SpDrS60 Communicatie paneel

From SignalWiki
Jump to: navigation, search

Inhoud | Handleiding | FAQ | Multiplayer Handleiding | Line Operations Handleiding | Spraakcommunicatie | Lijst van wijzigingen | Developers pages

Als je in een team werkt, is communicatie heel erg belangrijk. Diegene die onze simulatie Post T Arnhem 1965 hebben weten maar al te goed hoe moeilijk het was om contact op te nemen met een machinist. In 2000 waren er nog steeds uitdagingen, maar het is zeker eenvoudiger de machinist aan de telefoon te krijgen. U heeft nu de beschikking over het communicatie systeem “Zugfunk” (Zugbahnfunk / ZBF)).

Natuurlijk is het aan de telefoon krijgen van de machinist nog steeds gebonden aan een paar onhebbelijkheden. Verwacht niet dat een machinist 24 uur lang op de bok zit en met zijn hand boven de hoorn van de telefoon (Zugfunk) hangt om direct op te nemen als jij belt vanwege die oh‐zo‐belangrijke mededeling en anders jouw hele plan in duigen valt. Machinisten zijn mensen en hebben af en toe ook pauze nodig. Of ze wisselen net de wacht aan het perron en hebben een theekransje met collega’s buiten op het perron. Verwacht ook niet dat machinisten uren van tevoren voor vertrektijd in de cabine zitten. Het is heel normaal voor een machinist om voor de rit alles klaar te maken en nog even een bakkie koffie te gaan halen in de kiosk op het perron, even bijpraten met de conducteurs en rustig terug te wandelen naar zijn cabine.

Niet boos worden als je de machinist niet aan de lijn krijgt via Zugfunk. Controleer eerst of de machinist redelijkerwijs ook aanwezig zou kunnen zijn. Alle pogingen de machinist eerder dan 5 minuten aan de lijn te krijgen, kan je beschouwen als “geluk” hebben.

Hetzelfde geldt voor aankomst van een trein. Je kan de machinist beter bellen vóór aankomst op het station. Naast de menselijke kant van de machinist hebben ze vooral een thuis en familie. Dus zodra ze aankomen op het eindstation, zijn ze buiten dienst en gaan zo snel mogelijk naar huis. Kortom: plan je communicatie tijdig!

Communicatie paneel

Communication panel.png

Een oproep aannemen

Als iemand jou oproept, zal het knopje beginnen de knipperen. Druk op de knop en het knopje gaat oplichten met constant licht. Ook de knop “Ende” zal oplichten. Je kan nu je gesprek voeren in het Gesprekken venster. Als je het gesprek wilt beëindigen, druk je op “Ende” om de verbinding te verbreken. Beide knoppen doven nu.

Een oproep plaatsen

Als je wilt praten met iemand, druk je op de gewenste knop van de gewenste gesprekspartner. De knop “Ende” zal ook oplichten. Als je wilt verbreken, druk je op de "Ende" knop. Als je verbinding tot stand wilt brengen, druk je op de groene knop “Ruf”. Als jouw gesprekspartner opneemt, kan je het gesprek voeren in het communicatievenster. Als je het gesprek wilt (voortijdig) beëindigen, druk je op “Ende” om de verbinding te verbreken. Beide knoppen doven nu.

Wat betekenen de knoppen?

Hier vind je een lijstje met de verschillende functies:

  • ZBF is een operator en zal je helpen om verbinding te maken met treinen in het beheersgebied. Geef een treinnummer in als daar om gevraagd wordt.
  • De blauwe knoppen zijn je buurposten.
  • Braunschweig : Baf en Bao zijn gebieden die hun eigen opzichters hebben. Je zal met hen moeten communiceren indien er treinen van of naar deze gebieden gaan.
  • BASA is een communicatie verbinding welke exclusief door de wisselsmeerders gebruikt wordt.
  • RF wordt gebruikt door rangeermachinisten.
  • 112 is de verbinding met de hulpdiensten zoals,politie en ambulance. Je gebruikt 112 zodra je kennis krijgt van een voorval waarbij gevraagd wordt om een ambulance, de politie of de brandweer te bellen.
  • Notrufwordt gebruikt om de machinisten van alle treinen in uw beheersgebied gelijktijdig een opdracht te geven, bijv. om allen te stoppen.
  • Telefon wordt gebruikt om een treindienstleider, anders dan de directe buurpost, te bellen. ( inline Meer informatie hierover in de Line Operations Handleiding )

Een opzichter oproepen

Op bepaalde opstelterreinen is een “opzichter” beschikbaar, die op zijn terrein de zaakjes regelt. Dit is geen treindienstleider maar een persoon die de rangeerbewegingen regelt in een gebied met handwissels.

