Treinenoverzicht

From SignalWiki
Jump to: navigation, search

Inhoud | Handleiding | FAQ | Multiplayer Handleiding | Line Operations Handleiding | Spraakcommunicatie | Lijst van wijzigingen | Developers pages

Flag de.png Deutsch Flag en-gb.png English  


Train overview window nl.png

Beginners kunnen het overzicht snel kwijtraken. Dit is heel normaal. Oefening baart kunst!

Om deze gebruikers te helpen, hebben we een klein hulpvenstertje gemaakt. Je kan dit venster oproepen via het menu “overzicht” en “Treinenoverzicht”. In dit venster wordt aangegeven welke treinen je kan verwachten van je buurpost(en) en welke treinen in jouw verantwoordelijkheidsgebied rondrijden. Bedenk wel, dat de echte treindienstleiders deze luxe informatie NIET tot hun beschikking hadden. Als je het dus realistisch wilt houden, moet je dit venster niet oproepen. Je kan de simulatie bedienen zonder dat scherm.

Maar we geven het toe: wij hebben het vaak gebruikt... het is zo makkelijk!

Het bovenste deel van het venster toont de treinen die binnenkort jouw gebied zullen binnenkomen. Als het bijna tijd is, wordt de regel geel. Als de trein opgehouden wordt op een buurstation, wordt de regel rood.

Verwachte treinen

Een regel heeft de volgende opbouw:

 • Tijd volgens dienstregeling
 • Het treinnummer uit de dienstregeling
 • Het soort trein (zie legenda van de dienstregeling)
 • Een elektriciteitsteken indien het een elektrische trein is
 • Het laatste dienstregelingpunt van waar de trein komt (uw buurpost)
 • De verwachte vertraging in minuten of, indien de trein geen vertraging heeft, “op tijd”
 • De verwachte binnenkomst in jouw gebied. Een vertraagde trein staat tussen haakjes.


Betekenis van de achtergrondkleuren:

 • inline : Trein arriveert binnen vijf minuten in het verantwoordelijkheidsgebied.
 • inline : Trein is vertraagd.

Treinen in het verantwoordelijkheidsgebied

Het onderste gedeelte vermeldt de treinen die in jouw verantwoordelijkheidsgebied rijden. De volgende gegevens staan ter beschikking:

 • Machinist indicatie
 • Treinnummer
 • Het soort trein (zie legenda van de dienstregeling)
 • Een elektriciteitsteken indien het een elektrische trein is
 • De locatie (een automatisch blok is aangegeven met haakjes)
 • De rijrichting van de trein en eventueel een statusmelding
 • De volgende stop van de trein
 • De bestemming van de trein


Betekenis van de achtergrondkleuren:

 • inline (knipperend) : Minder dan 1 minuut voor vertrek, maar het eerstvolgende sein toont stop.
 • inline (knipperend) : De vertrektijd is bereikt , maar het eerstvolgende sein toont stop.
 • inline (knipperend): De vertrektijd is overschreden met 2 minuten, maar het eerstvolgende sein toont stop.
 • inline (rust) : De trein heeft een vertraging van 10 tot 30 minuten.
 • inline (rust) : De trein heeft een vertraging van meer dan 30 minuten.


In dit gedeelte van het scherm kunnen de kolommen gesorteerd worden. Als je op de titelbalk van een kolom drukt, wordt de kolom van boven naar beneden alfabetisch gesorteerd. Als je nog eens drukt, wordt de sortering omgekeerd.

Machinist indicatie

Indicatie Betekenis
Driver status train movement.png Er zit een treinmachinist op de trein.
Driver status incident.png Er zit een machinist op de trein, maar hij kan om een of andere reden niet rijden
Driver status engineering driver.png Er zit een machinist van een werktrein op (werktrein)
Driver status shunt movement.png De trein voert een rangeerbeweging uit
Driver status not staffed.png Er zit geen personeel op de trein

Lijst van statusmeldingen

 • de toevoeging (LZB) betekent dat de trein rijdt met cabinesignalering LZB.

Status betekenis

<niets> De trein rijdt, geen bijzondere mededeling
zeer hoge snelheid De trein rijdt met een hogere snelheid dan 200 km/h.
hoge snelheid De trein rijdt met een hogere snelheid dan 160 km/h.
volle snelheid De trein rijdt met de hoogst toegelaten snelheid. Harder kan hij echt niet!
max snelheid De trein rijdt met de plaatselijk maximum toegelaten snelheid
langzaam De trein rijdt niet sneller dan 40 km/h
zeer langzaam De trein rijdt langzamer dan 30 km/h
ROZ De trein “rijdt op zicht” en rekent erop dat hij direct moet stoppen voor een obstakel
gestopt De trein staat stil, er is een machinist aanwezig. Indien een seinsymbool “]‐o” of “o‐[“ verschijnt, staat de trein dicht op het sein.
staat stil De trein staat stil, maar heeft een reden om niet te kunnen rijden. Er is een machinist bij.
aan perron De trein staat stil aan een perron, er kan een machinist bij zijn, soms niet. In haakjes kan de vertrektijd van de trein vermeld worden. Tot die tijd zal de trein niet rijden.
stop vlgs drgl De trein staat stil volgens dienstregeling, er kan een machinist bij zijn, soms niet
incident De trein heeft een incident en voert een snelremming uit
ontkoppelt De trein is aan het ontkoppelen. Dit kan even duren
neemt remproef De trein is net gekoppeld en er wordt een remproef genomen volgens voorschrift
rangeert De trein is aan het rangeren en maakt bewegingen heen en weer
alleen wagens Dit is een trein zonder een locomotief of ander krachtvoertuig. De trein kan niet rijden
telefoneert De machinist hangt aan de telefoon met u, of probeert u te bereiken
uitrijden De elektrische trein heeft geen bovenleidingspanning of is zonder tractie door een storing
stroomloos De trein staat stil en heeft geen bovenleidingspanning
lost remmen De trein zal niet versnellen, omdat eerst de remmen gelost moeten worden.
geen mcn Er is geen machinist bij de trein en kan dus niet rijden
wisselt rijrichting De machinist en/of rangeerder is bezig om de rijrichting te veranderen
kopmaken De machinist loopt van de ene cabine naar de andere om van rijrichting te veranderen
geduwd De machinist wordt ondersteund door een rangeerder die, gezien de rijrichting, aan de voorkant de oogjes en oortjes van de machinist is. Ze communiceren met elkaar door middel van handseinen. De snelheid is daardoor begrenst tot 30 km/h.
aanzetten De machinist is bezig om de trein in beweging te brengen
vertrekken De trein staat stil aan het perron: de conducteur is bezig met de vertrekprocedure.
klaar voor vert. De trein staat stil en is klaar voor vertrek.

Inhoud | Sp Dr S 60 | Handleiding | FAQ | Multiplayer Handleiding | Line Operations Handleiding | Spraakcommunicatie | Lijst van wijzigingen | Developers pages