeschakeld zijn. Het signaal P563 is een uitrijsein in de richting van het Hbf. Bij het rijden in de GWB zijn de signalen S501-S506 uitrijseinen. Als bestemming voor treinrijwegen naar het Rbf wordt N501 tot en met N506 in de DET ingevoerd. Vanaf dat punt neemt de treindienstleider "ESTW" de afhandeling van het treinverkeer over. De enige uitzondering zijn rangeerrijwegen in het gebied van het Rbf. Deze moeten handmatig door ons via de DET worden ingesteld.

Pb nwh nwr u.png

Pb nwh nwr u estw.png

Würzburg Rbf Ausfahrt (NWR A)

Pb nwh nwr a estw.png

Op spoor 606 van Würzburg Rbf Ausfahrt hebben een aantal goederentreinen zo nu en dan en een langer oponthoud of een personeelswisseling. Onder bepaalde omstandigheden kan dit ertoe leiden dat een tweede trein, welke ook naar spoor 606 wil, ergens anders stil blijft staan. De simulatie probeert voor die trein dan een rijweg in te stellen naar spoor 606, wat niet gaat vanwege het bezette spoor. Hier moeten we dus - indien nodig - ingrijpen.

Veitshöchheim (NVE)

Pb nwh nve estw.png

In het stationsgebied van Veitshöchheim worden de treinen automatisch door de automatische rijweginstelling (ARI) van de hoofdlijn naar de goederensporen geleid of omgekeerd. Men kan hier als treindientleider ingrijpen, als je ziet dat een goederentrein de hoofdlijn op wil, terwijl zojuist een RE-trein vanaf het Hbf eveneens die richting op gaat. Als je niet ingrijpt, zal de RE-trein de hele tijd achter de goederentrein aan moeten rijden. Op de hoofdlijnis is GWB bedrijf mogelijk tussen het Hbf en Veitshöchheim.

Schnellfahrstrecke Hannover-Würzburg

Üst Margetshöchheim Neuberg (NNB)

Pb nwh nnb.png

Üst Espenloh (NES)

Pb nwh nes.png

Üst Hohe Wart (NHW)

Pb nwh nhw.png -->

Rohrbach (NRB)

Pb nwh rohrbach.png

De bijzonderheid in Rohrbach is dat hier in beide richtingen met 200 km/u over de wissels van/naar Lohr gereden kan worden. De wissels aan de oostzijde van het station zijn in afbuigende stand met slechts 100 km/h te berijden. Hier kan het bij een dichte trein opvolging van twee treinen, één trein vanuit Burgsinn en één vanuit Lohr, zinvol zijn om de ene trein over spoor 801 te leiden en hem dus een beetje te vertragen om de snellere trein vanuit Burgsinn voor te laten. Van en naar Burgsinn kan op normaal spoor met 250 km/h worden gereden. Het uitrijsein P802 reageert alleen op treinen met het stuurcijfer 1 of 2. Het stuurcijfer 1 stelt een rijweg in de richting van Lohr, stuurcijfer 2 een rijweg richting Burgsinn. Vanuit de tegenovergestelde richting hebben treinen afkomstig van Lohr het stuurcijfer 5. De seinautomaat van Esig B809 in de richting van Asig N803 zal niet geactiveerd worden, indien treinen niet het stuurcijfer 5 hebben.

Het plaatselijke beveiligingsysteem is van het type L60.

Lijn Würzburg-Aschaffenburg

Würzburg-Zell (NWZ)

Pb nwh nwz.png

In de omgeving van Würzburg-Zell is een paar jaar geleden spoor 597 aangelegd ten bate van personeelswisselingen bij goederentreinen en als inhaalspoor. Het perron in de richting van Veitshöchheim bevindt zich langs spoor 591. Het oude inrijsein stond destijds ter hoogte van het huidige sein S596. Op spoor 597 kan overeenkomstig de onderstaande doorschietweg-tabel met 80 of 40 km/h binnengereden worden. Vanwege de spoorlengte van 760 meter is er geen enkele trein die niet op dit spoor past. Dit spoor moet vooral worden gebruikt als er een personeelswisseling plaats moet vinden, maar de aflosser nog niet ter plaatse is. Een aanwijzing hiervoor komt vóór aankomst van de trein door een telefoontje van de machinist. Het is ook mogelijk om op schema 596 te komen met 40 km/h om een ​​andere trein uit te laten rijden vanaf spoor 597. Het inrijsein F599 is uitgerust met seinautomaat.

Eindknop (S600 ID) Beschrijving Vmax (km/h)
.S596 Korte doorschietweg, wissel 509 niet in doorschietweg Vmax 40
.S596K Langere doorschietweg Vmax
.S597 Kortere doorschietweg, wissel 509 niet in doorschietweg Vmax 40
.S597K Langere doorschietweg Vmax 80
Thüngersheim (NTHM)

Pb nwh nthm.png

De sporen 8001 en 8002 zijn de perronsporen van station Thüngersheim. Alleen de RB-treinen en de eerste/laatste RE-trein van de dag stoppen hier.