Op het opstelterrein staat vaak ook nog rollend materieel op reserve. Indien je ergens zonder loc staat of een hulploc of zelfs een koppelwagen nodig hebt: Bel de opzichter op en zeg hem dat je “materieel nodig hebt”. Vraag hem doelgericht naar een bepaalde serie en hij kijkt dan of dat in korte tijd gereedgemaakt kan worden. De opzichter kan veel, maar ook geen treinen uit zijn hoed toveren. Als hij niet direct een trein beschikbaar heeft, probeer het dan een half uurtje later nog eens.

Voor elke trein die je naar een opstelterrein wilt sturen geldt: je moet de betreffende opzichter opbellen en toestemming vragen. De opzichter heeft een zeer beperkte hoeveelheid sporen beschikbaar en als die vol zijn, zal hij de trein weigeren. Daarom houdt bij welke trein jij van de opzichter verwacht, en welke jij onlangs daarheen gestuurd hebt. Als je het goed bijhoudt, kun je inschatten of hij “nee” zegt op jouw aanvraag. Je komt dan niet voor verrassingen te staan!

Wissels smeren

Wissels zijn kritische en veel bewegende delen en moeten daarom regelmatig gesmeerd worden. Zeker een of meerdere keren per week. Er kunnen meerdere smeerploegen onderweg zijn. Er is altijd een wisselsmeerder en een persoon “op de uitkijk” en voor de communicatie met jou.

Hij zal zich melden bij via de BASA communicatielijn met een aanvraag of een bepaald wissel omgelegd kan worden. Doe het personeel een plezier en help ze zo snel mogelijk door hun smeerplan te komen. Als je het razend druk hebtt en de smeerploeg echt heel erg lastig is, kan je natuurlijk vragen om het smeren te beëindigen. Maar houdt er rekening mee, dat wissels regelmatig gesmeerd moeten worden. Anders kan het omleggen van wissels wel lastig worden.

Werkzaamheden

Waar treinen rijden, verslijten zaken. Om het spoor in een veilig berijdbare toestand te behouden, is er onderhoud nodig. Voordat je jouw dienst begint, overtuig je jezelf van de aankomende werkzaamheden en bereid je je voor op wat je moet doen om te voorkomen dat je de mensen in het spoor in gevaar brengt.

Een leider werkzaamheden (lwz) zal zich per telefoon melden bij een sein OF bij spoor in de buurt waar hij met zijn ploeg wil gaan werken. Hij zal vragen om toestemming voor een “buitendienststelling” van het spoor. Je kunt met de aanvraag instemmen, vragen of hij kan terugbellen of weigeren. Voordat je instemt, overtuig je jezelf ervan dat er geen trein onderweg is naar de komende werkplek. Zelfs dat er géén rijweg daarheen ingesteld is! Het is prima om tegen de leider werkzaamheden te zeggen even later terug te bellen en jouw zaakjes op orde te brengen.

Zodra je toestemt, heb je geen verantwoordelijkheid meer over dat spoor en kan er van alles met dat spoor gebeuren op de werkplek. Het kan zelfs zijn dat het spoor weg is! Je moet er ABSOLUUT zorg voor dragen dat geen enkele trein de bewuste werkplek kan berijden.

VOORDAT je toestemming tot de werkzaamheden geeft, breng je de benodigde gevaartekens aan op de eindknoppen en/ of beginknoppen en/of magneetbordjes. Zo mogelijk vergrendel je wissels. Dit voorkomt dat je je kunt vergissen. Desondanks raden we je aan, heel erg goed op te letten in de buurt van werkzaamheden en twee keer na te denken voordat je een rijweg instelt.

Het is ook mogelijk dat de leider werkzaamheden vraagt om naast de buitendienststelling de bovenleiding te aarden. Dit komt tegelijkertijd met de aanvraag voor buitendienststelling.

In dat geval moet je ervoor zorgen dat, naast het buitendienstgestelde spoor, alle sporen die in deze bovenleidinggroep vallen NIET bereden worden met elektrisch materieel.

Laat je een elektrische trein naar een spoor rijden waar de bovenleiding geaard is, kan er grote schade optreden aan de bovenleiding omdat er een vonkenbrug kan ontstaan van het onder spanning staande gedeelte naar het geaarde gedeelte. Bovendien bestaat de kans dat de werkploeg wordt geëlektrocuteerd.

Zodra een bovenleidinggroep geaard is, breng je bovenleidinggevaartekens aan op het paneel (magneten) voor ieder spoor dat geaard is.

Nogmaals: voorbereiding op de werkzaamheden heel belangrijk. Zeker als het bovenleidingwerkzaamheden betreft: sommige sporen zijn gecombineerd in één groep!

Inhoud | Sp Dr S 60 | Handleiding | FAQ | Multiplayer Handleiding | Line Operations Handleiding | Spraakcommunicatie | Lijst van wijzigingen | Developers pages