SpDrS60 Paneel

From SignalWiki
Jump to: navigation, search

Inhoud | Handleiding | FAQ | Multiplayer Handleiding | Line Operations Handleiding | Spraakcommunicatie | Lijst van wijzigingen | Developers pages

Flag de.png Deutsch Flag en-gb.png English  


Overzicht van het paneel

Het Sp Dr S 60 Paneel

Het paneel bestaat uit kleine tegels welke schematisch het verantwoordelijkheidsgebied van de treinsdienstleider presenteren. Achter deze kleine tegels zitten lampjes die van status veranderen om verschillende toestanden aan te geven. Sporen, seinen, wissels, spoorwegovergangen worden alle gepresenteerd met verschillende kleuren lampjes en kunnen aan of uitgeschakeld zijn.

Deze lampen zijn niet onfeilbaar en kunnen defect zijn. Het paneel kan dus een verkeerd beeld geven ten aanzien van de werkelijkheid.

Knoppen

Vier soorten knoppen worden gebruikt:

 • zwarte knoppen (1)
 • grijze knoppen (2)
 • grijze knoppen met een rode stip (3)
 • grijze knoppen met een gele stip (niet getoond; indien beschikbaar op de post)

De zwarte knoppen worden bijvoorbeeld gebruikt voor handmatig omleggen van wissels. Ze worden echter zelden gebruikt.

Grijze knoppen worden gebruikt voor het instellen van rangeerrijwegen. De knoppen met een rode stip worden gebruikt voor het instellen van de treinrijwegen.

Knoppen met een gele stip worden gebruikt voor bijzondere handelingen in combinatie met overwegen.

De knoppen kunnen alleen worden ingedrukt. Ze kunnen niet worden getrokken of gedraaid zoals het geval is met andere bedieningspanelen.

Paneel magneten

De paneel magneten (4) hebben geen bedienende functie, maar zijn een informatief hulpmiddel voor de treindienstleider. De verschillende magneetjes kunnen een treindienstleider er bijvoorbeeld aan herinneren dat een spoor buiten dienst is, de bovenleiding uitgeschakeld is etcetera. De magneten liggen in werkelijkheid, indien ongebruikt, keurig in de bureaulade van de treindienstleider. Uitsluitend om simulatie-technische redenen zijn ze direct te selecteren en te plaatsen vanaf het paneel.

Gevaarkappen

Voor het geval dat een knop op het paneel echt NIET ingedrukt mag worden, kan de treindienstleider rode gevaarkappen over de bedieningsknoppen plaatsen. Voor het plaatsen van een rode gevaarkap gebruik je functietoets F5 en daarna de te beschermen drukknop. Verwijderen doe je met functietoets F6 en vervolgens op de gevaarkap die weg mag.

Voor het plaatsen van een "glazen" kap (ter herinnering) gebruik je F7 en F8 op dezelfde manier als F5 en F6.

Seinen

Op het paneel bevindt zich een verscheidenheid aan seinen. De seinen worden altijd naast het spoor afgebeeld.

Treinnummer vensters

Als hulpmiddel voor de treindienstleider bevinden zich op het paneel diverse treinnummer vensters, welke aangeven waar een bepaalde trein zich ongeveer bevindt.

Een van de eerste seinhuizen in Duitsland waar treinnummer vensters werden toegepast was in Braunschweig. De vensters zijn enorm handig voor de treindienstleider omdat deze min of meer aangeven waar een bepaalde trein zich bevindt.

Er zijn echter beperkingen. Een treinnummer venster bevindt zich niet altijd na een hoofdsein. De treinnummers springen,afhankelijk van de ingestelde rijweg, naar het volgende venster zodra het voorafgaande sein naar "stop" valt.

Dit betekent:

 • indien een rijweg herroepen wordt zonder dat eerst het sein naar de stand "stop" wordt gezet, zal het treinnummer op basis van de ingestelde rijweg naar het volgende treinnummer venster getransporteerd worden. Het nummer wordt in het betreffende venster als een foutcode getoond, in het formaat Fxxxxx waarbij xxxxx een oplopende getal is. Gebruik de HaGT knop om een sein te herroepen alvorens de rijweg te herroepen.
 • bij het instellen van een rangeerrijweg van een spoor met treinnummer venster naar een spoor zonder treinnummer venster zal het treinnummer niet getransporteerd worden. Het systeem weet niet wat het met het nummer moet doen!
 • indien je een treinrijweg instelt naar een oprijsein wordt het treinnummer niet getransporteerd. Het systeem kan in dat geval niet "zien" waar de trein voorbij dit oprijsein heen zal gaan.