Treinen aanbieden m.b.v. DET

Meer informatie : Besturingsscherm Sp Dr S 600


Spoor Aanbiedvenster Buurpost Voorbeeld
805 805 Burgsinn ANB-123123,805 + ZNS
855 855 Burgsinn ANB-456456,855 + ZNS
809 809 Lohr ANB-789789,809 + ZNS
859 859 Lohr ANB-123123,859 + ZNS
958 958 Heidingsfeld ANB-456456,958 + ZNS
957 957 Heidingsfeld ANB-789789,957 + ZNS
928 928 Rottendorf ANB-123123,928 + ZNS
24115 2415 Rottendorf ANB-456456,24115 + ZNS
934 934 Rottendorf ANB-789789,934 + ZNS

Verkortingen

Würzburg : bestemmingen zoals gebruikt in de dienstregeling


Verkorting Volledige naam
NWH Würzburg Hbf
--> Rottendorf (NRTD)
NKN Kitzingen
NRTD Rottendorf
NS Schweinfurt
--> Heidingsfeld (NWHW/NWHO)
MTL Treuchtlingen
NAN Ansbach
NMT Marktbreit
NNST Nürnberg-Stein
NTF Triesdorf
NWHW
NWHO
Heidingsfeld
NWK Wicklesgreuth
NWS Würzburg Süd
TL Lauda
TRCB Reichenberg
--> Gemünden (Main) (NGM) / SFS
FB Bebra
FB R Bebra Rbf
FBEF Malsfeld-Beiseförth
FFU Fulda
FH Hanau Hbf
FKW Kassel-Wilhelmshöhe
FNF Neuhof (Kr Fulda)
FSUE Schlüchtern
HEBG Eichenberg
NAH Aschaffenburg Hbf
NBN Burgsinn
NES Üst Espenloh
NGM Gemünden (Main)
NHW Üst Hohe Wart
NJS Jossa
NLO Lohr
NNB Üst Margetshöchheim Neuberg
NRB Rohrbach
NREZ Retzbach-Zellingen
NTHM Thüngersheim
NVE Veitshöchheim
NWH F Würzburg Hbf Zell Fbn
NWR Würzburg Rbf
NWR U Würzburg Rbf Zell
NWR A Würzburg Rbf Ausfahrt
NWZ Würzburg-Zell
UE Erfurt
UEI Eisenach
UL Leinefelde

Spoorlengtes

Würzburg Hbf

Spoor Lengte (m)
Würzburg Hbf 200 431
Würzburg Hbf 2 441
Würzburg Hbf 3 441
Würzburg Hbf 4 441
Würzburg Hbf 5 441
Würzburg Hbf 6 441
Würzburg Hbf 7 471
Würzburg Hbf 8 337
Würzburg Hbf 9 409
Würzburg Hbf 10 351
Würzburg Hbf 11 471
Würzburg Hbf 201 573
Würzburg Hbf 202 725
Würzburg Hbf 203 731
Würzburg Hbf 204 722
Würzburg Hbf 205 425
Würzburg Hbf 206 304
Würzburg Hbf 207 249
Würzburg Hbf 208 170
Würzburg Hbf 218 23,
Würzburg Hbf 292 68
Würzburg Hbf 298 75
Ost K
Würzburg Hbf 062 120
Würzburg Hbf 146 80
Würzburg Hbf 266 39
Ost L
Würzburg Hbf 184 100
Würzburg Hbf 339 500
Würzburg Hbf 349 180
Würzburg Hbf 368 220
Würzburg Hbf 468 88
Würzburg Hbf 469 180
West K
Würzburg Hbf 030 280
Würzburg Hbf 033 90
Würzburg Hbf 034 50
Würzburg Hbf 040 35
Würzburg Hbf 041 57
Würzburg Hbf 051 96
Würzburg Hbf 071 68
Würzburg Hbf 213 150
Würzburg Hbf 217 267
Würzburg Hbf 230 110
Würzburg Hbf 231 85
Würzburg Hbf 232 85
West L
Würzburg Hbf 093 307
Würzburg Hbf 094 315
Würzburg Hbf 096 373
Würzburg Hbf 101 220
Würzburg Hbf 131 250
Würzburg Hbf 150 250
Würzburg Hbf 151 300
Würzburg Hbf 271 320
Würzburg Hbf 391 250
Ta
Würzburg Hbf 050 41
Würzburg Hbf 060 148
Würzburg Hbf 090 32
Würzburg Hbf 110 135
Wa
Würzburg Hbf 110 135
Würzburg Hbf 130 210

Seinautomaten

Sein Type Doel
Bf Würzburg
Sig N106 SB-D N509
Sig N509 SB-D 507
Sig F599 SB-D S596
Sig 840 SB-D 889I
Sig 839 SB-D 890II
Sig 830 SB-D 879I
Sig 829 SB-D 880II
Sig 820 SB-D 869I
Sig 819 SB-D 870II
Sig F806 SB-D P803
Sig N802 SB-D 856II
Sig P803 SB-R 2 : 855I
1 : 859I
Sig B809 SB-R 5 : N802
Sig 40F SB-D 40P1
Sig 40A SB-D 40N2
Sig 40N2 SB-D 4021
Sig 40P1 SB-D 4014
Sig 349 SB-D 936
Sig A805 SB-D N802

Informatie over de dienstregeling

De simulatie is gebaseerd op de dienstregeling van 2016. Voor de langeafstandstreinen zijn geplande veranderingen, als gevolg van werkzaamheden op verschillende trajecten zijn, in de dienstregeling verwerkt . Van invloed op de dienstregeling waren:

 • Seinhuisstoring in Mülheim (Ruhr)-Styrum tot 20-03-2016
 • Werkzaamheden op het traject Neurenberg-Leipzig van 03-01-2016 tot 05-09-2016
 • Werkzaamheden op de SFS (HSL) Göttingen-Hannover van 14-07-2016 tot 03-09-2016

De regionale treinen zijn gebaseerd op de eerste helft van 2016. Daarom zijn veranderingen in de loop van de tweede helft van 2016 zijn (vervanging van enkeldeks treinen door dubbeldeks treinen op het traject Frankfurt - Würzburg, en het verlengen van de bijhorende Regional Express dienst naar Bamberg) niet in de dienstregeling verwerkt. Afwijkingen tijdens de schoolvakanties zijn niet meegenomen. Hetzelfde geldt voor afwijkende tijden, eindbestemmingen of treinsamenstellingen welke slechts één of een meerdere dagen in het jaar voorkomen.

