Wissel-Omleg-Ketting

From SignalWiki
Jump to: navigation, search

Inhoud | Handleiding | FAQ | Multiplayer Handleiding | Line Operations Handleiding | Spraakcommunicatie | Lijst van wijzigingen | Developers pages


Wissels worden automatisch omlegd wanneer een rijweg wordt ingesteld. Dit wordt gedaan met behulp van een mechanisme dat de wissels in een bepaalde volgorde één voor éen omlegt, als in een kettingreactie. Het Duitse woord voor dit mechanisme is “Weichenlaufkette”. Het primaire doel hiervan is het voorkomen dat te hoge piekstromen door gelijktijdig omleggen van de benodigde wissels optreden. Het gestaffeld omleggen reduceert de piekstroom. Zodra er een rijweg wordt ingesteld, zal het wissel-omleg-ketting mechanisme automatisch zijn werk doen. Soms zal het echter nodig zijn om het mechanisme uit te schakelen.

De Wissel-Omleg-Ketting wordt uitgeschakeld door tegelijk drukken van de WSpT knop en de Station Knop. Het inschakelen wordt gedaan door tegelijk drukken van de WESpT knop en de Station Knop.

Als het Wissel Omleg Ketting mechanisme uitgeschakeld is, zal het LK lampje nabij de WSpT en WESpT knoppen oplichten.