Verschillen SpDrS59

From SignalWiki
Jump to: navigation, search

Inhoud | Handleiding | FAQ | Multiplayer Handleiding | Line Operations Handleiding | Spraakcommunicatie | Lijst van wijzigingen | Developers pages

Flag de.png Deutsch Flag en-gb.png English  


Sommige seinhuizen, zoals die van Wuppertal-Vohwinkel, zijn uitgerust met het Sp Dr S59 beveiligingssysteem, in plaats van Sp Dr S 60. Er zijn een aantal specifieke verschillen tussen het Sp Dr S59 en het Sp Dr S60 systeem.

Op het paneel kunnen we een en ander herkennen voor de volgende zaken:

Hoofdsein (Sp Dr S59)
Rijwegen melders(Sp Dr S59)


  • hoofdseinen : de hoofdseinen van Sp Dr S59 systeem hebben geen vierkante Rijweg Vastgelegd melders en Doorschietweg melders
  • rijweg melders: bij elk stationsspoor bevinden zich drie melders, welke de status van de ingestelde rijweg aangeven.


Hoofdseinen

Hoofdseinen van een Sp Dr S59 systeem hebben geen vierkant Route Vergrendeld melder en geen ronde Doorschietweg melder. Een voorbeeld van een paneel tegel van een hoofdsein van een Sp Dr S59 systeem wordt hieronder getoond.

Hoofdsein (Sp Dr S59)

Het belangrijkste verschil, in vergelijking met Sp Dr S60, is dat de ronde melder onder het sein zal oplichten indien er vanaf het sein geen rijweg ingesteld kan worden. Dit kan bijvoorbeeld optreden indien achter het sein een wissel in positie vergrendeld ligt welke niet overeenkomt met de gewenste positie om vanaf het sein een rijweg überhaupt te kunnen instellen.

Hoofdsein - geen rijweg mogelijk (Sp Dr S59)

Nogmaals, verwar deze ronde melder niet met de 'gewoonlijke' Doorschietweg melder zoals we deze kennen bij de Sp Dr S60 systemen. Een ander verschil ten opzichte van Sp Dr S60 is dat bij Sp Dr S59 de doorschietweg niet automatisch opgelost wordt nadat de trein de spoorsectie voor het sein gedurende een bepaalde tijd bezet. Het herroepen van de doorschietweg moet altijd handmatig gedaan worden, en afhankelijk van de situatie door middel van DRGT + FRT + seinknop of Herroepen Doorschietweg Knop + seinknop.

Rijweg melders

Bij elk perronspoor van Wuppertal-Vohwinkel hebben we drie melders, welke de status van de ingestelde rijweg tonen. Ze zien eruit als in het voorbeeld hieronde:

Rijweg melders (Sp Dr S59)

De betekenis van de drie melder is afhankelijk van hoe de rijweg is ingesteld, dus van links naar rechts, of van rechts naar links.

  • [A] = Inrijweg correct ingesteld en vergrendeld
  • [B] = Doorschietweg (D-Weg) ingesteld en vergrendeld
  • [C] = Uitrijweg correct ingesteld en vergrendeld

De volgende voorbeelden, allen voor rijwegen van links naar rechts, tonen de mogelijke statussen:

uitrijweg ingesteld (Sp Dr S59)

Het systeem geeft aan dat een uitrijweg correct ingesteld en vergrendeld is. Het uitrijsein zal in deze situatie het seinbeeld Voorbij rijden toegestaan tonen.

Entry Route and Exit Route set (Sp Dr S59)

Het systeem geeft aan dat zowel een inrijweg als een uitrijweg correct ingesteld en vergrendeld zijn. De doorschietwegmelder brandt niet, wat kan betekenen dat het inrijsein niet op veilig komt.

Inrijweg, doorschietweg en uitrijweg ingesteld (Sp Dr S59)

Het systeem geeft aan dat zowel een inrijweg, een doorschietweg als een uitrijweg correct ingesteld en vergrendeld zijn. Zowel het inrijsein als het uitrijsein zullen het seinbeeld Voorbij rijden toegestaan tonen.

Inrijweg en doorschietweg ingesteld (Sp Dr S59)

Het systeem geeft aan dat zowel een inrijweg en een doorschietweg correct ingesteld en vergrendeld zijn. Het inrijsein zal het seinbeeld Voorbij rijden toegestaan tonen.

Inrijweg ingesteld (Sp Dr S59)

Het systeem geeft aan dat er alleen een inrijweg correct ingesteld en vergrendeld is. Een doorschietweg is om wat voor een reden dan ook niet ingesteld, de melder in het midden licht dan ook niet op, en het inrijsein zal het seinbeeld Stop tonen.

Inhoud | Sp Dr S 60 | Handleiding | FAQ | Multiplayer Handleiding | Line Operations Handleiding | Spraakcommunicatie | Lijst van wijzigingen | Developers pages