Sommige goederentreinen zijn eveneens beperkt tot speciale periodes. Dit geldt met name voor de omgeleide goederentreinen van Leipzig via Fulda naar Würzburg en terug in de periode 01-102016 - 05-09-2016 Voor de dienstregeling van de goederentreinen is de periode van januari tot maart 2016 als basis genomen, en als zodanig voor de rest van het jaar doorgevoerd. Hierbij werden ook Beperkte tijdvakken in 2016 in ogenschouw genomen. Voor sommige goederentreinen is in 2016 het treinnummer gewijzigd. Voor deze gevallen is slechts één treinnummer voor het gehele jaar gebruikt. Voor een aantal treinen moesten de route en reistijden gedeeltelijk worden geschat. De treinsamenstelling van goederentreinen is slechts indicatief.

SFS (HSL) en Stuurcijfers

Op de hogesnelheidslijn (SFS) wordt het verkeer naar het noorden en van Lohr middels stuurcijfers gestuurd. De stuurcijfers zijn hierbij als volgt toegewezen:

 • Stuurcijfer 1 – Richting Lohr (NLO)
 • Stuurcijfer 2 – Richting Burgsinn (NBN)
 • Stuurcijfer 5 – van Lohr

Treinen uit de richting Lohr hebben reeds het stuurcijfer 5. Voor de treinen naar het noorden wordt het stuurcijfer automatisch toegewezen wanneer de trein zich op de SFS begeeft. Na het passeren van Rohrbach worden alle stuurcijfers automatisch verwijderd.

Dit proces werkt voor alle via de SFS geplande treinen. Stuurt de treindienstleider andere treinen via de SFS, dan kan het zijn, dat de betreffende trein geen of een verkeerd stuurcijfer toegewezen krijgt. In dat geval moet de treindienstleider óf het stuurcijfer zelf veranderen óf handmatig de rijwegen in Rohrbach instellen.

Noordelijk spoor van/naar Rottendorf (NRTD)

Tussen Rottendorf (NRTD) en Würzburg Hbf (NWH) loopt ten noorden van de hoofdlijn een derde spoor. Dit noordelijke spoor wordt in beide richtingen gebruikt voor treinen van/naar Schweinfurt. Enkele treinen naar Kitzingen / Neurenberg rijden ook via dit spoor. Welke treinen de treindienstleider planmatig via het noordelijke spoor naar Rottendorf zou moeten sturen, staat aangegeven bij de opmerkingen voor deze treinen.

In principe kunnen echter alle beschikbare sporen naar eigen voorkeur gekozen worden, aangezien in Rottendorf alle bestemmingen vanaf elk spoor te bereiken zijn.

Goederentreinen en Personeelswisselingen

Goederentreinen rijden in alle richtingen en op alle mogelijke manieren. Voor sommige goederentreinen naar het westen wordt bij de Opmerkingen aangegeven hoe ze volgens dienstregeling dienen te rijden. Waarbij de opmerking de volgende betekenis heeft:

 • SFS – Hogesnelheidslijn
 • NWR – Würzburg Rbf
 • Fbn – over de Fernbahn (sporen 131-151-55-561) naar Würzburg Rbf Zell (NWR U)

Fbn wordt ook bij treinen uit de tegenrichting aangegeven, als deze vanaf NWR U planmatig over de Fernbahn sporen (561-562-552-150-130) naar NWH rijden. Alle andere goederentreinen van/naar NWR U rijden via de goederensporen (Gbn - bruine lijn). Treinen, welke door > NWR gekenmerkt worden, moeten via het Rbf gestuurd worden, aangezien aldaar een lange stop gepland is.

Treinen, welke aangemerkt zijn met (> NWR) kunnen ook via Würzburg-Zell geleid worden. In dit geval moet de rijweg, indien de trein niet over spoor 4 moet rijden, op het ESTW paneel in Veitshöchheim handmatig te worden ingesteld.

Voor vele goederentreinen vindt in Würzburg een personeelswisseling (LPW) plaats. De mogelijke stations waar dit kan plaatsvinden zijn:

 • NWH
 • NWZ
 • NWR U
 • NWR A

Het emplacement waar een personeelswissel gepland is, wordt in de opmerkingen vermeld met aanduiding van het spoor, bijv. NWH LPW 200 van NWR U LPW 505. de aflosser zal de treindienstleider bellen voorafgaand aan de personeelswissel bellen (uitzondering: vervroegde treinen of vertraagde aflosser; in dit geval belt de machinist). De geplande locatie voor de personeelswissel wordt opgegeven in het dialoogvenster. De treindienstleider kan op dat moment een andere locatie kiezen. De rangeeropdracht zal in dat geval automatisch gewijzigd worden.

Het komt vaak voor dat een goederentrein met een geplande personeelswissel in NWR U of NWR A, ook nog een andere korte geplande stop (meestal 2 minuten) in NWH maakt. Dit is dan vaak een stop waarbij de aflosser op de trein stapt of dat de afgeloste machinist uitstapt. In werkelijkheid wordt bij een personeelswissel te Würzburg Hbf regelmatig van de planning afgeweken. Meer details hiervoor in de video.

Voor bijna alle goederentreinen zijn er alleen vertrektijden in de dienstregeling ingegeven (uitgezonderd NWR A of NWR U, zie ESTW.). Dit is om te voorkomen dat goederentreinen stoppen voor een geplande stop of operationele stop, hoewel de reden hiervoor, b.v. vanwege een vertraging, is komen te vervallen. Bij een personeelswissel (LPW) wordt de stop van de trein automatisch uitgevoerd door de rangeeropdracht. Voor de overige geplande- of operationele halteringen dient de treindienstleider indien nodig zelf zorg te dragen. Deze worden vermeld in de opmerkingen met de geplande vertrektijd aangegeven, bijvoorbeeld NWH H 04:52 (Halt) voor operationele stops of NWH S 00:24 (Stop) voor aangevraagde/ geplande stops. De trein zal doorrijden indien het uitrijsein veilig staat.

