Wissel Ontgrendel Knop

From SignalWiki
Jump to: navigation, search

Inhoud | Handleiding | FAQ | Multiplayer Handleiding | Line Operations Handleiding | Spraakcommunicatie | Lijst van wijzigingen | Developers pages

Flag de.png Deutsch Flag en-gb.png English  

Functie

De Wissel Ontgrendel Knop (WESpt) wordt gebruikt voor het ontgrendelen van een handmatig vergrendeld wissel. Een handmatig vergrendeling verhinderd dat een wissel om een of andere reden zal worden omgelegd.

Wissel Ontgrendel Knop (rechterzijde)

Bediening

Om het wissel te ontgrendelen moet de knop WESpT te samen met de wisselknop van het handmatig vergrendelde wissel gedrukt worden. In het geval van (halve) Engelse wissels geldt dat het wissel dat ontgrendeld wordt afhankelijk is van welk wissel geselecteerd staat door de wissel keuze (KWT).

Resultaat

Indien een handmatig vergrendeld wissel ontgrendeld wordt, zal het rode lampje naast het wissel doven.

Wissel Ketting Inschakelen

Gebruik de WESpT knop tezamen met de station knop om het wissel ketting mechanisme in te schakelen. Merk op dat de LK lamp dan dooft. Vergrendelen (uitschakelen) van het wissel ketting mechanisme wordt op eenzelfde manier met de WSpT knop gedaan.