Er zijn beperkingen, met name tijdens het rangeren. Tijdens rangeerbewegingen wordt veelvuldig gebruik van sporen die geen treinnummer vensters hebben. In zulke gevallen kan het nummer nergens "heen springen" en zal blijven waar het was. Het treinnummer moet dan handmatig worden verwijderd. Omgekeerd, als een nieuwe trein wordt samengesteld, moet het treinnummer handmatig worden ingevoerd in het treinnummer venster van het bewuste spoor. Het ZNP801 systeem wordt gebruikt om een treinnummer in te voeren of te verwijderen uit een treinnummer venster.

Het laatste cijfer van een treinnummer venster in een zogenaamd "Vormeldefenster" knippert altijd. Dit Vormeldefenster (Trein aankondiging) wordt gemarkeerd met een "V" voor het identificatie nummer van het venster. Het getoonde treinnummer geeft aan welke trein als eerste door de naburige treindienstleider naar u gestuurd wordt.

Terugkoppeling tijdens Bediening

Indien U de optie "Hulp bij rijwegen instellen" aan heeft staan, zal rondom de knoppen een gekleurde cirkel oplichten. Deze cirkels rondom de knoppen kunnen de volgende kleuren hebben:

 • inline Knop gedrukt. Indien meerdere knoppen deze kleur tonen, heeft U een ongeldige combinatie van knoppen gedrukt.
 • inline U heeft een seinknop ingedrukt. Het systeem toont nu de mogelijke geldige routes (de ring rond een eindknop). Lichtpaars geeft geen 'garantie' dat de route succesvol ingesteld kan worden, maar een snelle controle door het systeem geeft aan dat het 'waarschijnlijk ' is dat instellen van de route succesvol zal zijn.
 • inline Zelfde als licht paars, behalve dat de route waarschijnlijk 'niet' instelbaar is. Het beveiligingssysteem geeft aan dat de route mogelijk is, maar dat er iets is dat instellen hiervan verhinderd. Bijvoorbeeld als gevolg van een missend stuk flank protectie voor de betreffende route.
 • inline Bediening van de knoppen-combinatie geaccepteerd (het bedientoestel heeft uw handeling geaccepteerd) Dit betekent niet dat de actie succesvol was! Het betekent alleen dat de opdracht een geldige was. Bijvoorbeeld: Bij het instellen van een route geeft groen aan dat de opdracht voor het instellen hiervan is ontvangen. Echter, om uitlopende redenen kan een route niet altijd volledig worden ingesteld.
 • inline Combinatie van knoppen toegestaan, echter opdracht kan niet worden uitgevoerd (lees de handleiding over de betreffende knoppen!)

Vergrotingsfunctie (Loep)

Er is een vergrotingsfunctie (Loep) beschikbaar om direct op bepaalde tegels in te kunnen zoomen.

Loep

De volgende opties zijn beschikbaar:

 • Mate van vergroting (1-3 keer)
 • Venster type (verandert bij elke muisklik)
 • Grootte van het zoombereik


Grootte van het zoombereik The magnifier can display 1, 2 or 9 tiles. The Train Number windows is always shown as "2" tiles even when "1" is selected. Het vergrootglas kan 1, 2 of 9 tegels weergeven. Een Treinnummer Venster wordt als "2" tegels weergegeven, ook als "1" is geselecteerd.

Venster type

 • inline Vergrootglas volgt de muis (oranje venster)
 • inline Vergrootglas in een apart venster binnenin het hoofdvenster (MDI venster)
 • inline Vergrootglas in een apart venster buiten het hoofdvenster (apart venster)

Detail Venster

De bedieningspanelen van een seinhuis zijn meestal erg groot en nemen daardoor veel schermruimte in. Om het instellen van rijwegen te vereenvoudigen of voor een beter overzicht op trein nummer vensters, zijn er het Detail venster en Vrije Detail venster beschikbaar. Deze venstere kunnen geopen worden vanuit het Overzicht menu.

Lees voor meer informatie verder op de pagina Detail Venster


Inhoud | Sp Dr S 60 | Handleiding | FAQ | Multiplayer Handleiding | Line Operations Handleiding | Spraakcommunicatie | Lijst van wijzigingen | Developers pages