In Rohrbach hebben sommige goederentreinen ook een stop op het inhaalspoor van het tegenspoor. Dit is dan speciaal aangeven, bijvoorbeeld: !!!NRB 804 H 01:05. Merk ook op dat in het spoorbezettings-overzicht alleen de vertrektijd van de goederentrein als doorkomsttijd is ingevoerd en daardoor geen exacte bezettingstijd voor het betreffende spoor zichtbaar is.

Met de fax optie „0 Cargo“ rijden er geen goederentreinen (uitzondering: goederentreinen met welke in NWH of NWR U gerangeerd wordt, bijv. EX 50000-50007). Dit is een oefenmodus om vertrouwd te kunnen raken met het passagiersverkeer.
Met de fax optie „Cargo +“ zullen er van woensdag tot zondag extra goederentreinen rijden, zoals onderhoudstreinen, losse locs alsook ledige ritten. Hierbij kan het zijn dat ook bij het spelen zonder vertragingen, de treindienstleider moet bijsturen.

Algemeen Bedieningspaneel NVE/NWR (ESTW)

Om zonder de werkelijke buurposten de afloop voor goederentreinen te kunnen waarborgen, welke door het gebied van het rangeerstation Würzburg (NWR) rijden, worden de emplacementen Veitshöchheim (NVE), Würzburg Rbf Ausfahrt (NWR A, slechts 3 sporen), Würzburg Rbf Zell Umspanngruppe (NWR U) als ook de in- en uitsporen naar de andere delen van het rangeerstation Wurzburg (Rbf 0 t/m Rbf 3) door een „geïntegreerd ESTW“ bestuurt. Dit ESTW is middels een algemeen bedieningspaneel door de treindienstleider Würzburg te bedienen.

Alle treinen die in of door dit gebied rijden, worden in de simulatie door automatisch rijweginstelling (ARI) door dit gebied geleid. De rijwegen worden automatisch ingesteld, zodat het seinhuis ook door één spelers kan worden bediend. Voor dit doel zijn alle signalen in dit gebied - in tegenstelling tot de werkelijkheid - uitgerust met seinautomaten. Rangeerrijwegen tussen het Rbf en NWR U moeten echter handmatig in beide richtingen worden ingesteld.

De grens van het verantwoordelijkheidsgebied tussen het ESTW en NWH ligt voor NWR U op de sporen 501-506 respectievelijk 901-906. De treindienstleider NWH dient voor treinen richting het Hbf de uitrijweg vanaf de sporen 501-506 als ook voor de treinen vanaf het Hbf de inrijweg naar de sporen 501-506 in te stellen. De automatische procedure binnen de ESTW is alleen volledig gegarandeerd wanneer de treindienstleider de treinen naar de volgens dienstregeling vermelde sporen stuurt.

In principe kunnen de sporen 501-506 en 901-906 allen in beide richtingen worden bereden, wat in werkelijkheid doorgaans ook gebeurt.

In de dienstregeling worden de sporen 501-503 gebruikt voor de richting noord-zuid, en de sporen 504-506 voor de richting zuid-noord. Er is slechts één uitzondering voor spoor 503 (rijrichting zuid-noord). Doorgaand treinverkeer gaat altijd via de sporen 501 en 506, een stop kan op alle sporen plaatsvinden.

In NWR A worden slechts drie van de vijf van bovenleiding voorziene sporen op het ESTW weergegeven. De andere twee zijn via de inrijsporen naar het Rbf te bereiken. De sporen 604 en 605 worden gebruikt voor doorgaand treinverkeer, spoor 606 voor halteringen in beide richtingen. In NWR eindigende of beginnende treinen rijden via de inrij- resp. uitrijsporen van het Rbf. Om het automatische bedrijf te garanderen, hebben alle treinen die planmatig in NWR U of NWR A een haltering hebben, altijd een vertrek- en aankomsttijd (uitzondering: Cargo +). Dit betekent dat de trein altijd zal halteren, zelfs bij vertragingen. Bij halteringen binnen het bedieningsgebied van het ESTW, wordt de rijweg ongeveer 2 minuten vóór de geplande vertrektijd ingesteld.

Bij het spelen met vertragingen kan het zijn dat het geplande spoor door een andere trein bezet wordt. Hier moet de treindienstleider beslissen of hij de trein laat wachten of naar een ander spoor leidt. Hiervoor dient de route in het ESTW dan handmatig te worden ingesteld.

Voor goederentreinen in zuid-noordelijke richting, waarbij de personeelswissel (LPW) in Würzburg-Zell op spoor 3 plaatsvindt, dient de seinautomaat van sein ASiG 40N2 te NVE tijdig te worden uitgeschakeld, zodat gedurende de LPW inrij- en uitrijwegen naar/van NWR niet geblokkeerd worden.

Spelers, die de bij goederentreinen door NWR in werkelijkheid altijd optredende vertragingen willen vermijden, hebben de mogelijkheid om met de faxoptie „NWR +0 min“ deze altijd op tijd te laten rijden, en daarmee de automatische afhandeling in het ESTW te garanderen.

Langeafstandstreinen

Alle langeafstandstreinen hebben een korte stop in NWH. Er is slechts één ICE die van maandag tot woensdag in de late avond in NWH op spoor 9 aankomt, en daar 's nachts zal blijven staan tot de inzet van de volgende ochtend. Op maandagochtend komt deze trein als een ledig materieel vanuit Frankfurt.

Sommige ICE treinen combineren danwel splitsen te NWH. In het geval dat twee treinstellen aan het perron zullen combineren, zal daarvoor het geplande spoor te worden gebruikt, zodat de rangeeropdrachten correct uitgevoerd zullen worden. Indien een ander spoor gebruikt moet worden voor het combineren van dergelijke treinen, moet de rangeeropdracht voor het eerste treindeel (lange inrijder) worden gewijzigd naar het juiste spoor.

