Rijwegen

From SignalWiki
Jump to: navigation, search

Contents | FAQ | Manual | General Tips and Tricks | Change Log | Multiplayer Manual | Line Operations Manual | Voice Communications | Change Log | Developers pages

Flag de.png Deutsch Flag en-gb.png English  


Terug naar Het paneel

In de stations moet er de mogelijkheid zijn om van spoor te veranderen. Tenslotte rijden niet alle treinen in dezelfde richting. Dit gebeurt met wissels en kruisingen. Er moet echter worden voorkomen dat twee treinen in één blok samen komen of tegenover elkaar komen te staan. Ook moet worden voorkomen dat wissels onder de trein kunnen worden omgelegd. Bovendien moet weer zeker gesteld worden, dat de trein voldoende remweg ter beschikking heeft. Dit wordt bij de spoorwegen geregeld door “een rijweg in te stellen en vast te leggen” voor een trein.

Deze methode moet garanderen dat:

  • Wissels vastliggen totdat de trein volledig voorbijgereden is
  • Overwegen tijdig gesloten zijn en blijven, totdat de trein volledig voorbijgereden is
  • Treinen uit een tegengestelde richting op hetzelfde spoor uitgesloten zijn
  • Bruggen gesloten en vergrendeld zijn
  • Het spoor vrij van spoorvoertuigen is

(er zijn nog meer condities, maar we willen het nu niet te technisch maken)

Het beveiligingssysteem bewaakt automatisch of u het goed doet. Als u een strijdige rijweg in wilt stellen, wordt dat simpelweg genegeerd.

Belangrijk: In Duitsland worden twee soorten rijwegen onderscheiden: treinrijwegen en rangeerrijwegen

Treinrijwegen

Dit zijn de rijwegen voor treinen. Een trein is een samenstelling van spoorvoertuigen met ten minste één aangedreven voertuig (locomotief of motorwagen). Tussen de stations rijden treinen meestal op de "vrije baan". Treinen hebben altijd een dienstregeling en hebben altijd een treinnummer.

Aangezien treinen meestal met hogere snelheden mogen rijden, worden door de wetgever hogere veiligheidseisen gesteld met betrekking tot de bedrijfszekerheid ten gunste van de treinen. Meestal betekent dit dat een flankprotectie nodig is en de rijweg "afgebakend" is om potentiële gevaarlijke situaties te voorkomen. Een machinist kan aan een hoofdsein zien dat dat hij als treinbeweging over een rijweg wordt geleidt, als het betreffende hoofdsein het seinbeeld Hp 1 of Hp 2 toont.

Voor treinbewegingen moet dus een treinrijweg worden ingesteld. Dit gebeurt door het drukken van de knoppen met de rode stip, van hoofdsein naar hoofdsein. Treinrijwegen verlangen ook een zogenaamde doorschietweg na het laatste hoofdsein.

Opmerking: Bij het "inlopen" van een treinrijweg, zal de rijweg aanvankelijk inlopen op het veiligheidsniveau van rangeerrijwegen. Als alles juist is ingelopen en vergendeld, zal naast het hoofdsein een vierkante indicator oplichten. Op dat moment is het veiligheidsniveau van de ingestelde rijweg opgeschaald naar "treinrijweg"

Rangeerrijwegen

Rangeerbewegingen zijn de treinbewegingen van spoorvoertuigen die NIET volgens een dienstregeling rijden. Rangeerbewegingen vinden plaats met snelheden van ten hoogste 25 km/h en "op zicht". Dit betekent dat de machinist zelf moet vaststellen (door uit het raam te kijken) of het spoor vrij is en veilig berijdbaar is.

Voor alle bewegingen anders dan treinbewegingen , moet een rangeerwijweg worden ingesteld. (van sein naar sein met behulp van de grijze knoppen)

Inhoud | Sp Dr S 60 | Handleiding | FAQ | Multiplayer Handleiding | Line Operations Handleiding | Spraakcommunicatie | Lijst van wijzigingen | Developers pages