Storingsprinter

From SignalWiki
Jump to: navigation, search

Inhoud | Handleiding | FAQ | Multiplayer Handleiding | Line Operations Handleiding | Spraakcommunicatie | Lijst van wijzigingen | Developers pages

Flag de.png Deutsch Flag en-gb.png English  


In alle SpDrS 60 seinhuizen moeten alle veiligheidsgerelateerde handelingen van de treindienstleider geregistreerd worden. Dit betekent dat als een dergelijke handeling wordt uitgevoerd, dit geregistreerd wordt en de treindienstleidern de reden voor de handeling moet opschrijven. Het registreren van dergelijke acties kan gedaan worden door middel van (gemeenschappelijke) tellers (hierbij noteert de treindienstleider de tellerstand samen met de reden in een logboek) of met behulp van een storingsprinter.

Op de grotere seinhuizen bevindt zich altijd een storingsprinter, aangezien de benodigde hoeveelheid tellers per bediengebied (bijv. een station) tot een verwarrend overzicht op het paneel zou leiden.

Indien een storingsprinter aanwezig is op het seinhuis, worden alle veiligheids-gerelateerde acties afgedrukt en noteert de treindienstleider de reden op de afdruk. Er bevinden zich in dit geval geen telwerken bij de groupen knoppen op het paneel. (momenteel zich nog wel aanwezig in de simulatie).

De Printer

De storingsprinter ziet er als volgt uit:

Störungsdrucker.png

De lijst van bedieningshandelingen en de bijbehorende codenummers zijn aan de bovenzijde van de printer geplaatst. Daarnaast bevindt zich een lijst met afkortingen van de bedieningsgebieden, zoals deze van toepassing zijn voor het betreffende seinhuis. Het is belangrijk op te merken dat deze afkortingen niet met de officiële afkortingen overeenkomen.

Voor het seinhuis van Köln Hbf hebben de afkortingen de volgende betekenis:

  • KK(O) = Keulen Oostzijde
  • KK(W) = Keulen Westzijde enz.

De papiertoevoer-knop (line feed) aan de onderkant rechts wordt gebruikt om het papier door te schuiven, zodat de treindienstleiden de reden van zijn veiligheidsgerelateerde actie op het papier kan noteren. Zolang de printer bezig is met afdrukken of de papiertoevoer-knop wordt ingedrukt, kunnen er geen nieuwe veiligheidsgerelateerde handelingen worden uitgevoerd!

Codenummers

Achter elk codenummer staat de afkorting van de bijbehorende groepenknop aangegeven.

Inhoud | Sp Dr S 60 | Handleiding | FAQ | Multiplayer Handleiding | Line Operations Handleiding | Spraakcommunicatie | Lijst van wijzigingen | Developers pages