Opstellen van extra treinen

Enkele extra treinen (zie „Overzicht extra treinen“) eindigen danwel beginnen in NWH. Deze worden tussentijds op het opstelterrein Wasserhaus of in het Gbf opgesteld.

Opstellen van locomotieven

Locomotieven van DB-Regio worden op het emplacement van Drehscheibe 2 of op spoor 260 of 261 opgesteld. Locomotieven van de PbZ-treinen wachten tussentijds op spoor 261.

De locomotieven van private spoorwegondernemingen voor goederenvervoer worden in het Rbf opgesteld.

Opstellen van DB-Regio treinen

De meeste treinen van DB Regio worden opgesteld op de sporen 205, 206, 207, 208, 281 en op de emplacementen Wasserhaus (Wa) en Talavera (Ta)). Sommige treinstellen staan op de sporen 191, 192 en 465, zo ook op de sporen 456 en 421 nabij de perrons. Op spoor 461 staat een reserve ET (elektrisch treinstel), dat dagelijks wordt vervangen door een ander treinstel.

Alle met locomotieven bespannen regionale treinen uit Frankfurt worden met een rangeerlocomotief naar het emplacement Wasserhaus voor reiniging en later opstellen overgebracht. Wordt een trein op het emplacement Wa/Ta opgesteld, dan zal de rangeerlocomotief de treinstam voor de nieuwe inzet terug naar het perronspoor brengen. Een treinlocomotief wordt meestal met de rangeerlocomotief overgebracht voor het opstellen en ook weer teruggebracht. Van treinen welke met 2 locomotieven (BR 111) zijn bespannen, wordt meestal één locomotief in de buurt van de Drehscheibe 2 opgesteld. Maar het komt ook voor dat beide locs afkoppelen óf beide bij de trein blijven.

Voor de treinen die opgesteld worden op de sporen 205-281, zal het samenstellen van de treinen op de rangeersporen worden uitgevoerd. Voor treinen, welke door de rangeerlocomotief van het emplacement Ta/Wa naar het perronspoor overgebracht zijn, zal de treinlocomotief op het perronspoor aankoppelen.

Dieseltreinen rijden, voordat ze naar het opstelterrein gaan, naar de tankplaat op spoor 217. Daar kan ook reiniging plaatsvinden. Vanwege dit laatste rijden ook enkele elektrische treinstellen naar de tankplaat.

Voor ongepland opstellen van treinen kunnen de volgende sporen gebruikt worden:

 • Spoor 205 zaterdag en zondag
 • Spoor 206 maandag tot en met donderdag van 11:00 uur tot 17:00 uur, zaterdag vanaf 05:00 uur
 • Spoor 208 maandag tot en met vrijdag van 06:00 uur tot 16:00 uur, zaterdag vanaf 10:00 uur
 • Spoor 281 vrijdag vanaf 12:00 uur, zaterdag vanaf 04:00 uur.

Opstelterrein Wasserhaus (Wa) en Talavera (Ta)

Op beide opstelterreinen worden treinen van DB Regio opgesteld. Op het opstelterrein Wasserhaus (Wa) bevindt zich een reinigingsinstallatie. Daarom gaan alle treinen via spoor 415 naar het opstelterrein Wa. Na reiniging wordt de trein vervolgens opgesteld op een opstelspoor. Treinen, die de omgeving van het Hbf zijn opgesteld, komen via spoor 415 van het opstelterrein Wa terug. Voor het opstellen van trein op het opstelterrein Talavera (Ta) dient de treindienstleider een rangeerrijweg van spoor 413 naar spoor 403 in te stellen. Deze treinen worden later via ditzelfde spoor 403 terugbracht voor een nieuwe inzet.

Aangezien alle treinbewegingen vanaf het opstelterrein gebied Wa/Ta (sporen 415, 413 en 403) niet worden weergegeven in het treinoverzicht of in de dienstregeling, worden deze vermeld in de lijst „Treinbewegingen vanuit Wa/Ta“.

Treinen welke gemarkeerd zijn met AAT (AppearsAfterTrain), zijn afhankelijk van de aankomsttijd in de rechterkolom vermelde trein . Als die trein vertraagd is, schuift de aanvangstijd van de bijbehorende overbrengingsrit vanuit Wa/Ta met even zoveel tijd op.

Bij treinbewegingen van het Hbf naar spoor 415, moet er voldoende tijd zijn tot het moment waarop een overbrenginging vanuit Wa zal plaatsvinden. In geval van twijfel blijft de aangekomen trein langer op aan het perron staan. Normaliter is hier voldoende ruimte voor. Alleen de ICE/IC-sporen 4-7 moeten relatief snel vrijgemaakt worden.

Rangeerlocomotieven

De rangeerlocomotief van DB Regio bevindt zich normaal gesproken op het opstelterrein Wa/Tad. Deze kan echter bij korte tussenpozen tussen twee rangeeropdrachten worden opgesteld op spoor 423 in de nabijheid van de perrons.

De afhandeling van de PbZ-D 2487 en het opstellen van de wagons van RE 4627 overlapt elkaar. In werkelijkheid worden deze treinen na elkaar door de rangeerlocomotief DB Regio behandeld. Omdat bij het spelen met vertragingen de volgorde van de treinen en het tijdsinterval heel verschillend kan zijn, zijn verschillende scenario's van de behandeling door de rangeerlocomotief denkbaar. Ze kunnen echter niet allemaal in de dienstregeling worden opgenomen. Daarom zullen op de dagen dat PbZ-D 2487 rijdt, twee rangeerlocomotieven na elkaar vanuit het opstelterrein Wa verschijnen.

Voor de treinvorming van de DHL sneltreinen (EX 5000-50006) komt een rangeerlocomotief met personeel vanuit het Rbf naar het Gbf in NWH. Als deze loc niet voor inzet wordt gebruikt, gaat hij naar spoor 217 om te tanken.

Het overbrengen van de goederenwagons van het Rbf naar de haven en terug wordt uitgevoerd door een rangeerlocomotief van een particuliere spoorwegonderneming uit het havengebied. De schroothandelaar wordt bediend door een DB Cargo-locomotief.

PbZ-D treinen

In Würzburg rijdt één keer per week een treinenpaar als PbZ-D tussen München en Leipzig. Doorgaans is de rijdag op een donderdag, in de zomer van 2016 op dinsdag, en in het najaar van 2016 op beide dagen.

De exacte periodes zijn als volgt:

PbZ-D 2486

 • do: tot 31-03-2016 en vanaf 05-10-2016, tevens op 19-05-2016
 • di: 01-03-2016 t/m 06-12-2016, niet op 08-/15-/29-03-2016 evenals 17-05-2016

PbZ-D 2487

 • do: tot 31-03-2016 en vanaf 06-10-2016
 • di: 05-04-2016 t/m 27-09-2016 en 06-10-2016 t/m 08-12-2016

In de dienstregeling worden voor al deze treinen met de rangeerloc (Ta/Wa) wagons bijgeplaatst of afgehaakt.

De PbZ-D zijn in werkelijkheid met heel diverse treinsamenstellingen onderweg en worden ook als dusdanig in NHW afgehandeld. Om hiermee rekening te houden, kunnen andere scenario's per fax worden geselecteerd. Meer details zijn te vinden in de Lijst met PbZ-D.

Kopmaken aan de Oostzijde

De keersporen aan de oostzijde zijn in twee groepen onderverdeeld: Ost L en Ost K (zie sporenoverzicht).

Bij de Opmerkingen wordt de groep of een specifiek spoor vermeld. De rangeeropdrachten zijn allen zo geschreven dat de treindienstleider altijd elk spoor in de betreffende groep voor het keren kan gebruiken. Echter, bij de keuze voor een bepaald spoor dient er op gelet te worden of het uiteindelijk te bereiken spoor vanaf daar wel bereikt kan worden.

Voor groep Ost L moet worden opgemerkt dat er voor spoor 468 beperkingen gelden:

 • Alleen de perronsporen 5-11 zijn vanaf dit spoor te bereiken.
 • Op dit spoor kunnen alleen eendelige treinstellen of locomotieven kopmaken.
 • Op dit spoor wordt ook regelmatig een dieseltreinstel tot de volgende inzet kortstondig opgesteld .

Kopmaken aan de Westzijde

De keersporen aan de westzijde zijn in twee groepen onderverdeeld: West L und West K (zie sporenoverzicht).

Bij de Opmerkingen wordt de groep of een specifiek spoor vermeld. De rangeeropdrachten zijn allen zo geschreven dat de treindienstleider altijd elk spoor in de betreffende groep voor het keren kan gebruiken. Uitzondering hierbij zijn de ritten van en naar de tankplaat. Hierbij dient altijd spoor 391 gebruikt te worden. Tevens dient er bij de keuze voor een bepaald spoor er op gelet te worden of het uiteindelijk te bereiken spoor vanaf daar wel bereikt kan worden.

Voor het keren voor het inrijden/uitrijden van/naar Talavera en Wasserhaus is er een afzonderlijke groep met keersporen.

Verdere opmerkingen in het Treinenoverzicht

Rangeeraanwijzingen tussen haakjes betekenen dat deze rangeeropdrachten weliswaar worden uitgevoerd, echter niet door deze trein. Dit is vaak het geval bij treinen die aan het perron of op het opstelterrein wachten op versterking.

Het teken ^xxx betekent dat de trein ingehaald zal worden door trein xxx. Treinen met de notitie „SFS GWB!! ^xxx/yyy/zzz“ rijden op de SFS gepland over tegenspoor (GWB) naar Burgsinn. Dit is bijv. het geval voor de omgeleide ICE-treinen (Neurenberg-Leipzig) waarbij de omgeleide trein wordt ingehaald door de reguliere ICE richting Burgsinn.

Voor ELD/DET/locs die naar de tankplaat op spoor 217 rijden, wordt vermeld of zij worden gereinigd (ELD) of tanken (DET/locs). De benodigde tijd is ongeveer 10 minuten per rijtuig. De treindienstleider dient de benodigde tijd telkens zelf vast te stellen. Voor de RAbt 23552 wordt alleen het voorste rijtuig bijgetankt. Het laatste rijtuig rijdt pas voor zijn volgende inzet van het opstelspoor 192 naar de tankplaat.

Rangeeropdrachten

Alle rangeeropdrachten, welke aan het perron worden uitgevoerd, hebben geen vaste spoortoewijzing. Hierdoor kan de treindienstleider indien nodig flexibel handelen, en worden de rangeeropdrachten ook uitgevoerd wanneer de trein naar een ander spoor wordt gestuurd.

Uitzonderingen hier zijn rangeeropdrachten voor een lange inrijder tot de tweede spoorsectie van een perronspoor. Hier wordt het exacte spoor gegeven, zodat de trein niet stopt op de eerste spoorsectie. Als dergelijke treinen naar een andere spoor worden gestuurd, moet de rangeeropdracht tijdig worden gewijzigd.

Voor korte inrijder moet de treindienstleider de treinrijweg instellen tot aan het treindekkingssignaal. Rangeerbewegingen met korte inrijder stoppen automatisch op het voorste gedeelte van het perronspoor. Hetzelfde geldt voor treinbewegingen waarbij slechts éém spoorsectie van een perronspoor in de opmerkingen wordt vermeld.

Geplaatste treinen bij start simulatie

Bij het starten van een simulatie zullen bepaalde locs, wagons of complete treinen op de sporen geplaatst zijn waar zij zich op dat tijdstip volgens de dienstregeling zouden moeten bevinden.

Voor een deel zijn dit treinen, welke kortgeleden zijn aangekomen en door een na de start van de simulatie aankomende trein versterkt worden. Indien er met vertragingen gespeeld wordt, kan het in bepaalde gevallen voorkomen dat de reeds aanwezige trein nogmaals als vertraagde trein komt. Aangezien de vertragingen in de simulatie willekeurig gegenereerd worden, kan hier voor het plaatsen van de treinen onmogelijk rekening mee gehouden worden. Voor deze gevallen dient de vertraagde trein opgeheven te worden.

Hetzelfde geldt voor treinen op de opstelterreinen. Daarom dienen bij het starten van de simulatie de lijst met aanwezige treinen (m.b.v. kladblok) bekeken te worden en vergeleken te worden met de aangekondigde treinen in het treinoverzicht, inclusief de bijhorende opmerkingen.

Hulptrein

Op spoor 209 staat continue een hulptrein opgesteld. Deze trein kan op dinsdag een conditierit maken. Voor dit doel moet de trein om 08:30 uur middels het venster "Rangeeropdrachten" met personeel worden bezet. Na een korte tijd zal de trein het treinnummer veranderen en kan deze worden gebruikt door spoor 209 volgens dienstregeling richting de SFS gestuurd worden. Natuurlijk kan de trein ook op elke andere dag en op elk ander tijdstip bemand worden. Het treinnummer zal dan telkens wijzigen. Er is echter alleen op dinsdag een dienstregeling voorzien (vertrek: 08:42 uur).

Om ervoor te zorgen dat de hulptrein later ook weer terugkomt van de conditierit, moet de faxoptie „RTZ„RTZ“ tijdig vóór 10:32 uur worden geactiveerd. Deze optie is van maandag tot en met vrijdag te gebruiken, in het geval de treindienstleider de conditierit op een andere dag laat plaatsvinden.

Extra treinen

Om nog meer variatie in het treinverkeer te bieden, is op verschillende manieren (niet planmatig) extra treinverkeer ingericht.

 • Diverse voetbaltreinen (zie Overzicht extra treinen)
 • Elke dinsdag neemt de EK 56875 een wagon met assen mee voor de werkplaats van DB Regio in Talavera.
 • Sommige diesellocomotieven gaan tijdens hun inzet naar spoor 217 om te tanken.

Overige extra treinen kunnen op elk moment met de faxoptie „Cargo +“ geactiveerd worden.

Omleidingen
Per fax kunnen stremmingen en de daaruit volgende omleidingen gesimuleerd worden:

 • Sperring SFS (Sperrung SFS): geen treinen van/naar Burgsinn, sperring tussen NBN en NRB, treinen komen uit NGM; Treinen via de SFS naar Burgsinn moeten door de treindienstleider richting NWZ gestuurd worden.
 • Sperring SFS NLO (Sperrung SFS NLO): geen treinen van/naar Lohr, sperring van de Nantenbacher Kurve, treinen komen uit NGM; Treinen via de SFS naar Lohr moeten door de treindienstleider richting NWZ gestuurd worden.
 • beide sperringen (beide Sperrungen): geen treinen van/naar de SFS, sperring tussen NWH en NRB, treinen komen uit NGM; Alle treinen via de SFS moeten door de treindienstleider richting NWZ gestuurd worden.

De Sperring SFS kan niet gelijktijdig met de fax opties "PbZ ..." geactiveerd worden.

Overzicht PbZ-D treinen

Hieronder een overzicht van de afhandeling van de PbZ-D treinen. De vereiste handelingen voor de treindienstleider staan vermeld bij de opmerkingen van de betreffende locomotief/RAbt. De rangeerloc verschijnt afhankelijk van de aankomst van de PbZ-trein. Deze trein gaat altijd naar spoor 205.

In de dienstregeling worden bij alle treinen met behulp van een rangeerlocomotief wagons bijgeplaatst of afgekoppeld. Voor de PbZ-2487 (laat op de avond) zal de rangeerlocomotief overdag de benodigde wagons op spoor 435 plaatsen. Dit is de in de dienstregeling opgenomen variant („Regel“).

Per fax kunnen andere varianten (tijdig vóór de geplande aankomst van de PbZ-D) worden geselecteerd. De varianten hebben de volgende betekenis:

A: donderdag B: dinsdag  
2: alleen wagons eraf 1: alleen wagons erbij 0: geen behandeling


Treinnr. Variant A Uitleg V
2486 Regel 00:57
 • Treinloc koppelt af en wacht op spoor 261
 • Rangeerloc komt met wagons vanaf opstelterrein Wa en plaats deze vooraan bij
 • Rangeeloc loopt om en haalt de laatste wagon eraf
 • Rangeerloc rijdt met de wagon terug naar Wa
 • Treinloc koppelt aan voorzijde aan
01:53
2486 2 00:57
 • Achterste wagon wordt afgekoppeld
 • Rangeerlok komt uit Wa en haalt de wagon via de oostzijde op
 • Rangeerlok gaat met de wagon via de oostzijde terug naar Wa
01:53
2486 1 00:57
 • Treinloc koppelt af en wacht op spoor 261
 • Rangeerloc komt met wagons vanaf opstelterrein Wa en plaats deze vooraan bij
 • Rangeerlok gaat terug naar Wa
 • Treinloc koppelt aan voorzijde aan
01:53
2486 0 00:57
 • PbZ-D rijdt met dezelfde wagons verder
01:53
2487 Regel 22:17
 • 14:01 Rangeerloc brengt de wagonnen over naar spoor 435
 • Rangeerloc komt uit Wa en koppelt aan achterzijde van de trein aan
 • Rangeerloc rijdt met de afgekoppelde wagons naar spoor 435
 • Rangeerloc koppelt op spoor 435 de opgestelde wagons aan
 • Rangeerloc koppelt opnieuw aan met de PbZ
 • Rangeerloc koppelt aan met de opgestelde wagons en rijdt terug naar Wa
23:13
2487 2 22:17
 • Achterste wagon wordt afgekoppeld
 • Rangeerloc komt uit Wa en koppelt met de wagon
 • Rangeerloc rijdt met de wagon terug naar Wa
23:13
2487 1 22:17
 • Rangeerloc komt met een wagon uit Wa en koppelt aan achterzijde aan
 • Rangeerloc koppelt af en rijdt terug naar Wa
23:13


2487 0 22:17
 • PbZ-D rijdt met dezelfde wagons verder
23:13

Bij een per fax gekozen variant, worden de wagons overdag op spoor 435 opgesteld. Iedereen die wil, kan de rangeeropdrachten van de Rangeerloc wijzigen en deze wagons, na het samenstellen van de PbZ-D-trein over laten brengen naar opstelterrein Wa.

Perioden voor de individuele verkeersdagen:

PbZ-D 2486 do (A):
di (B):
tot 31-03-2016 en vanaf 05-10-2016, tevens op 19-05-2016
01-03-2016 t/m 06-12-2016, niet op 08-/15-/29-03 en 17-05-2016
PbZ-D 2487 do (A):
di (B):
tot 31-03-2016 en vanaf 06-10-2016
05-04-2016 t/m 27-09-2016 en 06-10-2016 t/m 08-12-2016

Overzicht extra treinen

Voetbaltreinen Würzburger Kickers

Datum Van Naar Tijd aan perron Wedstrijd Speeltijd
6-2-2016 Stuttgart Hbf Würzburg Hbf 11:40-12:00 Würzb.-VfB Stuttgart II 14:00-16:00
6-2-2016 Würzburg Hbf Stuttgart Hbf 18:00-18:15 Würzb.-VfB Stuttgart II ---
1-3-2016 Würzburg Hbf Halle 12:30-13:00 Halle - Würzburg 19:00-21:00
2-3-2016 Halle Würzburg Hbf 1:00-1:45 Halle - Würzburg ---
18-3-2016 Köln Hbf Würzburg Hbf 16:30-17:00 Würzb.-Fortuna Köln 19:00-21:00
18-3-2016 Würzburg Hbf Köln Hbf 22:45-23:30 Würzb.-Fortuna Köln ---
2-4-2016 Würzburg Hbf Osnabrück Hbf 7:15-8:00 Osnabrück - Würzb. 14:00-16:00
2-4-2016 Osnabrück Hbf Würzburg Hbf 23:45-00:20 Osnabrück - Würzb. ---
9-4-2016 Stuttgart Hbf Würzburg Hbf 11:40-12:00 Würzb.-Stuttg. Kickers 14:00-16:00
9-4-2016 Würzburg Hbf Stuttgart Hbf 17:15-17:45 Würzb.-Stuttg. Kickers ---
23-4-2016 Rostock Hbf Würzburg Hbf 12:00-12:30 Würzb.-Hansa Rostock 14:00-16:00
23-4-2016 Würzburg Hbf Rostock Hbf 17:45-18:15 Würzb.-Hansa Rostock ---
7-5-2016 Kiel Hbf Würzburg Hbf 11:40-12:00 Würzb.-Holstein Kiel 13:30-15:30
7-5-2016 Würzburg Hbf Kiel Hbf 16:00-16:45 Würzb.-Holstein Kiel ---
14-5-2016 Würzburg Hbf Magdeburg Hbf 8:30-9:00 Magdeburg-Würzburg 13:45-15:45
14-5-2016 Magdeburg Hbf Würzburg Hbf 19:45-20:15 Magdeburg-Würzburg ---
14-8-2016 Kaiserslautern Würzburg Hbf 12:00 Kaiserslautern - Würzb. ---
14-8-2016 Würzburg Hbf Kaiserslautern 17:00 Kaiserslautern - Würzb. ---
25-9-2016 Würzburg Hbf Dresden Hbf 07:30 Dynamo Dresden-Würzb.
25-9-2016 Dresden Hbf Würzburg Hbf 20:00 Dynamo Dresden-Würzb.
30-10-2016 Würzburg Hbf Hannover Messe Laatzen 07:45 Hannover 96 - Würzb.
30-10-2016 Han Messe Laatzen Würzburg Hbf 18:00 Hannover 96 - Würzb.


Voetbaltreinen 1. Bundesliga

Datum Van Naar Tijd Wedstrijd
5-3-2016 München Hbf Dortmund Signal Iduna Park 12:03 BVB - FCB
6-3-2016 Dortmund Signal Iduna Park München Hbf 01:15 BVB - FCB
19-3-2016 München Hbf Köln Deutz Tief 08:00 1. FC Köln - FCB
19-3-2016 Köln Deutz Tief München Hbf 22:30 1. FC Köln - FCB
21-5-2016 München Hbf Berlin Hbf 11:49 BVB - FCB
22-5-2016 Berlin Hbf München Hbf 03:14 BVB - FCB
24-9-2016 München Hbf Hamburg Altona 07:30 Hamburger SV - FCB
24-9-2016 Hamburg Altona München Hbf 23:45 Hamburger SV - FCB
15-10-2016 München Hbf Frankfurt Stadion 11:15 Eintracht Frankf.-FCB
15-10-2016 Frankfurt Stadion München Hbf 19:30 Eintracht Frankf.-FCB
19-11-2016 München Hbf Dortmund Signal Iduna Park 12:17 BVB -FCB
20-11-2016 Dortmund Signal Iduna Park München Hbf 01:39 BVB -FCB

Inhoud | Sp Dr S 60 | Handleiding | FAQ | Multiplayer Handleiding | Line Operations Handleiding | Spraakcommunicatie | Lijst van wijzigingen | Developers pages